Het licht blijft aan. Alle velden dispensatie!

Amsterdam, 9 mei 2018 – Vanavond hebben de verenigingen waarvan één of twee lichtinstallaties afgekeurd zijn een brief gekregen van de KNBSB waarin een aanvullende regeling aangekondigd wordt. 

Dit is de alles zeggende zin uit de brief die de kern van het besluit weergeeft:

Alle verenigingen met een niet (volledig) goedgekeurde lichtinstallatie krijgen zes maanden de tijd deze op orde te brengen.

De hele brief is hier terug te vinden.

In de praktijk betekent dit dat voordat seizoen 2019 begint alles op orde moet zijn, maar ook dat er voor dit seizoen geen massale verschuivingen van wedstrijden hoeft plaats te vinden.

Het lijkt er dus op dat de commotie van de laatste dagen niet voor niets is geweest en dat het nieuwe interim-bestuur een hele goede en verstandige ingreep heeft gedaan. Hulde!