Zuidvogels

9 november 2014 10:25

Beste Ronald,

Al op 29 oktober heb ik bij de KNBSB mijn ongenoegen kenbaar gemaakt over de procedure en het totale gebrek aan communicatie. Mijn grootste “teleurstelling” betreft het (wan)gedrag van onze clustervertegenwoordiger die geacht wordt de verenigingen in het cluster Midden Nederland te vertegenwoordigen. Deze persoon heeft in de afgelopen periode geen enkele ruggespraak (vragen om meningen/standpunten) gepleegd met zijn achterban. Noch heeft hij ons ge├»nformeerd over de mogelijke wijzigingen. Dit getuigt van ivoren toren gedrag. Mijn onvrede daarover heb ik aan de KNBSB duidelijk kenbaar gemaakt. Meer kan ik op dit moment niet doen. Pas als ik formeel ben ge├»nformeerd over een officieel voorstel kan en zal ik reageren. Door een ziekenhuisopname kan ik er op 22 november helaas niet bij zijn. Mijn advies zou zijn om al aan het begin van de bijeenkomst duidelijk kenbaar te maken Dat wij ons als verenigingen genegeerd en gebruuskeerd voelen door onze vertegenwoordiger(s) en daarom nu niet inhoudelijk op de voorstellen zullen/kunnen ingaan. De enige juiste wijze om ingrijpende spelregelwijzigingen in te voeren is overleg waar alle verenigingen hun stem kunnen laten horen. Wat mij daarnaast bevreemdt is dat wij voor het mogelijke vertrek van een paar honderd senioren honkballers een revolutie starten en nog geen zichtbaar uitgewerkt plan hebben voor het “repareren” van het afnemend ledental ten gevolge van de duizend andere jeugdleden en softballeden die besluiten te stoppen. Tot nu toe wordt er wel met een erg beperkte blik naar de ledenproblematiek gekeken.

Met sportieve groet,

Piet IJntema
Voorzitter BSV De Zuidvogels