Vechtpartij met knuppels, alleen jij bepaalt wie je bent…

Amsterdam, 26 juni 2016 – Eergisteren sprak ik mijn verbazing uit over de verschillende straffen die voor verschillende feiten door de Commissie Strafzaken en Commissie van Beroep Strafzaken zijn uitgesproken. De logica lijkt ver te zoeken.

De zaak van Vernooij, ook wel lid nr DK4H518 genoemd, zal voor de meeste mensen inmiddels wel bekend zijn. De landelijke media berichtte over de schorsing van een jaar, waarschijnlijk niet in de laatste plaats omdat er duidelijke beelden van de vechtpartij beschikbaar zijn. (Video)

De zaak van de totaal uit de hand gelopen vechtpartij tussen de werper van Domstad Dodgers H2 tegen een slagman van Arnhem Rhinos H2 is van recentere datum, minder aansprekend én, zoals het er nu naar laat uitzien, ook niet gefilmd. Daarom hieronder een opsomming van de feiten zoals ik ze heb kunnen achterhalen:

* Er waren in de wedstrijd al wat kleine incidentjes
* Op een bepaald moment maakt de slagman van Rhinos zich druk over een teveel aan de binnenkant geworpen bal
* De slagman roept dat hij heel boos wordt als hij geraakt wordt
* De volgende pitch raakt de slagman, opzettelijk naar het oordeel van de slagman en later blijkt ook naar oordeel van de ump
* De slagman rent met de knuppel naar de heuvel en slaat de pitcher met de knuppel op zijn lijf
* Er volgt een benchclearing waarbij de slagman de tweedehonkman van Dodgers vloert met een vuistslag tegen z’n hoofd
* De slagman richt zich daarna weer op de pitcher
* De pitcher heeft echter de knuppel te pakken gekregen en raakt de slagman daarmee op zijn hoofd. De pitcher zou later zelf zeggen dat het een ‘afwerende tik’ was, ter zelfverdediging
* De slagman weet de knuppel weer te bemachtigen en wordt vervolgens door spelers van Domstad Dodgers tegen de grond gewerkt
* De pitcher verlaat het veld en vlucht de omgelegen wijk in, gevolgd door een aantal woedende spelers van Rhinos, zonder dat ze hem te pakken krijgen

Hier eindigt het verslag van die dag.

Bovenstaande opsomming is tot stand gekomen op basis van drie bronnen die mij onafhankelijk van elkaar min of meer hetzelfde relaas hebben gegeven. De strafcommissie heeft het ook moeten doen met dit soort ooggetuigenverslagen, veelal uit kamp Dodgers of kamp Rhinos.

Het slaan van een tegenstander met een knuppel op z’n hoofd lijkt op het eerste gezicht eigenlijk meer iets voor een aanklacht voor poging tot doodslag in de rechtbank dan voor een strafcommissie van een amateursportbondje. Voor zover ik weet is er nog geen aangifte gedaan dus moet iedereen het doen met de uitspraak van de strafcommissie. Deze heeft zowel de werper als de slagman voor 7 wedstrijden geschorst.

Dit ligt in lijn met de straf die Vernooij heeft gekregen na zijn beroep. Als je 23 wedstrijden krijgt en je speelt drie wedstrijden per week is dat ongeveer even lang als 7 wedstrijden als je maar één wedstrijd per week speelt.

Wat de overtreders hebben gedaan kan volgens de commissies dus gelijkgesteld worden aan de overtreding die hoort bij Feit 3 van de Normen Strafoplegging:

Beledigen van een persoon door woord(en) en/of geba(a)r(en) of plegen van smaad/smaadschrift waarbij die persoon zich beledigd voelt of zich in zijn/haar goede naam en/of eer voelt aangetast.

Daar staat namelijk ook maximaal 7 wedstrijden voor.

Vernooij wordt gematst door de Commissie van Beroep omdat de videobeelden meer impact zouden hebben dan getuigenverklaringen én omdat een langere schorsing weleens gevolgen zou kunnen hebben voor zijn verdere honkbal carrière. Het woord ‘voorbeeldfunctie’ heb ik nergens kunnen terugvinden. Wat de verzachtende omstandigheden zijn bij de zaak Rhinos – Dodgers is ook nergens opgetekend.

Natuurlijk maakt de Commissie van Beroep het de KNBSB erg moeilijk door Vernooij alleen te schorsen voor de reeks oefenwedstrijden tot aan de play-offs. Maar niet alleen deze CvBS lijkt de normen en waarden te zijn verloren. Ook Neptunus heeft Vernooij doodleuk meegenomen naar Italië om deel te nemen aan de European Champions Cup.

Net als Legito trouwens, hij mocht na zijn rol in de vechtpartij met Pirates ook gewoon spelen in Italië. Zijn schorsing, mede als gevolg van zijn strafblad, betrof alleen de Nederlandse competitie. Lekker zo’n ambassadeur van het project “Alleen jij bepaalt wie je bent“. Als ik de KNBSB was zou ik hem maar snel van de site halen en vragen of hij voorlopig maar niet meer op de foto gaat in een pak van het Nederlands team. Er is nu nog te lezen “sporten in een team leert je ook een hoop levenslessen“, was getekend, Raily Legito, over voorbeeldfunctie gesproken.

Van de zijkant is het soms makkelijk oordelen. Natuurlijk had Vernooij veel langer geschorst moeten worden, die werper van Dodgers en slagman van Rhinos waarschijnlijk ook. Maar ook bestuurders zouden verantwoordelijkheid moeten nemen en  optreden tegen hun eigen spelers die op deze manier over de schreef gaan.

Dit lijkt me in ieder geval een mooi moment om met z’n allen nog een keer te kijken naar de strafmaat die we met z’n allen gepast vinden, en dat duidelijk en helder te communiceren. Als dit is wat het is, en wat het blijft, kunnen verstandige mensen nog besluiten om iets anders  te gaan doen in hun kostbare weekend.