OG trekt zich terug uit de Overgangsklasse

Amsterdam 15 november 2020 – We hebben nog een paar uur voor de deadline voor overschrijving, maar bij OG hebben ze de hoop op versterking opgegeven. Omdat een aantal bepalende spelers vertrekt of stopt heeft de club besloten het 1ste honkbalteam uit de Overgangsklasse terug te trekken.

Vrijdagavond zijn de coaches en resterende spelers op de hoogte gesteld van het definitieve besluit, maar zij waren samen met het bestuur gezamenlijk ook al tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk “sportief onverantwoord is om in 2021 aan de honkbal competitie in de huidige Overgangsklasse deel te nemen”. Aldus Henk Huijboom, de Team Manager en bestuurslid van OG.

Pitching is the name of the game
De toelichting van Huijboom is helder, en zal voor veel bestuurders en coaches heel herkenbaar zijn. De overschrijvingsperiode is voor veel clubs elk jaar de meest spannende periode van het jaar. Meestal komt het wel goed, of soort van goed, maar in dit toch al dramatische jaar is het bij OG dus misgegaan.

In september/oktober werd duidelijk dat een 3-tal bepalende spelers besloten, al dan niet tijdelijk, te stoppen respectievelijk op een hoger niveau te willen spelen. In de tijd een week later kwamen een tweetal spelers terug op hun besluit om te stoppen en besloten om in 2021 in de Hoofdklasse te gaan spelen. Hierna ging het snel. Pitching is ‘the name of the game’ en daar lag een grote uitdaging voor de coaches en begeleiding om pitchers te interesseren om bij OG te spelen. Ondanks de vele gesprekken is OG er niet in geslaagd spelers te interesseren om bij OG te spelen. Helaas is de realiteit dat vele jonge spelers stoppen of al in 2019 met honkbal zijn gestopt en niet terugkomen op hun besluit. De ontstane wankele basis deed andere spelers besluiten om eieren voor hun geld te kiezen en maken een overstap naar een andere vereniging (vnl. DSS/Kinheim).

Verzoek aan de KNBSB
Bij terugtrekking uit de competitie wordt een team normaliter twee niveaus teruggezet, maar OG zal een verzoek bij de KNBSB doen om in 2021 in de huidige Topklasse (in 2021 is dit de 2e klasse) te mogen spelen. Als dat niet lukt zal OG in 2021 met hun 1ste honkbalteam in de 3e klasse moeten gaan spelen.

Dit betekent niet dat er bij OG geen ambitie of hoop voor de toekomst meer is. Huijboom zegt daarover: “Hopelijk kan OG over een aantal jaar weer aan de competitie op het niveau van 2020 deelnemen. Dit verdient OG ook gezien de accommodatie, achterban, vrijwilligers en organisatie. Op dit moment worden de scherven geraapt en in de komende periode wordt een plan de campagne gemaakt voor de toekomst”. En los van dit sportieve drama gaat het niet slecht met de club. “Gelukkig valt OG niet om. Ook in 2021 speelt OG in totaliteit met minimaal 20 teams in de competitie en staat het er organisatorisch en financieel goed voor”.

OG speelde de afgelopen zes jaar in de Overgangsklasse en eindigde dit seizoen achter RCH op een verdienstelijke tweede plek.