KNBSB is nog steeds de weg kwijt

Amsterdam, 27 september 2016 – Vorige week woensdag opende de Home Plate, de wekelijkse nieuwsbrief van de KNBSB, met de uitnodiging voor de openbare Bondsraad vergadering van maandag 3 oktober a.s.

Omdat ik op 20 juni de moeite had genomen om naar Nieuwegein af te reizen om daar de vorige Bondsraad vergadering bij te wonen, en de notulen van die vergadering nu onderdeel zijn van de stukken voor a.s. maandag, besloot ik me ook deze keer nog even te verdiepen in alles wat de KNBSB online had gezet.

Waarschijnlijk denkt de bond dat, als gevolg van het totale gebrek aan belangstelling van de afgelopen jaren, ze met alles wat ze doen weg kunnen komen. En misschien is dat ook wel zo. Misschien zijn er gewoon te weinig betrokken honkballiefhebbers die de tijd nemen om naar de bijeenkomsten te gaan of zelfs maar de openbare stukken te lezen.

Want van wat ik vorige week aantrof in die stukken lusten de honden geen brood. Laat ik met het verslag van de vergadering van 20 juni beginnen. Dat notuleren blijkt namelijk knap ingewikkeld. In de vorige notulen, op basis waarvan ik op 13 juni op deze site het nieuws bracht dat de Rookie League stopt, zou een fout geslopen zijn. Er zou namelijk helemaal niet gezegd zijn dat de Rookie League stopt. Ongeloofwaardig, maar goed, “Foutje bedankt” schreef ik daarover.

In de notulen van de vergadering van 20 juni staat dat dan ook netjes

De voorzitter geeft aan dat de eerst zin op pagina 7 ‘Met ingang van 2017 zal de Rookie League beëindigd worden’ niet juist is. Deze wordt verwijderd uit het verslag.

Dat is alleen tot op heden niet gebeurd, er is nog geen punt of komma aangepast in de notulen. Niet in het document dat online staat in ieder geval. Slordig.

En verderop in de tekst

De werkgroep van Jan Kuipers, aantrekkelijkere competities, is ook aan het bekijken hoe om te gaan met de Rookie League. Zij zijn in de afrondende fase en een voorstel wordt geschreven. Deze wordt gepresenteerd op de komende bijeenkomst van de doelgroepen in de 1e week van juli. Daarna gaat het via de kolom Honkbal naar het Bondsbestuur. Tot slot volgt een besluit van de kolom. Dit gaat allemaal in juli gebeuren.

Inmiddels weten we dat ook dit allemaal grote onzin is. Het ziet er eerder naar uit dat er helemaal geen fout is gemaakt bij het notuleren, maar dat er in maart iets gezegd is dat liever nog niet bekend gemaakt moest worden. Daarbij is er pas deze maand een beslissing genomen over wat er volgend jaar gaat gebeuren met de Rookie teams, ruim twee maanden later dan was beloofd. Een alternatief voor de jeugdopleiding is er overigens nog steeds niet.

Maar goed, dat laatste is gewoon anders gelopen dan in juni afgesproken, dus dat ligt misschien niet aan de notulen. Wat wél aan de notulen ligt is het totaal ontbreken van een beschrijving van het “interactieve agendapunt” waar ik zelf ook aan mee mocht doen. Het enige dat daarover gezegd wordt is

Doordat agendapunt 7 een interactief agendapunt is, er zal in groepjes gewerkt gaan worden, wordt eerste de rondvraag gedaan, zodat de vergadering officieel gesloten kan worden.

Een gemiste kans omdat er tijdens die interactieve sessie de nodige dingen gezegd zijn over de plannen, kansen en mogelijkheden voor het Nederlandse honkbal en softbal die niet alleen een plek in de notulen verdienen, maar ook in de plannen voor 2017 en verder.

En daarmee komen we op het belangrijkste document dat vorige week online gezet werd ter bespreking op de Bondsraad vergadering: Het meerjaren Beleidsplan 2017+.

