Waarom Neptunus niet de dupe mag worden

Amsterdam, 3 augustus 2017 – Als de uitspraak van de bond blijft staan blijven ook de strafpunten voor Neptunus/Tridents staan, net als de administratieve boete en natuurlijk de verplichting om de wedstrijd over te spelen.

De boete bedraagt geloof ik vijf tientjes of zo, dus dat zou de grootste ramp niet zijn. Ook de strafpunten zijn overkomelijk want er verandert voor Tridents daarmee niet veel, dat geldt ook voor de verliespunten die de inhaalwedstrijd mogelijkerwijs oplevert. Vervelend, maar eigenlijk staat er voor Neptunus niet zoveel op het spel.

Maar toch kan ik me de kwaadheid bij Neptunus best voorstellen. Er is namelijk, juist om deze ellende te voorkomen, vooraf een aantal malen contact geweest met de bond, en iedere keer werd bevestigd dat De Brommer gewoon mocht spelen. Daarmee is ook meteen het belang van of hij wel of niet op het roster stond ondervangen.

Ongeacht hoe de letter van de regel exact luidt lijkt het me niet meer dan billijk dat als er twijfel is, en er daarover contact wordt gezocht met de bond, de interpretatie van de bond, voor dat specifieke geval leidend is. Daar moet je als vereniging vanuit kunnen gaan. Net als dat je er als tegenstander vanuit mag gaan dat je alleen maar tegen spelers speelt die volgens de regels mogen spelen.

Maar ook als je verder kijkt naar de regels, niet letterlijk want daar lijkt het mis te gaan, maar naar waar ze voor bedoeld zijn, dan zou je ook kunnen aannemen dat het spelen van De Brommer gewoon zou moeten mogen.

Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn er twee dingen die door deze regels geregeld hadden moeten worden:

  1. De regels moeten ervoor zorgen dat clubs die alleen teams in breedtesport competities hebben spelen niet na 1 november nog ‘leeggeroofd’ kunnen worden door clubs die ook teams hebben die in de topsport competities uitkomen.
  2. De regels moeten ervoor zorgen dat spelers die bij hun topsport vereniging op een dood spoor (lees: langdurig op de bank) zijn beland de mogelijkheid krijgen bij een andere topsport vereniging wél op hoog niveau te kunnen spelen.

Aangezien De Brommer vorig jaar bij een topsport vereniging speelde gaat het eerste punt niet op. Dit had helemaal niets met leegroof te maken, maar alles met de verhuizing van de betreffende speler.

Het tweede punt is wel relevant want de club waar De Brommer vandaan komt had voor deze speler in 2017 geen ruimte in de topsport sectie. Het lijkt er dus op dat dit juist een voorbeeld is van een situatie waar deze regels voor bedoeld zijn. In de regels staat daarbij ook dat beide verenigingen toestemming moeten geven voor de overschrijving, en dat is hier ook gewoon gebeurd.

Maar voor RCH zou een verlies van deze zaak ook bijzonder zuur zijn. Zij verliezen dan direct de kans op promotie. Hadden ze maar meer moeten winnen, hoor ik mensen zeggen, maar ze hébben meer gewonnen! Zij zijn alleen een aantal weken geleden al de dupe geworden van dezelfde regeltjes-, roster- en Sportlinked-terreur, en hebben daarvoor óók twee strafpunten aan de broek gekregen. Het beroep waarbij ze in die zaak graag een mondelinge toelichting wilden geven is vervolgens schriftelijk afgedaan en verloren. Zeker nu de bond in de nieuwe zaak al één keer in hun voordeel heeft beslist lijkt het onwaarschijnlijk dat RCH zich bij een andere uitspraak neer zal leggen.

Gelijk voor RCH zou voor Onze Gezellen weer bijzonder zuur zijn. Zij leefden vanaf 22 juli in de veronderstelling dat de plek bij de eerste drie veiliggesteld was en gingen vervolgens op 25 juli, in een wedstrijd die toen nergens meer over ging, met 12-0 ten onder tegen Storks. Wat als…. Je weet het niet. Je kan het ze dus ook niet kwalijk nemen dat zij ook direct een protest hebben ingediend tegen het meespelen van De Brommer in een wedstrijd op 29 april. Dit is feitelijk dezelfde case als die van RCH waarbij het dus bijna onmogelijk is dat er een andere uitspraak komt, temeer omdat er hier naast de regeltjes waarschijnlijk het ook op het roster van Tridents niet helemaal goed is gegaan. Maar zoals ik eerder al schreef, Tridents had toen ook al toestemming van de bond voor het meespelen van De Brommer.

In alle bovengenoemde scenario’s is de bond ook één van de verliezers. Eigen schuld, dikke bult, dat is waar, maar het wordt er allemaal niet beter op. We betalen allemaal contributie voor deze organisatie en we moeten er toch mee verder. En wie ga je naar huis sturen, de spelers of de verantwoordelijke trainer(s)? Of is er eindelijk ‘ns een keer iemand die de eer aan zichzelf houdt, verantwoordelijkheid neemt en opstapt? En wat schieten we daar dan mee op?

Nee, ik denk dat we dit allemaal heel snel moeten vergeten, en ik hoop dat de zeven clubs er gezamenlijk voor kiezen om met zeven, in plaats van met zes, clubs te gaan spelen voor vier plekken in de Hoofdklasse.