Het interim-bestuur geeft antwoord

Amsterdam, 7 april 2018 – Het is vandaag twee weken geleden dat bekend werd dat het bondsbestuur is opgestapt en Ruud van Zetten is aangewezen als voorzitter van het interim-bestuur.

In de stukken voor de extra vergadering van de bondsraad die op de site van de bond gepubliceerd werden waren vervolgens nog wel de namen Wim van de Hurk en Gerard Vaandrager terug te vinden als beoogde overige leden van het interim-bestuur, maar los daarvan was er niets meer via de officiële kanalen vernomen. 

Tot vandaag, want vandaag reageerde Ruud van Zetten op een aantal vragen die ik het interim-bestuur stelde.

Om te beginnen was ik wel even benieuwd naar wat ze aan het doen zijn en hoe ze hun eigen rol zien in het verder ‘besturen’ van de bond. Daarop zegt hij “Wij beschouwen ons als interim bestuur. Wij zullen dus niet gaan acteren als normaal bestuur. Wij behandelen de lopende zaken en gaan op zoek naar nieuw bestuur”.

Vervolgens is het natuurlijk interessant om te weten waar dat nieuwe bestuur dan vandaan moet komen. Omdat ik de kans op het ontvangen van de long- of shortlist niet erg groot achtte heb ik de vraag hierover beperkt tot de kansen voor mensen uit het oude bestuur. 

Uit de reacties na het aftreden van het bestuur bleek niet alleen dat veel mensen dit terecht vonden, maar ook dat ze het jammer vonden dat alle bestuurders waren opgestapt. Zonder dus expliciet om namen te vragen heb ik gevraagd of er volgens het interim-bestuur in het nieuwe bestuur ruimte is voor bestuurders die net zijn opgestapt. Het antwoord was kort maar krachtig “Ja”. Waarmee misschien een aantal mensen weer enigszins gerustgesteld kan zijn.

Omdat er volgens mij nogal wat dingen anders moeten, in het beleid maar ook op het bondsbureau, was ik benieuwd hoe het interim-bestuur hiernaar kijkt. Omdat ze zichzelf dus echt als interimmers beschouwen gaan ze hier zelf in ieder geval niet direct aan sleutelen, maar geven ze het nieuwe bestuur wel een opdracht mee. “Aan nieuw bestuur wordt de opdracht meegegeven om bondsbureauorganisatie door te lichten. Het interim bestuur bereidt dit voor. Dat doen we in het licht van de eisen/wensen die je aan een bondsapparaat zou moeten stellen in deze tijd van veranderingen in sportbeleving. Dat onderzoek geldt voor alle geledingen binnen het bondsapparaat.”.

Met sommige dingen kan alleen niet gewacht worden, en dat is dan met name een aangepaste begroting voor 2018. Na de besloten vergadering van de bondsraad werd in het persbericht bekendgemaakt dat “De maatregelen die het bestuur voornemens was om de financiën onder controle te krijgen als onvoldoende werden ingeschat.”. Hierop trad het bestuur dus af. 

Zonder expliciet in te gaan op welke kosten nog meer gereduceerd zouden kunnen worden zegt Van Zetten “Voor 2018 komt interim bestuur met sluitende begroting. Waaraan gesleuteld wordt is nog in volle gang.

Deze ‘bijgestelde begroting’ staat ook op de agenda voor de vergadering van 18 april, maar de stukken die hierbij horen moeten nog logischerwijs eerst worden afgemaakt voordat ze kunnen worden gepubliceerd.