Wat moeten we anders gaan doen?

Amsterdam, 4 april 2018 – Iedereen die de oplossing weet voor het alsmaar dalende ledenaantal mag NU z’n hand opsteken. Ik heb ook deze wijsheid niet in pacht, maar ik heb wel een idee over waar we mee moeten stoppen en wat we anders moeten doen.

Omdat het vast nog wel even duurt voordat er een nieuw bestuur is, maar dat niet betekent dat we niet meer na hoeven te denken over de toekomst van onze sport, hierbij een aantal speerpunten die wat mij betreft onderdeel mogen zijn van een nieuw plan.

 • Haal een dikke streep door het gefaalde Grand Slam-plan. Niet alleen is dit plan mislukt, maar het staat ook voor een periode waarin de bobo’s de weg zijn kwijtgeraakt en het contact met de sport (in Nederland) volkomen zijn verloren.
 • Wees reëel in de communicatie. Schreeuw niet overal en altijd (social media, persberichten etc.) dat we zo succesvol zijn. Weinig mensen luisteren, en nog minder mensen geloven het nog. 
 • Begroot voorzichtig. Geef niet meer uit dan er binnen komt (duh). Dat betekent ook dat als het NOC*NSF je 7 ton aanbiedt, maar dat je dat alleen krijgt als je daar zelf 3 ton tegenover stelt, dat je dat niet kan aannemen!
 • Ga door met sponsorwerving, maar stop met het sponsorprogramma “Baseball means business” (en dus ook het roeptoeteren hierover). Het gat van een paar ton is ontstaan door te weinig sponsorinkomsten. Scheren en stilzitten? (Laster? Vervolgstappen? Kom maar, kom maar, kom maar…)
 • Maak je eigen beleid. De MLB noch het NOC*NSF kunnen bepalen wat belangrijk is voor het Nederlandse honkbal. Zij hebben echt andere belangen. Hier geldt dus ook, accepteer alleen geld als je zelf kunt bepalen waar je het aan uitgeeft. Maar ook betekent dit dat de beoefening van de sport in Nederland niet afhankelijk mag zijn van het wel of niet meewerken van deze sportbonden. Dat geldt overigens ook voor de CEB of de WBSC die het plan heeft opgevat in 2020 een Baseball Champions League naar Europa uit te rollen. Dat moet je alleen willen als het past in je eigen plannen.
 • Accepteer de kennis uit wetenschappelijk onderzoek: goede prestaties van een nationaal team zorgen niet voor meer populariteit of voor gezonde verenigingen. Het is echt andersom, gezonde verenigingen zorgen voor meer populariteit, die zorgen voor een beter nationaal team en goede prestaties. In dit geval is echt bewezen dat het ei eerder was dan de kip. Trickle-up!
 • Maak van het Nederlands Team weer een Nederlands Team. Selecteer alleen spelers uit competities die stilliggen als Nederland officiële wedstrijden speelt, of als de speler hiervoor vrij krijgt van z’n club. (Zoals bijv. de voetballers die in Nederland spelen en voor hun land mogen uitkomen in de Afrika Cup). Op deze manier hebben Hoofdklassespelers ook nog iets om voor te blijven spelen en te blijven werken. Daarbij heeft de jeugd in Nederland weer helden die ze in het echt kunnen zien en tegenkomen op het veld.
 • Geef de verantwoordelijkheid voor de opleiding terug aan de clubs en ondersteun ze daarbij. De honkbalscholen hebben het moeilijk en ‘stelen’ de talenten van de clubs die het zelf ook al moeilijk hebben. Daarbij wordt het aanbod van kwalitatief goede spelers steeds minder waardoor de lat steeds lager komt te liggen. 
 • Geef elke regio (weer) een regioteam en selecteer daarvoor de beste spelertjes. Ga met die jongens (en meisjes) een keer extra trainen en organiseer een Nederlands Kampioenschap. Maak bij oververtegenwoordiging van één of twee clubs in de regioselectie desnoods een A- en een B-team zodat meer clubs in de regio spelertjes in een selectie krijgen. 
 • Stop met ‘professionaliseren’ en ‘professionaliseringslagen maken’. Accepteer dat honkbal in Nederland een amateursport is, omarm die vrijwilligers, en realiseer je dat je anders met ze om moet gaan dan met professionals. Stop dus ook met roepen dat honkbal een kans biedt om ‘internationaal furore te maken en mogelijk zelfs je geld mee te verdienen’. Als dat al zo is dan is dat voor de happy very view, die deze aansporing niet nodig hebben, en dat sowieso niet in Nederland zullen doen.
 • Stop met het proberen de regels van het spel aan te passen. Je schrikt er teveel mensen mee af, meer dan dat je ermee behoudt of binnenhaalt. Ja, in de VS zijn ze ook naar van alles aan het kijken, maar zij hebben een heel andere uitgangssituatie, en ook een hele andere reden voor de aanpassingen, daar gaat het voor 90% om het publiek, bij ons voor 90% om de spelers. Maak de sport populair en populariseer niet de sport!
 • Stop met de regeltjeszucht rondom het honkbal. Natuurlijk moeten er regels en normen zijn, maar we zijn doorgeslagen. Regels hebben alleen zin als je ze kunt handhaven, en als je daar ook bereid toe bent. Daarbij worden verenigingen ook opgescheept met onnodige kosten. Voorbeelden: het verplichten van de coachhelm. Het verplichten van opleidingen voor coaches (niet doorgegaan). Verplichte dure keuring van lichtinstallaties door bedrijven die er baat bij hebben de boel af te keuren (om het te kunnen ‘oplossen’, om daarna tegen nog een keer hetzelfde tarief opnieuw te mogen keuren). Het verplicht verhogen van het verreveldhek van 2 meter naar 2,50 meter. En zo zijn er nog wel wat te verzinnen.
 • Hef de kolom Topsport op. Alle verenigingen in Nederland die ‘topsport’ bedrijven hebben óók een breedtesport-tak. Het aandeel ‘breedtesporters’ dat in Nederland bij een ‘topsportvereniging’ speelt is enorm. We hebben allemaal één en hetzelfde probleem: te weinig leden, te weinig breedtesport-leden. We gaan dat alleen als geheel oplossen, en niet als losse kolommen. 
 • Pas het personeelsbestand en de overige uitgaven van de bond aan op de nieuwe situatie. Breedtesport, breedtesport, breedtesport, verenigingen, verenigingen, verenigingen. Dus minder mensen in totaal en nog minder mensen op de topsport.

Dit allemaal levert niet direct heel veel nieuwe leden op, dat realiseer ik me ook wel, maar het zorgt er wel voor dat de focus er weer is. Zodat er weer tijd en ruimte is voor het bedenken van acties die wel bijdragen aan ledengroei.