Hoofdpijndossier Hoofdklasse

Amsterdam, 10 juli 2016 – Twee dagen nadat er in het Hoofdklasse Overleg was afgesproken dat er niet meer gelekt zou worden verscheen er afgelopen vrijdag een stuk in het Haarlems Dagblad waaruit blijkt dat dat niet helemaal gelukt is.

In het stuk is een groot aantal van de aanbevelingen opgenomen die ruim twee weken voor dit recente Hoofdklasse Overleg zijn verspreid. Ook valt er te lezen dat de clubs het niet eens zijn over de te nemen maatregelen en dat ze de tijd gaan nemen en pas in oktober verder zullen praten.

Omdat de lezers van deze site weten dat ik de officiële stukken ook al een tijdje in m’n bezit heb en het stuk in het Haarlems Dagblad wel een aantal aanbevelingen heeft overgenomen, maar heeft nagelaten aan te geven welke aanbevelingen welke problemen moeten oplossen, hieronder een completer overzicht.

Als eerste heeft de werkgroep een aantal doelgroepen gedefinieerd en daarbij ook per doelgroep de belangrijkste problemen opgesomd:

Verenigingen (HK en OK)
– Mindere spelers vragen meer geld
– Competitie is te voorspelbaar
– Competitie is te kort
– Onzekerheid over degradatie
– OK teams hebben geen ambitie om HK te spelen

Spelers
– Te grote belasting met drie wedstrijden per week
– Het spelniveau te laag
– A-team niet realistische doelstelling voor HK spelers
– Maatschappelijke carrière krijgt voorrang, o.a. op basis van geld

Publiek
– Onduidelijkheid over de competitieopzet
– Voorspelbaarheid van uitslagen
– Te weinig binding met de thuisclub

Officials
– Voorspelbaarheid draagt niet bij aan verhogen niveau

Breedtesport
– Binding tussen spelers en club nauwelijks aanwezig
– Vaste begintijden voor HK-wedstrijden schakelt een grote groep toeschouwers uit

Opleidingsteam (Rookie League)
– Te groot gat met de hoofdklasse
– Grote talenten worden door MLB getekend

Vervolgens komt de werkgroep met een reeks aanbevelingen die op te delen zijn in vier hoofdthema’s.

  1. Competitieopzet 2017
  2. Flexibilisering speeltijden 2017
  3. Rookie League 2017
  4. Nader te onderzoeken voor seizoen 2018+

Wat er met de Rookie League gaat gebeuren had ik al eerder gemeld, en zoals verwacht heeft het Hoofdklasse Overleg de hoofdlijn van het plan niet gewijzigd. Het enige ‘nieuwe’ dat het overleg heeft opgeleverd is een scenario voor het geval dat er meer dan drie Rookie teams zich volgend jaar willen inschrijven voor de Overgangsklasse.

Naar verluidt is de Overgangsklasse al akkoord met het uitbreiden naar 12 teams, al is ook dat nog niet officieel besloten. Als meer dan drie clubs die nu nog een team in de Rookie League hebben aannemelijk kunnen maken dat ze een representatief Rookie/Overgangsklasse team op de been kunnen brengen, dan zal er worden voorgesteld in 2017 naar 14 clubs te gaan in de Overgangsklasse, waarna in 2018 twee extra teams moeten degraderen zodat je daarna weer op 12 teams uitkomt.

Met deze oplossing vallen er zo op het eerste gezicht geen Rookie-teams tussen wal en schip, maar is de jeugdopleiding, die nu dus nog verplicht is, wél het kind van de rekening. Letterlijk. Dit is in het overleg van woensdag ook wel benoemd, maar daar zal in een later stadium een oplossing voor bedacht moeten worden.

Hieronder het overzicht behorende bij de drie andere hoofdthema’s:

Competitieopzet 2017
Aanbeveling 1: Speel langer door, in ieder geval in jaren zonder EK. September ook als speelmaand gebruiken.
Bijdrage: Verhoogt aantrekkelijkheid voor spelers.

Aanbeveling 2: Start later in het seizoen met avondwedstrijden.
Bijdrage: Aantrekkelijker omstandigheden voor deelnemers en publiek.

Aanbeveling 3: Speel een reguliere competitie, niet in delen, voorafgaand aan de Play-offs.
Bijdrage: Duidelijkheid over competitieopzet voor deelnemers en publiek.

