OPROEP: Maak bezwaar bij de bond!

Amsterdam, 7 november 2014 – De KNBSB heeft afgelopen maandag aangekondigd a.s. maandag 10 november met een aangepast voorstel voor de seniorencompetitie te komen. 

Omdat de clubs tot op de dag van vandaag niet geïnformeerd zijn over de plannen en er op geen enkel moment sprake is geweest van overleg, heb ik vandaag een oproep gedaan aan 226 vertegenwoordigers van 82 clubs die met één of meer honkbalteams in de eerste, tweede en/of derde klasse zijn vertegenwoordigd.

Ik heb in deze oproep de clubs gevraagd al vooraf bezwaar te maken tegen de hele procedure. Alle voorstellen voor 2015 moeten van tafel, en op 22 november kan dan de eerste aanzet gedaan worden voor 2016, waarbij eerst nut en noodzaak aangetoond moet worden voordat er invulling wordt gegeven aan mogelijke wijzigingen.

Hieronder de integrale tekst:

Beste honkballiefhebber,

Volgens de gegevens op de site van de KNBSB ben je voorzitter, wedstrijdsecretaris, lid van het bestuur of anderszins nauw betrokken bij [VERENIGING], één van de 82 vereniging met minimaal één honkbalteam in de 1ste, 2e en/of 3e Klasse.

Ik voel me helaas genoodzaakt je deze mail te sturen omdat ik me zorgen maak over de voorgenomen reglementswijzigingen die als het aan de Kolom Breedtesport ligt al per seizoen 2015 ingevoerd zullen worden.

Op 30 september heeft de Kolom Breedtesport een aantal van deze voorstellen in een brainstormsessie aan een klein groepje betrokkenen (waaronder ondergetekende) voorgelegd. Op 25 oktober zijn deze voorstellen nog een keer uitgebreid gepresenteerd tijdens het openbare doelgroepenoverleg. Omdat de voorstellen zeer ingrijpend zijn, en het aantal mensen dat op de bijeenkomst aanwezig was zeer beperkt, heb ik vanaf 28 oktober via www.9innings.nl en de sociale media zoveel mogelijk mensen geprobeerd te mobiliseren. De naam 9innings.nl is bedoeld als statement tegen één van de voorgenomen wijzigingen, namelijk het voor alle klassen invoeren van het spelen op tijd in plaats van 9 innings, een wijziging die het hart van de sport zal raken.

Inmiddels is een groot aantal mensen en clubs op de hoogte van de strekking van de voorstellen. Het bondsbureau heeft vorige week dan ook vele reacties ontvangen van verenigingen die, tot op de dag van vandaag, nog steeds niet officieel geïnformeerd zijn over deze voorstellen. De manager breedtesport van de KNBSB heeft daarop besloten op 22 november een extra bijeenkomst te organiseren waarbij bestuurders en kaderleden zijn uitgenodigd.

Ik wil je echter oproepen om al vóór die tijd je bezwaren kenbaar te maken bij de bond. Het kan niet zo zijn dat op dezelfde dag, direct na de toelichting van de aangepaste voorstellen op 22 november, zonder dat er fatsoenlijk overleg is geweest met de clubs, er besluiten worden genomen.

Het aangepaste voorstel wordt weliswaar pas op 10 november naar buiten gebracht, maar los van de inhoud hiervan zou ik je willen vragen vooral ook de procedure aan de kaak te stellen. Dat kan via de post naar:

KNBSB
t.a.v. Programmamanager Breedtesport
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein

Of via de mail

De strekking van de voorstellen is daarbij dusdanig ingrijpend dat voordat de bijeenkomst op 22 november plaats vindt duidelijk moet zijn dat er géén besluiten voor seizoen 2015 genomen worden. En dat er voor seizoen 2016 ruim de tijd wordt genomen om nut en noodzaak van eventuele wijzigingen met de clubs te bespreken.

Heb je nog niets gezien van de voorgenomen wijzigingen dan kun je op www.9innings.nl de presentatie van het Doelgroepenoverleg van 25 oktober terugvinden. Ook zijn op de pagina’s van deze site al vele reacties terug te vinden waaronder de brief van Geert Snellen, Voorzitter van Twins. Vanzelfsprekend staat ook mijn eigen club HCAW achter dit initiatief.

Bedankt alvast voor je actie!

Met vriendelijke groet,

Ronald Bouwman
Speler HCAW Reserve Reserves