Amsterdam, 11 mei 2016 – Deze website heb ik in oktober 2014 opgezet omdat ik me toen zorgen maakte over de plannen die de Kolom Breedtesport van de KNBSB had aangaande de competitieopzet en reglementswijzigingen voor seizoen 2015.

De actie die via deze site en de Facebook-vrienden van de Reserve Reserves over de hele Nederlandse honkbalwereld werd uitgerold werd een succes en alle plannen gingen van tafel.

Deze site bleek voor veel mensen de enige onafhankelijke bron van informatie. Op de site van de KNBSB werden selectief berichten geplaatst, en andere honkbalsites negeerde het onderwerp volledig.

In de periode die volgde viel het mij op dat er ook andere onderwerpen onderbelicht bleven of dat er weinig kritisch naar ontwikkelingen gekeken werd.

Ik heb daarom besloten de Nederlandse honkbalwereld kritisch te blijven volgen en mijn bevindingen, verbazing en soms zelfs verontwaardiging hier te delen. Soms een beetje cynisch, soms met een poging tot humor, maar altijd met een serieuze ondertoon.

Ik realiseer me dat honk- en softbal in Nederland onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Op deze site besteed ik echter weinig aandacht aan softbal en dat komt omdat ik vind dat ik daar eigenlijk te weinig van weet om kritisch te kunnen zijn. Neemt niet weg dat veel van de organisatorische problemen bij het honkbal erg lijken op de problemen bij het softbal.

Ronald Bouwman

Speler HCAW 3, beter bekend als deĀ HCAW Reserve Reserves