Voorkomt het nieuwe bestuur deze kapitale blunder, of gaat het licht echt uit?

Amsterdam, 8 mei 2018 – Het hing al een tijdje in de lucht, maar het lijkt nu toch echt helemaal fout te gaan. De KNBSB heeft een aantal maanden geleden namelijk het plan gevat dat er nieuwe regels moeten komen voor de honk- en softbalvelden in Nederland, en gaat deze nu ook handhaven.

[UPDATE: HET LICHT BLIJFT AAN]

Op zich helemaal geen gek idee, en alle verengingen zullen ook stuk voor stuk onderschrijven dat veiligheid en een daarbij behorend reglement belangrijk is, maar binnen een paar maanden voldoen aan alle eisen is voor lang niet alle verengingen weggelegd. En dat is nu precies wat de bond wél eist.

Ondanks waarschuwingen vooraf heeft de KNBSB in een 60 pagina`s tellend document nieuwe regels opgesteld die voornamelijk bedoeld zijn voor de veiligheid van de honk- en softbalvelden in Nederland. Het document met regels, het “Vademecum Accomodaties”, stond op de agenda van de vergadering van de bondsraad van 18 april jl. en is uitgebreid besproken en is uiteindelijk ook vastgesteld door de bondsraad.

Tijdens de vergadering werden niet nut en noodzaak van het Vademecum in twijfel getrokken, maar wel de manier waarop en het tempo waarin de verengingen aan al deze nieuwe eisen moeten voldoen. Het nieuwe bestuur, dat aan het begin van dezelfde vergadering geïnstalleerd was, erkende dat er voor vereniging mogelijk problemen zouden ontstaan, maar wilde liever niet vooraf al regels maken voor uitzonderingen of dispensatie.

Door aan te geven dat er flexibel met de uitvoering zou worden omgegaan (aldus Ruud van Zetten) en ook dat het in alle redelijkheid zou gaan (aldus Bart Volkerijk) werden de zorgen van de bondsraad weggenomen waarna het Vademecum Accomodaties officieel werd vastgesteld.

Niets aan de hand zou je zeggen, maar de realiteit is weerbarstiger. De problemen concentreren zich nu in eerste instantie rondom de regels voor lichtinstallaties.

Begin januari hebben alle verengingen met een lichtinstallatie een brief gekregen met de nieuwe eisen. Deze brief begint met de tekst

De KNBSB stelt dat alle honkbal- en softbalaccommodaties in Nederland elke vier jaar op gebreken worden gecontroleerd. Dit geldt ook voor de lichtinstallatie(s).

Dat mag dan misschien een wens zijn van de KNBSB, maar feitelijk is het voor heel veel verenigingen véél langer dan vier jaar geleden dat het licht gekeurd is. Daarbij zijn er ook verengingen waarvan een aantal jaar geleden de lichtinstallatie is afgekeurd, maar waar tot op heden gedoogd werd dat er competitiewedstrijden gespeeld worden.

In de brief stond verder:

Indien de lichtinstallatie(s) een keuringsdatum heeft vóór 1 maart 2014, moet deze vóór 1 maart 2018 opnieuw worden gekeurd op basis van een bij de KNBSB verkrijgbaar meetrapport en meetraster. Het keuringsrapport van de lichtinstallatie moet aan de Terreincommissie van de KNBSB worden overlegd. De terreincommissie beslist dan of de lichtinstallatie voldoet aan de eisen en geeft vervolgens aan of deze al dan niet is goedgekeurd.”

En er wordt niet alleen gekeurd, maar er zijn ook consequenties:

In het geval de lichtinstallatie niet aan de eisen voldoet, moet de vereniging er voor zorgen dat er aanpassingen plaatsvinden. Pas als de lichtinstallatie voldoet, kan deze worden gebruikt tijdens door de KNBSB uitgeschreven (competitie)wedstrijden.

En daar gaat het mis.

