KNBSB verbiedt weer deelname aan ELB

Amsterdam, 7 juni 2016 – Het gerucht ging al een paar dagen, maar vandaag maakte de KNBSB officieel bekend dat teams, spelers en officials geen toestemming krijgen deel te nemen aan de Euro League Baseball.

Dit is vooralsnog een besluit van de KNBSB, wat niet betekent dat andere landen en bonden die aangesloten zijn bij de CEB hetzelfde besluit zullen nemen. Helaas wordt er door de CEB niet gereageerd op vragen en ook mijn vragen aan de (voor de toekomst belangrijke) Italiaanse bond blijven onbeantwoord.

Ook bij de KNBSB heb ik vandaag wat vragen gesteld, zodra ik meer duidelijkheid heb, of als het allemaal nog vager en onduidelijker wordt, kom ik er hier op terug!

Hieronder integraal het bericht van de KNBSB:

Besluit KNBSB inzake European League Baseball

Nieuwegein, 7 juni 2016

Het bestuur van de Europese honkbalbond (CEB) heeft na haar vergadering van 28 mei 2016 het bestuur van de KNBSB geïnformeerd dat de nieuwe buitenlandse honkbalbond, European Association of Professional Baseball (EAPB/ELB) niet door de CEB wordt erkend. De EAPB/ELB wordt als een onafhankelijke, niet onder de CEB of KNBSB vlag opererende, organisatie beschouwd.

Op basis van de Statuten van de KNBSB (artikel 5.3), is zonder vooraf verkregen toestemming van de KNBSB het organiseren van en het spelen van honkbal- en softbalwedstrijden tegen teams van niet bij de KNBSB aangesloten organisaties dan wel van buitenlandse organisaties verboden. Het bestuur van de KNBSB heeft besloten om dit artikel te handhaven.

De KNBSB geeft teams, spelers en officials op basis van de reglementen geen toestemming om gelijktijdig in twee verschillende competities uit te komen.