Twee Baseball Academies moeten sluiten

Amsterdam, 7 oktober 2016 – Na het ter ziele gaan van de Rookie League werd afgelopen maandag ook bekendgemaakt dat twee van de zes Baseball Academies volgend jaar moeten sluiten.

Het stond nog niet letterlijk in het document “Evaluatie Beleidsplan 2013-2016” dat begin juni gepubliceerd werd op de site van de KNBSB, maar wel was daarin al duidelijk te lezen dat een groot aantal van de doelstellingen die in 2013 gesteld waren voor de Academies niet of slechts ten dele behaald zijn.

Het gerucht ging dus al langer, maar tijdens de Bondsraad werd, voor zover ik kan nagaan, voor het eerst hardop gezegd dat twee van de zes Academies de deuren moeten sluiten.

De reden die hiervoor gegeven wordt is simpelweg het gebrek aan voldoende talentvolle honkballers.

Welke van de zes Academies de klos zijn werd nog niet aangekondigd, maar het bondsbestuur gaf aan dat nog voor 1 november duidelijkheid zal worden verschaft.

Of de Dutch Caribbean Baseball Academy (DBCA) op Curaçao, feitelijk de zevende Academy, ook in gevaar is  werd niet besproken, maar gezien het belang dat de bond hecht aan alles dat vooral niet in Nederland is lijkt dat erg onwaarschijnlijk.