HCAW gaat gevecht aan met de KNBSB

Amsterdam, 10 november 2016 – Over anderhalve week is het zover. Op 19 november brengt de KNBSB het Beleidsplan en Financieringsplan 2017+ ter stemming op het KNBSB Congres.

Het lijkt erop dat de bond nattigheid voelt want de afgelopen twee weken wordt er ineens opvallend veel gecommuniceerd en uitgelegd d.m.v. persberichten en berichten op KNBSB.nl. Typisch gevalletje “Damn if you do, damn if you don’t” zullen ze bij de bond denken.

Eerder schreef ik op deze site al wat ik van het Beleidsplan vind, en ook heb ik al eerder mijn mening overgebracht aan het bestuur van HCAW, mijn club. Ik vind het een slecht plan vooral omdat er heel veel dingen niet in staan waardoor er onevenredig veel aandacht is voor Oranje.

HCAW is lang niet altijd blij met wat ik hier schrijf, maar in dit geval vind ik bijval. De club heeft vandaag namelijk alle clubs in het cluster Midden-Nederland een mail gestuurd waarin staat dat HCAW op het KNBSB Congres tegen het plan zal stemmen. Ze roepen daarbij andere clubs op om vooral het plan te lezen én om naar het congres te komen om hun stem uit te brengen.

En wat mij betreft… als je er dan toch bent, stem dan ook maar meteen even tegen…

Hieronder de tekst die rond gemaild is en ook op de site van HCAW is terug te vinden.

HCAW stemt tegen beleidsplan KNBSB

Net als heel veel anderen maakt het bestuur van HCAW zich grote zorgen over de staat van het honk- en softbal in Nederland. Het wegvallen uit de hoofdklasse honkbal van alweer een club met grote historie (Kinheim) toont opnieuw aan hoe wankel het kaartenhuis staat.

De KNBSB heeft een Beleidsplan gemaakt voor 2017 en verder. Op het congres van 19 november mogen verenigingen voor of tegen dit plan stemmen.

Wij hadden verwacht en gehoopt dat het zwaartepunt van het Beleidsplan zou liggen op het weer gezond maken van de sport in Nederland; op het aantrekken van nieuwe leden en het aantrekkelijker maken van competities voor spelers, ouders, clubs, vrijwilligers, publiek en sponsors. Maar het plan bevestigt opnieuw dat de ambitie van de KNBSB vooral ligt bij de nationale teams. Deze teams en de bijbehorende talent-ontwikkelingsprogramma’s hebben de hoogste prioriteit.

Het doel om de Olympische Spelen van 2020 te halen is heilig verklaard. Met verwijzingen naar eisen van de NOC-NSF verdedigt de bond dit heilige doel en de bijbehorende plannen. Of en waarom dit goed zou zijn voor de honk- en softbalsport in Nederland is nergens terug te lezen.

Het Bestuur van HCAW vreest dat de extreme focus op topsport ertoe zal leiden dat er na 2020 in Nederland weinig honk- en softbal meer over zal zijn. Een te grote scheiding tussen topsport en breedtesport is in onze ogen een gevaar voor de continuïteit. Dit geldt zowel voor de sport in het algemeen als voor individuele verenigingen.

Kortom, wij geloven niet dat we met het Beleidsplan van de bond de honk- en softbalsport in Nederland gaan redden en daarom zijn wij voornemens op het Congres van 19 november tegen dit plan te stemmen.

Wij maken dit voornemen vooraf bekend omdat we hopen dat het andere verenigingen aanzet om ook goed te kijken naar het Beleidsplan en vervolgens uiteraard zelf de afweging te maken voor of tegen te stemmen. Want het is vooral belangrijk dat elke vereniging zijn stem op 19 november laat horen, zodat de uiteindelijke uitslag breed gedragen wordt binnen onze honk- en softbalgemeenschap.

Gelieve uw eventuele reactie op dit bericht te richten aan secretaris @ HCAW.nl