Speelt L&D Amsterdam nou wél of niet in de Hoofdklasse dit jaar?

Amsterdam, 8 april 2016 – De mensen die eerder deze week het stuk op deze site niet helemaal hebben uitgelezen kunnen gedacht hebben dat L&D Amsterdam dit jaar niet in de Hoofdklasse zou spelen. L&D Amsterdam spreekt er schande van (van mijn stukje dus) en ontkent dit volledig.

Onderaan het stuk stond echter duidelijk “Verder staat bovenstaand stuk vol met allerlei aannames en ongeverifieerde scenario’s waardoor het net zo geloofwaardig, of ongeloofwaardig, is als de stukken met de aankondigingen op de Nederlandse Honkbalsite. “, maar gezien de reacties zijn veel mensen van verbazing van hun stoel gevallen, van woede ontploft of van de bank gestuiterd van het lachen, en hebben ze het eind van het stuk niet gehaald.

L&D Amsterdam zegt dat mijn stuk schade aan mensen/clubs toe brengt en hecht aan een rectificatie. Omdat ik volgens mij de ‘feiten’ ín het stuk al ontkracht lijkt mij dat niet nodig, maar tegelijkertijd ben ik in dit geval ook niet principieel tegen een rectificatie . Dus let op, hier komt ie:

RECTIFICATIE:

  • Om te beginnen stapt L&D Amsterdam niet vrijwillig uit de Hoofdklasse
  • L&D Amsterdam verkiest dus ook niet Europa boven Nederland
  • Er wordt dus ook geen alternatief Amsterdams team samengesteld om door te stomen naar de Hoofdklasse.
  • L&D Support hoeft dus ook niet te helpen met de selectie van spelers

Wat er allemaal wél gaat gebeuren is echter nog onduidelijk. Morgenochtend om 10:00 is er Hoofdklasse Overleg. Op de agenda staat primair de kwestie UVV, dat ongehoorzaam is en zonder Rookie team toch Hoofdklasse wil gaan spelen (mag officieel niet). Verder wordt hoogstwaarschijnlijk ook de situatie rondom de ELB besproken.

Hieronder een opsomming van een aantal feiten rondom de ELB die duidelijk maken dat het een behoorlijke puinhoop is geworden.

  • De bond heeft L&D Amsterdam én alle andere hoofdklasse clubs in een brief in oktober vorig jaar expliciet verboden deel te nemen aan de ELB
  • Individuele leden van verenigingen zijn ook gebonden aan dit verbod.
  • Hoewel er veel spelers (17 van de 24) van L&D Amsterdam in Team Amsterdam zijn aangekonigd zegt L&D Amsterdam dat ze noch financieel noch organisatorisch een relatie heeft met Team Amsterdam
  • L&D Amsterdam claimt dat er éérst toestemming van de KNBSB is verkregen voordat de spelers en coachingstaff van L&D Amsterdam zijn benaderd.
  • De KNBSB claimt niets gevraagd te zijn maar slechts geïnformeerd, er zou dus geen toestemming zijn.
  • L&D Amsterdam claimt dat er inmiddels ook schriftelijk akkoord is gegeven.

Pffff….. vermoeiend… Wie het weet mag het zeggen. Ik wacht met spanning af wat de vergadering van morgen gaat brengen. Houdt de KNBSB de clubs aan de regels, of niet? Zowel in de kwestie UVV als de ELB heeft de bond z’n tanden laten zien en brieven gestuurd die héél duidelijk zijn in wat wél en niet kan volgens de regels en wat de bond wil. De vraag is dus nu of de bond ballen genoeg heeft om een einde aan deze poppenkast te maken, of dat ze de deur open zet naar een situatie van anarchie waarbij iedereen lekker zelf bepaalt wat ze wel of niet doen.

To be continued…