Niet mijn bond

Amsterdam, 16 september 2015 – Vorig jaar november was iedereen het eigenlijk wel met elkaar eens. Vooral de communicatie vanuit de bond had tekort geschoten. Natuurlijk waren er ook mensen inhoudelijk tegen de nieuwe regels geweest, maar het probleem was vooral dat ze het gevoel hadden gehad ermee overvallen te zijn.

In eerste instantie verschool de bond zich nog achter de gebrekkige animo vanuit de verenigingen voor de clusterbijeenkomsten, en ook dat was waar. Alleen heb je als bond dan wél de verantwoordelijkheid om nóg meer je best te doen mensen te informeren.

Maar na de druk die via deze site werd opgevoerd werd een extra bijeenkomst ingepland, en de voorgenomen regels zouden aangepast en opnieuw gepresenteerd worden. Bij die bijeenkomst werd duidelijk dat de mensen bij de bond lak hebben aan de leden, hun leden. In plaats van naar de inhoudelijke argumenten te luisteren en aanpassingen te doen op de regels werd eigenlijk alleen het tijdspad aangepast. Niet in 2015 zouden de wijzigingen worden ingevoerd, maar gefaseerd tot in 2016. Er zou niet twee uur gespeeld worden, maar tweeënhalf. O ja, het totaal ongefundeerde verbod op spikes was wél ineens verdwenen, die hadden ze dan wel meegekregen.

Idioterie
Toen vervolgens de halve honkbalwereld over deze idioterie heen viel en het Bondsbureau werd overstelpt met klachten en vragen konden ze niet anders dan een extra voorlichtingsbijeenkomst inlasten. Waarschijnlijk in de hoop dat deze, net als de voorgaande, slecht aangekondigde, bijeenkomsten ook slecht bezocht zouden worden. 9innings.nl besloot een handje te helpen en een paar dagen voordat de bijeenkomst plaats zou vinden stond de teller op ruim 150 aanmeldingen.

De bond snapte, uiteindelijk, ook wel dat deze mensen geen enthousiaste voorstanders van de plannen waren. De bond besloot daarop de bijeenkomst te cancellen en alle plannen in te trekken. Deze mededeling werd vergezeld met de aankondiging van de stappen die genomen zouden worden om het proces vanaf nul opnieuw op te zetten. Op de vraag of de plannen nu écht van tafel waren en niet alleen in de koelkast gezet, werd bevestigend geantwoord: Ja, echt van tafel!

Op de koffie
Begin dit jaar ben ik bij de bond op de koffie gegaan om te spreken over wat er gebeurd was en over hoe we door zouden moeten. “De bond, dat zijn de clubs, dat zijn de leden” kreeg ik te horen. Ik was het daarmee eens, en na de slechte opkomst op het KNBSB congres en de clusterbijeenkomsten over de ledendaling begreep ik de uitdagingen waar de bond voor staat een beetje beter. Eenzijdig begrip bleek later.

Tijdens die clusterbijeenkomsten hebben ‘we’, de leden, laten gebeuren dat ‘ze’, de bond, wederom een klok op de agenda hebben gezet. In de context van de avond waar uiteindelijk 51 ideeën uitrolden leek dat toen ook weinig kwaad te kunnen.

Verdacht werd het toen van vijf van de zes avonden een uitwerking op KNBSB.nl gezet werden, en juist van die ene avond niet.

Alarmbellen
Alle alarmbellen gingen af toen er bij mijn club HCAW ineens een klok onder het scorebord werd gesignaleerd. Degene die bij de bond in de Kolom Breedtesport ook geacht wordt mij te vertegenwoordigen, en hoogst persoonlijk de klok had ingebracht op de thema-avond, had ongevraagd bij mijn club opdracht gegeven voor het ophangen van die klok.

Een paar dagen later verscheen alsnog het verslag van de betreffende thema-avond op de site van de KNBSB. En wat schetst mijn verbazing: dezelfde persoon die aan de wieg stond van de afgeschoten plannen, en daarna alsnog het klok-idee had ingebracht, mag dit idee met de 50 andere ideeën van die avond gaan evalueren en een aantal daarvan gaan uitwerken.

Mijn club heeft afstand genomen van die klok en de vice voorzitter heeft ‘m uiteindeljk zelf losgeschroefd. Maar afgelopen weekend was die klok weer even te zien in het Bussumse buitenveld. Na deze wedstrijd van Scimitars, die gebruik mogen maken van de accommodatie van HCAW, werd de klok weer weggehaald.

Ik dacht dat dit een laatste stuiptrekking was van een éénling, dus heb ik de foto van de klok alleen even gedeeld op Facebook, om er verder niet al teveel woorden aan vuil te maken. Dat idee werd ook bevestigd vanuit de bond waar men ook in de maag zou zitten met de persoon en de klok.

Schoffering
Omdat ik, naïef misschien, er nog vertrouwen in had dat we met de “Grand Slam” plannen van de bond de goede kant op zouden gaan heb ik beloofd op deze site even rustig aan te doen totdat deze plannen overal gepresenteerd zijn. Niet wetend dat ondertussen de klok-test een officiële status zou krijgen.

Gisteren verscheen op de site van de KNBSB de aankondiging van de pre-test met een klok. Wat een onzin! Pre-test?! Zodat je niet hoeft te zeggen dat je aan het testen bent? Denkt de bond dat we achterlijk zijn?

Het is een schoffering van al die mensen die vorig jaar beloofd is dat alle regels van tafel zouden gaan, de mensen die gehoor hebben gegeven aan de oproep om mee te praten en mee te denken, de mensen die 50 andere ideeën hebben ingebracht die niet getest worden en de mensen die vertrouwen hebben gehad in het proces dat ze door de bond eind vorig jaar is voorgehouden.

De bond, dat zijn de clubs, dat zijn de leden. Dat zal allemaal wel, maar dit is niet mijn bond.