Ik had vorige week woensdag een rustige kantinedienst bij HCAW en had daardoor mooi de tijd om dit beleidsplan door te nemen. Maar wat een bak ellende is dat zeg! Het liefst zou ik het plan in een paar pagina’s letter voor letter, woord voor woord, zin voor zin en punt voor punt fileren, maar op zo’n long read zitten maar weinig mensen te wachten. Daarom maar even hoog over in vier punten:

  1. Mijn kritiek die ik uitte in het stuk “Waarom de Grand Slam ambitie van de KNBSB faalt” staat nog steeds als een huis. Het belang van een Top 3-5 klassering is op dit moment gewoon niet verenigbaar met de andere, belangrijkere ambities. In dit nieuwe plan wordt nu wél een ranking in de ambities weergegeven (1. Vitale verenigingen 2. Ledengroei 3. Top 3-5 positie op wereldniveau voor zowel honkbal als softbal), maar verreweg het grootste gedeelte van het plan gaat over de Topsport, de ambitie die op plek drie zou moeten staan.
  2. Los van het feit dat de prioriteiten dus nog steeds niet stroken met de aandacht die de verschillende onderdelen krijgen in het plan gaat het ook binnen het gedeelte dat gaat over de Topsport behoorlijk fout. De hele tekst gaat namelijk alleen maar over de BV Oranje. Het woord Hoofdklasse is slechts één keer genoemd, dat geldt ook voor de Golden League. Je zou toch denken dat de visitekaartjes, de pareltjes, van het Nederlandse honk- en softbal een plek zouden moeten hebben in de plannen voor de jaren 2017+? Het woord “Overgangsklasse” is zelfs helemaal nergens terug te vinden. Dat verbaast me overigens niets als je ziet hoe laat en rommelig er besloten is over hoe de Overgangsklasse er in 2017 en 2018 uit moet zien. Er is gewoon niet over nagedacht. O ja, nu we het toch over de Overgangsklasse hebben, de woorden “Rookies” of “Jeugdopleiding” zijn in het hele plan ook niet terug te vinden, maar goed, daar zijn we ook helemaal mee opgehouden natuurlijk.
  3. En wat is er gebeurd met de Europese ambities? Was dat niet iets waar over nagedacht zou worden? Ze waren toch weer in gesprek met de ELB? Zeker na het bericht dat we vanuit de wereldbond even niets hoeven te verwachten op het gebied van een internationale competitie, en dat de CEB in 2017 vrij is om te doen en laten wat ze zelf willen had hier wel iets over opgenomen mogen zijn in het plan.
  4. Het laatste punt dat ik hier wil noemen dat kant nog wal raakt is “de ambitie van NOC*NSF” waar het plan mee begint. Ook hiervoor geldt volgens mij dat de bond denkt dat ze dit er best in kunnen zetten omdat toch niemand controleert of wat de KNBSB zegt ook daadwerkelijk overeenkomt met wat NOC*NSF zegt. Nou wil het ’toeval’ dat ik in mei de plannen van het NOC*NSF voor 2017+ al uitgebreid heb bestudeerd. Ik heb daar nota bene in het interactieve gedeelte van de Bondsraad van 20 juni nog uit staan citeren! Dit om toe te lichten dat het NOC*NSF zich ook primair bezig houdt met sport IN Nederland, en daar ook doelen voor stelt. In tegenstelling tot de KNBSB die de focus legt op het Nederlands Team en spelers die voor het grootste gedeelte nooit of zelden in Nederland zijn. Om deze boodschap uit het NOC*NSF plan te halen hoef je overigens alleen maar het voorwoord te lezen.

Ik weet nog niet of ik a.s. maandag weer naar Nieuwegein ga, maar ik hoop dat de Bondsraad de vloer aanveegt met dit document dat door moet gaan voor plan.

Natuurlijk stoor ik me ook nog steeds mateloos aan dat onzinnige “Team Kingdom“, breek me de bek niet open, maar het feit dat de bond kennelijk alleen maar met zichzelf bezig is en totaal geen oog heeft voor de topsport competities in Nederland is vele malen kwalijker.