Ze zijn gek geworden! 1 jaar later…

Amsterdam, 28 oktober 2015 – Vandaag exact een jaar geleden besloot ik dat het nodig was daadwerkelijk iets te gaan doen aan de idiote plannen die over de breedtesport uitgestort dreigden te gaan worden. Tijd om even terug te blikken.

Op 16 oktober 2014 trof ik de eerste voorbereidingen en legde ik de domeinnaam 9innings.nl al vast. Ik gaf ‘ze’ daarna nog een kleine twee weken het voordeel van de twijfel, maar het werd niet beter, en ik wist het zeker, “Ze zijn gek geworden!”. En ik dacht ook direct “Maar dat gaat zomaar niet!”

Op 28 oktober werd de aankoop van de domeinnaam dus geüpgraded met een hostingpakket, WordPress werd geïnstalleerd, en om 23:27u schreef ik m’n eerste bericht hier op 9innings.nl. De volgende ochtend verspreidde ik het bericht via de Facebook-account van de Reserve Reserves waarna het ging leven. Enkele tientallen bezoekers per dag op de site werden er honderden, werden er op piekmomenten zelfs een paar duizend per dag.

De shop
Achteraf had ik er misschien een sponsor voor moeten vinden, al was het maar om de kosten een beetje te dekken. De enige ‘commerciële activiteit’ die hier nu te vinden is is de shop. Humorloze mensen hebben even gedacht dat dit een ‘businessmodel’ was, maar die moet ik teleurstellen. Alle opbrengsten uit de shop zijn rechtstreeks naar de webwinkel gegaan, en tot op heden ben ik zelf de enige klant. Ontwerpen is kennelijk niet m’n sterkste kwaliteit. Maar ik hou hoop, de shop blijft in de lucht, dus als u nog op zoek bent naar een leuke string met 9innings.nl opdruk: hier moet u zijn! U kunt ‘m vinden op de tweede shop-pagina in de maten small, medium of large.

Ondertussen zijn er hier natuurlijk ook serieuzere noten gekraakt én successen geboekt. Alle bizarre plannen gingen van tafel en de bond is dit jaar, samen met de clubs en de leden, druk bezig met het zoeken naar nieuwe oplossingen voor de ledendaling.

Terrorist
Dat de bond in eerste instantie niet helemaal gelukkig was met alle aandacht die ik op deze site voor ‘ons probleem’ had kunnen genereren bleek wel begin december 2014. Het bestuur van mijn club HCAW werd toen namelijk uitgenodigd door de bond om te praten over, en ik citeer, “de reacties van een van uw leden, te weten de heer Ronald Bouwman”. Ze schreven nog “de heer”, maar ik wist dat de titel “terrorist” inmiddels ook gebruikt werd op het bondsbureau. Omdat ze bij HCAW vinden dat je mét elkaar moet praten en niet over elkaar werd ik ook bij dat gesprek uitgenodigd.

Een maand later zat ik dus tegenover een bestuurslid breedtesport, de secretaris, de voorzitter én de directeur van de KNBSB. Het had kennelijk wat losgemaakt. En ik mag het misschien niet zeggen, maar enigszins hilarisch was het wel. Ik geloof niet dat we toen echt dichter bij elkaar zijn gekomen, maar er werd in ieder geval gepraat en iedereen kon na het gesprek zonder kleerscheuren weer huiswaarts.

Tijdbom
Het had mooi geweest als al die mensen die eind 2014 bereid waren in actie te komen tegen de voorgenomen plannen ook begin dit jaar weer mee hadden gedaan aan de door de bond georganiseerde bijeenkomsten. Aan de bond heeft het in ieder geval niet meer gelegen. Oproep na oproep werd de wereld in geslingerd. Helaas namen de clubs maar mondjesmaat de moeite om naar het congres te komen en om deel te nemen aan de clusterbijeenkomsten en thema-avonden.

De mensen die wél de moeite namen om naar de bijeenkomsten te komen hebben uiteindelijk een indrukwekkende lijst met mogelijke oplossingen aangedragen. Met een aantal van die suggesties is de bond voortvarend van start gegaan. Helaas ook met de suggestie, die door de bond zelf was gedaan, voor het spelen met een klok. Bij mij sloegen de stoppen even door, want het kon er bij mij niet in dat juist deze oplossing eruit werd gepikt. Gelukkig kreeg ik behoorlijk wat bijval en lijkt de klok voorlopig van het (strijd)toneel verdwenen.

Hoopvol vooruit
Mede door de presentatie van de nieuwe Grand Slam ambitie heb ik er in ieder geval weer vertrouwen in dat het gezonde verstand bij de bond is teruggekeerd. Dat betekent niet ik ga stoppen met deze site want praatjes vullen geen gaatjes. Ik blijf de ontwikkelingen dus gewoon volgen, en als ik denk dat het de verkeerde kant op gaat zal ik niet schromen dat te blijven melden. Maar we gaan dus hoopvol vooruit!