KNBSB heeft echt geen idee, compleet clueless…

Amsterdam, 3 november 2016 – Na het publiceren van het concept beleidsplan half september, en nadat de eerste kritiek kwam, hadden ze het op het Bondsbureau zelf ook wel gezien. Er zou dus nog een hoofdstuk worden toegevoegd over de topsport competities. Dat werd beloofd door Bart Volkerijk tijdens de Vergadering van de Bondsraad.

Die vergadering is inmiddels een maand geleden geweest en gisteren werd dan eindelijk een mail gestuurd waarin een link stond naar het definitieve Beleidsplan 2017. Op 19 november moet de bond de neuzen allemaal dezelfde kant op hebben omdat het plan dan ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het KNBSB Congres. Je zou verwachten dat er de afgelopen vier weken dus hard nagedacht is over hoe die topsport competities uit het slop getrokken moeten worden.

Maar helaas, als dat al zo is, is er van dat denken maar weinig teug te lezen in het nieuwe hoofdstuk “De topsport competities honkbal en softbal“. Het gaat ook wel wat ver om één pagina “Hoofdstuk” te noemen. Pagina 13, dat zal wel toeval zijn.

En wat er op die ene pagina staat stelt ook niet veel voor. Eigenlijk is het niet meer dan het langdradiger maken en het een beetje uitbouwen van die alinea die ook al verderop in het conceptplan stond. U weet wel, die alinea waarin éénmalig, voor het eerst en voor het laatst, de woorden “Golden League” en “Hoofdklasse” waren terug te vinden. Dit is ‘m, voor het geval je ‘m gemist had:

De verenigingen in de Golden League en de Hoofdklasse worden gestimuleerd om gedurende het jaar van meer wedstrijden evenementen te maken. Op die manier trekken we meer publiek naar de velden, komen kinderen sneller in aanraking met de sport, worden we interessanter voor sponsoren en hebben we meer kansen om onze doelen te realiseren.

Dit heeft natuurlijk niets met een plan te maken. Dit is het beschrijven van een gewenst effect. Hoe zal de bond de verenigingen stimuleren? Hoe maak je wedstrijden meer tot een evenement? O ja, “op die manier” tssss….. En als dat briljante plan dan gelukt is komen de sponsoren vanzelf om ons te helpen met onze doelen. Welke doelen dat dan zijn voor de topsport competities? Ehm… dat zal dan wel weer “meer publiek naar de velden” en “wedstrijden evenementen maken” zijn. Lekkere cirkelredenatie.

Maar dit stond dus ook al in het oude plan. In het finale plan is daar een nieuwe additionele pagina aan gewijd om daarover in herhaling te kunnen vallen. Die pagina begint overigens wel veelbelovend. “De topsportcompetities zijn onze belangrijkste wekelijkse uithangborden“. Typisch gevalletje “over promise under deliver” blijkt al snel. Één van de 30 pagina’s voor de belangrijkste uithangborden.

Wedstrijden in de Hoofdklasse en Overgangsklasse honkbal en de Golden- en Silver league softbal moeten aantrekkelijk zijn voor spelers/speelsters, het publiek en de media. De kwaliteit van de wedstrijden moeten uitnodigend en verleidend zijn voor de jeugd. Om dit te bereiken is een sterke coproductie tussen de KNBSB en de verenigingen een belangrijke voorwaarde.

HOE DAN???

Verenigingen staan samen met de KNBSB voor de uitdaging om meer publiek naar de velden te krijgen. Dat vraagt om behalve kwalitatief goede wedstrijden met goede speelsters, kwalitatief goed kader en officials ook om een aantrekkelijke omgeving met goede faciliteiten voor publiek.

Joh…

Om de wedstrijden heen kan meer georganiseerd worden zodat het ook voor niet direct betrokkenen aantrekkelijker wordt om naar het veld te komen.

WAT DAN?

Vervolgens wordt onder het kopje “Kwaliteitsimpuls technisch kader” het Utopiaanse opleidingsprogramma TC3 en TC4 er nog even in gefietst. Leuk, maar dat is meer iets voor het Beleidsplan 2027+, maar op deze manier gaan we dat jaar niet redden.

Onder het kopje “Topsportperspectief” staat slechts één zin: “Het verder ontwikkelen van de Talentontwikkeling bij honkbal en softbal biedt talenten perspectief om in de sport te kunnen groeien en nationaal en mondiaal het hoogst haalbare te bereiken“. Hoe dat ontwikkelen dan gaat staat er dan weer niet bij. Het is ook weinig geloofwaardig. Bij het softbal zijn de U20 en U17 ’talenten competities’ al gewoon over de schutting naar de breedtesport gedonderd. Opgeruimd staat netjes, kunnen we daar in ieder geval niets meer fout doen.

Voor het honkbal is het eigenlijk nog erger. De Rookie League is compleet afgeschaft. De teams bestaan nog wel en mogen in 2017 in de Overgangsklasse uitkomen, maar alle regels voor het onbeperkt uitwisselen van talenten met het Hoofdklasse team zijn gelijk met de Rookie League afgeschaft. Niets opleidingsteam, niets doorstromen, gewoon een tweede team, en niets onbeperkt uitwissellen.

Kinheim heeft dat begin deze week op geheel eigen wijze opgelost. UVV koos eerder dit jaar een net iets minder lelijke oplossing. En na seizoen 2017, als er weer wat extra teams gedegradeerd zijn en er weer in grote getale is overgestapt, dan zal ook het laatste restje Rookie League verdwenen zijn. Ook hier dus weer opgeruimd staat netjes.

Wat de clubs aan de Academies hebben wordt in het topsport competities hoofdstuk ook niet duidelijk. Deze opleidingsinstituten staan dan ook helemaal in het teken van “Team Kingdom”, dat staat te lezen in het hoofdstuk “Top honkbal en talentontwikkeling”. En dan nog iets: KAP NÂH, MET DIE WOORDUH!! Of helemaal, dus Team Kingdom of The Netherlands” of gewoon “Nederlands Team”, dat moet toch beter in zo’n officieel document.

Wat gaat de bond doen aan het kleiner maken van het gat tussen de Hoofdklasse verenigingen? Wat is het plan voor de Overgangsklasse clubs zodat zij straks massaal staan te trappelen om door te stoten naar de Hoofdklasse als er een plek vrij komt? Bestaat het idee voor 10 Hoofdklasse Clubs nog steeds, of is dat de afgelopen week toen het Kinheim-debacle zich ontvouwde snel geschrapt?

En hadden Neptunus en L&D Amsterdam geen Europese ambities? Zijn zij daar alleen in, of vindt de bond daar ook wat van? Daar is ook helemaal niets over terug te vinden. Niets over de Europa Cup, niets over de ‘wilde’ ELB waar eerder dit jaar zoveel over te doen was. Het woord “Europees” komt wel voor in het plan, maar altijd, altijd in relatie tot één van de Het Koninkrijk Der Nederlanden verdedigende teams.

En weet ik het dan allemaal zo goed? Nee, dat zeg ik niet, maar wel beter dan wat er nu is opgeleverd. En ik heb niet een maand de tijd genomen om één nietszeggende alinea om te bouwen naar vijf nietszeggende alinea’s. En ik heb ook geen plan moeten opleveren waar een meerderheid van de verenigingen op 19 november akkoord op moet geven. Wat een afgang.