23 mei 2024
  • 11:02 Honkbal, zoals het hoorde
  • 13:35 San Marino bedenkt zich op de valreep en schrijft in voor Serie A 2023
  • 11:29 Italiaans honkbal verliest kampioensclub, maar krijgt 5 miljoen van NOC
  • 00:48 Mike Piazza haalt 2 Major League pitchers voor Azzurri bij WBC 2023
  • 19:53 Amerikaanse coaches gaan Italiaans honkbal verder ontwikkelen richting WBC 2023

Amsterdam, 15 december 2021 – Iets meer dan drie maanden nadat Technisch Directeur Tjerk Smeets in het bijzijn van Directeur Stefaan Eskes de ‘rebuild’ van het Nederlands Team toelichtte moet de KNBSB op zoek naar een nieuwe Technisch Directeur. Smeets stapt op.

Volgens het bericht dat gisteren op honkbalsoftbal.nl verscheen hebben het bestuur van de KNBSB en Smeets op onderdelen een verschillende visie over de invulling van de rol van Technisch Directeur. Wat die verschillen precies zijn wordt uit het bericht niet duidelijk. Smeets en Eskes geven op mijn vraag om toelichting beiden aan dat ze het verschil in visie beschouwen als een interne aangelegenheid.

Ook Voorzitter Mark Herbold wil er niet veel meer over kwijt:

Het betreft een interne discussie. Onze beleidsvisie staat beschreven in de Picture of Success 2024 en activiteiten in het Jaarplan 2022, zoals gepresenteerd tijdens het congres in november. Op onderdelen van de uitvoering verschillen bestuur en de technisch directeur van mening. Dat blijkt voor Tjerk doorslaggevend om niet te continueren.

Na het teleurstellende optreden van het Nederlands Team schreef ik al dat Smeets moest opstappen en hij was in september even in beeld als Algemeen Directeur van PEC Zwolle, maar hij bleef en presenteerde zelfs zijn toekomstplan. Dat hij nu alsnog vertrekt bij de bond zullen weinig mensen hebben zien aankomen.

Ondertussen heeft de bond de reactiemogelijkheid onder het bericht op Facebook uitgezet en is het dus niet te verwachten dat de bond de vragen die daar al te vinden waren wél zal beantwoorden.

Het is nu dus speculeren over waar nu precies dat verschil in visie uit bestaat. In het Jaarplan 2022 waar Herbold aan refereert zijn twee pagina’s gewijd aan de Topsport, maar daarin is niet veel meer dan een terugblik op dit jaar en een toelichting op de begroting voor volgend jaar terug te vinden.

Maar als je in je achterhoofd hebt dat de bond samen het de Hoofdklasse-verenigingen een plan hebben gesmeed om samen een sterkere competitie op te tuigen is er in de presentatie van Picture of Success 2024 wel e.e.a. terug te vinden dat voor meerdere interpretaties vatbaar is. De tekst op de vijfde en laatste slide bijvoorbeeld:

Talent en nationale selecties in Koninkrijksverband ontwikkelen naar een mondiaal Top 5 niveau, met als doel:

  • perspectief bieden aan ambitieuze spelers en speelsters
  • een uithangbord creëren voor de promotie van de sport (nationale trots)
  • inspiratie en ‘rolemodels’ creëren voor jongeren
  • bijdragen aan de top-10 ambitie van Nederland en positionering van Nederland als topsportland (NOC*NSF doelstelling)

Betekent dit dat de bond meer perspectief wil geven aan spelers uit de Hoofdklasse? Moeten ze vaker en meer geselecteerd worden voor de nationale teams? Smeets is daar altijd heel duidelijk over geweest, de beste spelers worden geselecteerd, ook als we ze in Nederland niet kennen en hier nooit hebben gespeeld of zelfs geweest zijn. Breekpunt?

Ook is het lastig om van die relatief onbekende spelers ‘rolemodels’ te maken en ze een inspiratie te laten zijn voor jongeren.

Kortom, het grote speculeren is begonnen. Ik kan er natuurlijk helemaal naast zitten. De tijd zal het leren en we zullen het pas zeker weten als een nieuwe Technisch Directeur z’n door de bond goedgekeurde stempel zet op het beleid.

Ondertussen hou ik me hoopvol vast aan bovenstaande speculatie. Misschien dat de oogkleppen af zijn gevallen en dit het eerste teken is van de noodzakelijke verandering.

Ronald Bouwman

RELATED ARTICLES