RCH ziet af van juridische stappen

Amsterdam, 12 augustus 2017 – De treurige soap had nog een venijnig staartje kunnen krijgen, maar uiteindelijk heeft RCH ervoor gekozen de verstandigste te zijn en af te zien van juridische stappen richting de bond.

Het was niet dat er niet genoeg aanleiding was want er is enorm geblunderd bij de bond. De brief met de excuses die de bond op 4 augustus naar Neptunus stuurde was dan ook een schrale troost voor de club uit Heemstede die zich volgens mij terecht behoorlijk oneerlijk behandeld voelt.

Direct na het ontvangen van de brief verscheen er op de site van RCH een stuk waarin het ongeloof over de gang van zaken werd uitgesproken. Het stuk eindigde met de mededeling dat RCH zich zou beraden op juridische stappen.

Wat exact de juridische argumenten zouden worden weet ik niet maar het is zeker niet alleen fout gegaan bij de medewerker(s) van de afdeling Competitiezaken. Voor deze fouten heeft Bart Volkerijk in de brief zijn excuses aangeboden, maar het bondsbestuur zou in deze zaak ook ‘ns goed naar zichzelf moeten kijken. Niet alleen zijn zij verantwoordelijk voor heldere regels die begrepen, nageleefd en gehandhaafd kunnen worden, maar op zeker twee momenten in deze zaak had het bestuur beter moeten optreden.

Om te beginnen tijdens de Overgangsklasse Bijeenkomst van dinsdag 25 april jl. Uit de notulen:

Ingekomen stuk RCH-Pinguïns – Reglement over overschrijving van breedtesport naar topsport. Waarom mogen de spelers niet worden overschreven van breedtesport naar topsport na 1 november? Deze vraag is reeds in behandeling. De regel wordt herzien. Moet door kolom (ook met kolom breedtesport) heen, en geen uitspraak in korte termijn. Iets voor volgend jaar. Al aantal keren herzien.

Om daar al een paar maanden later keihard op terug te komen.

Maar ook tijdens de Bondsraadsvergadering op maandag 19 juni jl. komt de zaak aan bod. In het concept verslag van deze bijeenkomst is de volgende vraag met antwoord terug te vinden:

Vindt het Bondsbestuur het juist, dat om de belangen van één vereniging te behagen c.q. fouten gemaakt op het Bondsbureau te corrigeren via een tussentijdse aanpassing van het Reglement van Wedstrijden? Antwoord bestuur: Nee, dat is niet juist!

Maar toch is dat dus gebeurd. Bewijs genoeg dus zou je zeggen om de bond voor de rechter ‘ns goed aan te pakken. Maar ja, als RCH wint, wat winnen ze dan?

Tijdens het overleg met de bond dat afgelopen dinsdag heeft plaatsgevonden bood Volkerijk nogmaals z’n excuses aan aan RCH, maar tegelijkertijd maakte hij ook duidelijk dat de oplossing die ook op deze site al geopperd was, met z’n zevenen spelen om vier plekken in plaats van met z’n zessen, niet gekozen ging worden. Hier zijn namelijk geen regels voor en de bondsraad of anders wel de andere verenigingen zouden hier waarschijnlijk niet mee akkoord gaan.

Ik vraag het me af. Dat het bondsbestuur zich nu verschuilt achter regeltjes voor een competitieopzet die dit jaar voor het eerst gebruikt wordt, en slechts een paar weken voor de start rond was, is ronduit lachwekkend te noemen.

Het had het bondsbestuur, de bondsraad en de andere verenigingen gesierd als ze deze situatie écht hadden opgelost. Het alternatief lag op tafel. En dan had ik wel willen zien welke leden van de bondsraad en welke verengingen dit hadden willen tegenhouden.

RCH is tot de conclusie gekomen dat er in de rechtszaal niets te winnen valt. Los van het aanzienlijke financiële risico zal een kortgeding niet kunnen plaatsvinden voordat de competitie weer verder gaat. Ze kunnen gelijk krijgen van de rechter, maar ze zullen er sportief niets aan hebben. Het kwaad is geschied.

Daarom heeft het bestuur van RCH de staf, coaches en spelers gisteren een brief gestuurd waarin uitgelegd wordt waarom er geen juridische stappen zullen worden genomen. Het bestuur stelt het belang van alle leden van de club boven dat van ‘alleen’ het Eerste honkbalteam en sluit daarom de brief als volgt af:

Wedstrijden winnen op het veld geeft tenslotte veel meer voldoening dan de gevechten aan vergadertafels van de afgelopen tijd.

En zo is het maar net.