KNBSB speelt hoog spel, met eigen medewerkers als inzet

Amsterdam, 11 november 2016 – Gisteren maakte HCAW bekend op 19 november op het KNBSB Congres tegen het meerjaren Beleidsplan van de bond te stemmen.

De meest recente versie van het plan dat te downloaden is van de site van de KNBSB draagt de naam “Beleidsplan2017.pdf“, maar in de voettekst staat nog “Concept beleidsplan KNBSB 2017+”.

Het concept dat ter voorbereiding van de vergadering van de Bondsraad begin oktober op de site van de bond geplaatst werd, versie 2.3, is twee pagina’s dunner, 28 in plaats van de 30 in de meest recente versie.

Het door de bond toegezegde ‘hoofdstuk’ over de topsport competities is in z’n geheel terug te vinden op pagina 13. Daar is al genoeg over gezegd, maar over de tweede pagina die is toegevoegd valt ook nog wel het een en ander te zeggen.

Op pagina 23 van het plan duikt namelijk het hoofdstukje “Voorstel verhoging ledenbijdrage” op. Een vreemd hoofdstuk omdat dit voorstel helemaal niet in het plan hoort. Het Beleidsplan waar dit hoofdstuk onderdeel van uitmaakt moet namelijk goedgekeurd worden door het KNBSB Congres, maar het voorstel dat nu is toegevoegd is al goedgekeurd door de Bondsraad op 3 oktober. Daar gaat het Congres namelijk niet over.

Tijdens de Bondsraad vergadering op 3 oktober ontstond er even lichte paniek bij het bestuur omdat het voorstel voor de contributieverhoging dreigde verworpen te worden. Voorzitter Ron Schel gaf daarop aan dat dat direct personele gevolgen zou hebben. Het extra budget is namelijk nodig om de bemensing op de afdeling communicatie op het huidige niveau te houden.

De Bondsraad wilde na die mededeling even zonder pottekijkers overleggen en het bestuur én de toeschouwers, waar ik er één van was, werden verzocht de ruimte te verlaten.

Bij terugkomst had de Bondsraad een compromisvoorstel dat door het bestuur werd overgenomen. Het compromis belandde daardoor ook in het verslag van de Bondsraad vergadering, en nu dus ook in Beleidsplan:

Uit het verslag:

De Bondsraad geeft toestemming voor de verhoging van gemiddeld 1,75 euro per lid (inclusief indexering) om de doelstellingen met betrekking tot de opleidingen en communicatie te bewerkstelligen. Na 1 jaar zal geëvalueerd worden. Zijn de doelstellingen niet behaald, dan wordt de bijdrage vrijgesteld voor andere doelstellingen.

Omdat het meerjaren Beleidsplan alleen goed- of afgekeurd kan worden door het KNBSB Congres lijkt nu ook de contributieverhoging weer op losse schroeven te staan. Het Congres is namelijk het hoogste orgaan en het is onvoorstelbaar dat de bond een afgekeurd plan toch, al is het voor een gedeelte, gaat uitvoeren.

Het is dus te hopen dat de bond deze pagina uit het goed te keuren document haalt. Want het plan is niet best, en goedkeuring door het Congres is allerminst een zekerheidje.

Het zou zonde zijn als door deze onnodige toevoeging medewerkers van de bond hun baan verliezen. Zeker gezien de hoeveelheid werk dat nog verzet moet worden als er straks een nieuw plan gemaakt moet worden.