Rookie League stopt in 2017

Amsterdam, 13 juni 2016 – Dat het samenstellen van een fatsoenlijk team voor de Rookie League de afgelopen jaren voor veel clubs lastig was is algemeen bekend. Dat er al maanden geleden besloten is te stoppen met deze Rookie League zal dat voor velen niet zijn.

Half februari heeft een werkgroep die zich bezig houdt met het aantrekkelijker maken van de Topsport competities al de eindconclusie neergelegd met betrekking tot de Rookies. “Er is geconstateerd en geconcludeerd dat de Rookies competitie onvoldoende bijdraagt en haar bestaansrecht verliest. Met ingang van 2017 zal de Rookie League beëindigd worden“.

Op 7 maart is er een nieuwe werkgroep gestart die aan het bekijken is hoe de competitie Honkbal met ingang van 2017 aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Het bondsbestuur heeft de kolom Honkbal geadviseerd nog even niet uit te werken hoe de Rookie League te beëindigen, maar te kijken wat de aantrekkelijkere competitie Hoofdklassen Honkbal kan opleveren. Proberen als een geheel te zien en aan te pakken.” aldus de notulen van de Bondsraadsvergadering van 31 maart die eind vorige week gepubliceerd zijn.

Toen op 9 april de Hoofdklasse clubs bij elkaar kwamen om te praten over het terugtrekken van het Rookie team van UVV was dus al besloten dat in 2017 alle Rookie teams opgeheven zouden worden. Dit zou ook meegespeeld hebben in de overwegingen van de andere clubs om in 2016 al een uitzondering voor UVV te maken.