Aanbeveling 4: Na de reguliere competitie een ‘wild-card weekend’ Nummer 4 tegen 5 spelen in ‘best of 3’ om een plaats in de Play-offs, (overige teams zijn vrij).
Bijdrage: De ‘wild-card’ creëert uitdaging voor meer teams, over een langere periode in de competitie:
– nr 3 en 4 willen geen vierde worden
– nr 6 wil vijfde worden

Aanbeveling 5: Play-offs wordt via ‘best of 5’ gespeeld. 1 vs 4 en 2 vs 3 voor plaats in Holland Series Nummer 8 speelt promotie/degradatie tegen nr.1 van OK
Bijdrage: Duidelijkheid én snelheid.

Aanbeveling 6: Tie-break vervalt. Verlengen tot 12 innings, daarna gelijkspel
Bijdrage: Eerlijke situatie bij een gelijk opgaande strijd.

Flexibilisering speeltijden 2017
Aanbeveling 1: Verenigingen kiest een eigen aanvangstijd binnen een aantal gekozen mogelijkheden. Gedurende het seizoen een vaste tijd op vaste dag.
Bijdrage: Vereniging kiest een begintijd waarop men het meest publiek verwacht.

Aanbeveling 2: Verenigingen kiest uit vier spelmomenten: do/vr/za/zo (slechts één doordeweekse avond). De keuze wordt voorafgaand aan het seizoen bekend gemaakt
Bijdrage: Flexibilisering voor verenigingen om de best mogelijke spelmomenten te kiezen.

Aanbeveling 3: Volgorde wedstrijden veranderen in Uit/Thuis/Uit en Thuis/Uit/Thuis
Bijdrage: Dit lijkt een logischer verdeling dan de huidige opzet.

Aanbeveling 4: Ruimte voor een aantal doubleheaders per jaar (2 x 9innings op één dag). Verenigingen stellen dit, voorafgaand aan de competitie, in overleg vast.
Bijdrage: Ruimte om soms een weekend met een dag vrij te hebben. Ruimte om bij speciale gelegenheden speciale dingen te doen.

Aanbeveling 5: Curfew alleen binnen gemeenten waarin dat verplicht is.
Bijdrage: Reguliere wedstrijden spelen indien dit gemeentelijk mogelijk is.

Aanbeveling 6: De mogelijkheid tot ‘overschrijving’ voor 15 juni (datum gelijk getrokken met niet EU-spelers) optimaal benutten. Spelers schrijven niet over maar spelen voor het andere team.
Bijdrage: Beter benutten van het potentieel dat elders op de bank zit.

Tijdens het Hoofdklasse Overleg is niet afwijzend gereageerd op deze aanbevelingen. Wel is naar elkaar uitgesproken dat het geen kermis moet worden en dat eerst de wensen van de verschillende verenigingen geïnventariseerd moeten worden en dat deze goed met elkaar afgestemd moeten worden.

Ik heb even getwijfeld of ik ook de aanbevelingen voor ná 2017 zou opnemen, maar ook in het Haarlems Dagblad is al geschreven over de mogelijke aanpassingen in het vergoedingensysteem. Dit was echter zo summier dat er wel wat extra uitleg nodig is. Verder ga ik ervan uit dat lezers die helemaal tot dit gedeelte van het stuk gekomen zijn (je hebt op dit moment al bijna 1.000 woorden geconsumeerd), deze laatste punten weten te waarderen voor wat ze zijn, aanbevelingen die nog nader moeten worden onderzocht dus.

Nader te onderzoeken voor seizoen 2018+
Aanbeveling 1: Vaste vergoedingensysteem in de HK:
> A- lijst – € 5.000,= maximaal
> +5 jaar HK ervaring – € 3.000,= maximaal
> overig – € 1.500 maximaal
Bijdrage: Geld als onderscheidend punt komt te vervallen. Geen prijsopdrijving door spelers mogelijk
– genoemde bedragen indicatief
– toetsing via licentiecommissie
– openheid door verenigingen noodzakelijk

Aanbeveling 2: Werk met een overschrijvingsvergoeding (van club naar club):
Na 1 jaar weer weg – € 2.500,-
Na 2 jaar weer weg – € 1.500,-
Na 3 jaar weer weg – € 500,-
Bijdrage: Dit geeft meer continuïteit aan teams en brengt rust in de overschrijvingscarrousel.
– juridische haalbaarheid toetsen
– met instemming van zowel speler als club komt deze vergoeding te vervallen.