Rookie League stopt, foutje bedankt, of toch niet?

Amsterdam, 24 juni 2016 – Ik heb het hier niet eerder gepubliceerd omdat ik had verwacht dat de KNBSB het deze week wel bekend zou maken, maar die aanname was, zoals Maxima zou zeggen, een beetje dom.

Op 13 juni maakte ik op deze site bekend dat ik één van de weinigen ben die de notulen van de Bondsraad van 31 maart had gelezen. Daarin stond namelijk, en staat nog steeds als ik dit schrijf:

Er is geconstateerd en geconcludeerd dat de Rookies competitie onvoldoende bijdraagt en haar bestaansrecht verliest. Met ingang van 2017 zal de Rookie League beëindigd worden

Afgelopen maandag werd tijdens de Bondsraad doodleuk gemeld dat de conclusie van de werkgroep “Topsport competities aantrekkelijk maken” weliswaar niet aan de kant is geschoven, maar dat dat niet betekent dat de Rookie League in 2017 ook daadwerkelijk stopt. Het zou gaan om een foutje in de notulen?!

Ik ben benieuwd wat er in de nieuwe notulen van afgelopen maandag hierover wordt opgenomen, wanneer dit “foutje” wordt gecorrigeerd, en of, en zo ja, wanneer, hierover gecommuniceerd gaat worden. Het betekent nogal wat namelijk, niet in de laatste plaats voor de jonge honkballers die de Rookie League zien of zagen als hun pad naar de Hoofdklasse en verder.

Heel erg geloofwaardig is het “foutje” in ieder geval niet meer. Het lijkt er meer op dat het wel degelijk gezegd en besloten is, maar dat het niet de bedoeling was dat de tekst in de notulen terecht kwam. Het uitwerken van de nieuwe plannen heeft daarbij dan waarschijnlijk vertraging opgelopen waardoor onderstaand advies, eveneens in de notulen terechtgekomen, niet ter harte genomen kon worden.

“Het bondsbestuur heeft de kolom Honkbal geadviseerd nog even niet uit te werken hoe de Rookie League te beëindigen, maar te kijken wat de aantrekkelijkere competitie Hoofdklassen Honkbal kan opleveren. Proberen als een geheel te zien en aan te pakken.”

Foutje, bedankt.