De kosten van het keuren van een lichtinstallatie liggen rond de € 800,-. Dat is/was voor de meeste verenigingen nog wel te overzien, maar als de lichtinstallatie niet door de keuring heen komt, en er moeten aanpassingen gedaan worden, dan lopen de kosten hard op. De rekensommen die ik heb gezien variëren van €11.000 tot zo’n €30.000 voor het weer volledig op peil brengen van de lichtvoorziening.

En dat zijn bedragen die de meeste verenigingen nu eenmaal niet nog ergens in een oude sok hebben zitten. Daarbij komt dat in veel gevallen niet de vereniging maar de gemeente eigenaar is van de lichtinstallatie en deze kostbare investering eerst op een politieke agenda gezet moet worden. En we weten allemaal hoe stroperig de politiek soms kan zijn.

Twee weken geleden kregen 10 verenigingen te horen dat één of twee lichtinstallaties afgekeurd waren en dat er vanaf begin mei geen avondwedstrijden gespeeld mogen worden die beginnen na 19u. Hieronder de verengingen en de velden waar het om gaat:

• Alcmaria Victrix – Softbalveld
• Almere ’90 – Softbalveld en Honkbalveld
• Amsterdam Pirates – Softbalveld
• Birds – Softbalveld
• DVH – Softbalveld
• Gryphons – Softbalveld
• OVVO – Honkbalveld
• Schiedam – Softbalveld
• UVV – Softbalveld
• Zuidvogels – Softbalveld

Vorige week kregen alle verengingen die spelen in competities die door deze maatregel geraakt worden ook een mail. Hierin staat o.a.:

De aanvangstijden van wedstrijden worden aangepast waardoor uw team eerder moet vertrekken om op tijd aanwezig te zijn. We begrijpen dat dit voor u als tegenstander vervelend kan zijn, maar u kunt in overleg met de tegenstander wedstrijden verplaatsen naar een andere datum en/of tijdstip.

Met andere woorden “succes, de ballen, en zoek het uit”.

Deze maatregel treft nu 10 verenigingen, maar omdat er ook verengingen uitstel hebben gekregen voor het inleveren van het keuringsrapport is de kans aanwezig dat het hier niet bij blijft.

Het gaat nu in de meeste gevallen om lichtinstallaties bij softbalvelden, en dit zijn juist de velden die ‘s avonds het meest intensief bezet worden. Als er voor de duisternis invalt al ruimte wordt gevonden om wedstrijden te verplaatsen zal het voor veel spelers en speelsters niet meer mogelijk zijn op tijd op het veld te staan. Het gevaar bestaat dat deze spelers dit seizoen afhaken en helemaal zullen stoppen. En het gaat al zo lekker met de ledenstand.

De afgelopen dagen, nadat bleek dat er vanuit de bond in eerste instantie nul begrip of clementie te verwachten valt, zijn de verenigingen in actie gekomen en wordt er door veel verengingen officieel bezwaar aangetekend. Dat bezwaar moet officieel ook binnen drie weken, dus voor morgen, gemaakt worden. Wellicht een beetje tegen beter weten in omdat veel van deze verengingen al maanden tevergeefs geprobeerd hebben met de bond te overleggen over deze situatie die ze zelf ook wel hebben zien aankomen.

De enige hoop die de verenigingen hebben is dat het nieuwe interim-bestuur gaat ingrijpen en ervoor gaat zorgen dat het handhaven van deze nieuwe regels op de een of andere manier wordt uitgesteld.

Overigens is dit wellicht niet echt de enige hoop die de verenigingen hebben want als je als vereniging negen jaar niet gecontroleerd bent, of als je al zes jaar van de bond mag spelen met een lichtinstallatie die niet voldoet aan de eisen, hoe kan je dan nu van de een op andere dag gehouden worden aan deze nieuwe regels? Daar gaat een rechter ook wat van vinden.

Maar laten we met z’n allen hopen dat het zover niet zal komen, en dat het interim-bestuur daadkrachtig optreedt, en nakomt wat ze op 18 april als kersvers bestuurder hebben toegezegd. Vrij vertaald kan dat wat mij betreft maar één ding betekenen: Iedereen dispensatie én hulp om op 1 maart 2019 te kunnen voldoen aan alle lichteisen. 

Wordt vervolgd…