KNBSB laat regeltjes varen, en vergeet te communiceren

Amsterdam, 10 april 2016 – Het lijkt erop dat de klucht rondom de Nederlandse Hoofdklasse dan eindelijk ten einde is, voorlopig tenminste. Gisteren heeft een extra ingelast Hoofdklasse Overleg duidelijkheid opgeleverd.

Het meest urgente punt op de agenda was het terugtrekken van het Rookie team van UVV. Volgens de afspraken die de Hoofdklasse clubs met elkaar gemaakt hebben betekent een plek in de Hoofdklasse ook dat je verplicht meedoet aan het plan voor ontwikkelen van talenten. Daar hoort ook bij dat je met een team meedoet aan de Rookie League. In het verleden heeft dat al voor heel wat discussie geleid omdat het voor clubs als de Hawks en Twins niet altijd even gemakkelijk is geweest een representatief team samen te stellen, en daar wel toe verplicht werden.

Vorige week stuurde de KNBSB dan ook een brief naar UVV waarin stond dat de twee weken daarvoor aangekondigde terugtrekking van het Rookie team niet zonder gevolgen zou blijven. Zoals onderling is afgesproken werd uitsluiting van de Hoofdklasse aangekondigd als UVV niet alsnog een Rookie team op de been zou brengen. De KNBSB was verder bereid om waar wenselijk en mogelijk te helpen met het vinden van een oplossing.

Zaterdag werd duidelijk dat de soep voor UVV niet zo heet wordt gegeten als ie wordt opgediend. De club heeft schuld erkend en er zullen sancties worden opgelegd. Wat die sancties zijn is nog niet duidelijk, maar wat in ieder geval niet gaat gebeuren is wat de bond vorige week nog aankondigde dat zou gebeuren als er geen Rookie team geleverd zou worden, namelijk uitsluiting uit de Hoofdklasse. De andere Hoofdklasse clubs vinden de gevolgen daarvan namelijk té groot. Op korte termijn, praktisch gezien, klopt dat natuurlijk ook. Aan de andere kant is er nu wel een situatie van ongelijkheid gecreëerd, gelijke monniken gelijke kappen geldt niet meer, en daarbij is het hele fundament onder de afspraken voor jeugdopleiding weggeslagen. Daar zullen de hoge heren de komende tijd toch iets op moeten verzinnen.

Wat in de hele situatie het meest opmerkelijk is is niet zozeer dat er een club is die problemen heeft met het samenstellen van een Rookie team, zoals gezegd is dat vaker gebeurd, maar hoe kan het in vredesnaam zo zijn dat dit pas half maart bekend wordt? Wanneer was de deadline voor overschrijvingen? Moeten die Rookies niet vanaf december al in de zaal zich voorbereiden op het nieuwe seizoen? Is er dan niemand geweest die even de koppen heeft geteld en kon concluderen dat het lastig zou worden? Of is er in de tussentijd achter de schermen met de KNBSB veel overleg geweest en zijn ze er niet uitgekomen? Linksom of rechtsom blijft het een raar verhaal waar het amateurisme vanaf druipt.

De stap naar het volgende onderwerp dat tevens ook besproken is tijdens het Hoofdklasse Overleg is daarmee snel gemaakt. Juist ja, de Euro League Baseball. Dit onderwerp werd op de agenda gezet omdat er onduidelijkheid was over de toestemming die verleend is aan Team Amsterdam voor het benaderen van spelers en coaches van L&D Amsterdam. In eerdere communicatie vanuit de bond naar in ieder geval één club werd expliciet gemeld dat Team Amsterdam slechts medegedeeld had dat ze spelers zou gaan benaderen, en dat er vooralsnog geen sprake was van toestemming. Dit werd gisteren rechtgezet. Er is namelijk wel degelijk netjes gewacht op toestemming, die ook gegeven werd, voordat de spelers benaderd werden. Daarmee is in ieder geval duidelijk geworden dat L&D Amsterdam noch Team Amsterdam iets te verwijten valt en dat beide teams mét toestemming in de door hun gekozen competitie kunnen uitkomen. Ook in dit dossier schittert de bond in slechte of compleet ontbrekende communicatie die daarbij ook nog ‘ns volledig wordt overschaduwd door de ronkende persberichtenmachine van de ELB.

Om heel eerlijk te zijn beperkt mijn onbegrip zich niet alleen tot de communicatie vanuit de KNBSB. Het gezwalk in beleid is minstens zo kwalijk. Want waarom wordt er nu toegestaan dat 17 van de 24 spelers van L&D Amsterdam deelnemen aan de ELB, terwijl het L&D Amsterdam expliciet is verboden? Had de bond dan niet gewoon vorig jaar al toestemming kunnen geven aan de club? Als ze dat gedaan hadden dan hadden ook andere clubs misschien nog deel kunnen nemen, en misschien hadden de Italianen dan ook kunnen aansluiten zodat er misschien een echt sterke competitie had ontstaan.

Het zou in ieder geval geen gek idee zijn om ook de regels over deelnemen aan andere competities goed onder te loep te nemen. Daarbij zou de bond de brief van oktober vorig jaar moeten intrekken. Het verbod op deelname aan de ELB is na de meest recente beslissing totaal ongeloofwaardig geworden. Het feit dat het team dat deelneemt aan de ELB nu Team Amsterdam heet en niet L&D Amsterdam verandert daar niets aan. Spelers kunnen immers officieel ook gehouden worden aan het verbod dat aan de club is opgelegd. L&D Amsterdam heeft ook gemeld dat ze noch financieel noch organisatorisch een relatie heeft met Team Amsterdam maar “If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck”. De relatie helemaal ontkennen is ook onmogelijk want voor zover ik weet is Pirates nog steeds lid van de voor de ELB speciaal opgerichte bond de European Association of Professional Baseball (EAPB), net als Curacao Neptunus en Vaessen Pioniers overigens. Of ik moet een van die ronkende persberichten gemist hebben natuurlijk.

Verder rest me dan nog op te merken dat de bond de Internationals van L&D Amsterdam wel verboden heeft om deel te nemen aan de ELB. Het lijkt erop dat daarmee onderstreept wordt dat het Nederlands Team belangrijker wordt geacht dan de Nederlandse competitie. Temeer ook omdat één van de eerder genoemde argumenten om deelname aan de ELB te verbieden, het risico op competitievervalsing, met het huidige schema van de Hoofdklasse en de ELB ook daadwerkelijk hout lijkt te snijden. De werpers van L&D Amsterdam zullen in ieder geval in drie series in de Hoofdklasse tegen Twins dusdanig moeten worden gespaard dat Team Amsterdam de drie series die direct daarna volgen in de ELB ook nog wat opgooiers de heuvel op kan sturen.

Last-but-not-least de vraag wat de ELB met deze halfzachte conclusies er verder mee opschiet. Er kunnen dit jaar twaalf wedstrijden per team gespeeld worden, dat is waar, maar het ziet er naar uit dat in Amsterdam voorrang gegeven gaat worden aan de Nederlandse competitie, met het gevaar dat de ELB benaderd gaat worden als een reeks oefenwedstrijden. Als de andere teams in de ELB er wél voor gaan is er ook in deze competitie sprake van competitievervalsing. Misschien is dit resultaat nu, gezien de omstandigheden, het maximaal haalbare, maar daarmee nog wel mijlenver van de ambitie om van de ELB een professionele én betere competitie te maken dan de landelijke competities.