17 april 2024
 • 11:02 Honkbal, zoals het hoorde
 • 13:35 San Marino bedenkt zich op de valreep en schrijft in voor Serie A 2023
 • 11:29 Italiaans honkbal verliest kampioensclub, maar krijgt 5 miljoen van NOC
 • 00:48 Mike Piazza haalt 2 Major League pitchers voor Azzurri bij WBC 2023
 • 19:53 Amerikaanse coaches gaan Italiaans honkbal verder ontwikkelen richting WBC 2023

Amsterdam, 24 januari 2020 – Het mag dan een tijdje winterstop zijn, in Haarlem hebben ze de afgelopen maanden in ieder geval niet stilgezeten. Het resultaat van dat werk werd afgelopen woensdagavond op exact hetzelfde moment maar nog op twee verschillende Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen van DSS en Kinheim gepresenteerd.

Het werk werd voor het eerst voor de buitenwereld zichtbaar toen op 2 september Kinheim en DSS tegelijkertijd aankondigde dat ze de mogelijkheden voor samenwerking gingen onderzoeken. Een paar dagen later kwamen de besturen van beide verenigingen bij elkaar om te vergaderen en een onderzoeksteam te formeren. Op de Buitengewone ALV’s (weer op hetzelfde moment en op twee verschillende locaties) vijf weken later werd al besloten dat vanaf komend seizoen de beide clubs gezamenlijk met één Hoofdklasse-team en één Overgangsklasse-team de competitie zouden ingaan.

Hoewel dit een ingrijpende beslissing was die al een duidelijke denkrichting liet zien moest het echte werk voor het onderzoeksteam nog beginnen. De besturen hadden het team namelijk gevraagd “zo snel mogelijk doch uiterlijk 31 december 2019 een concreet onderzoeksrapport, inclusief aanbevelingen, op te leveren”.

Tijdens dit onderzoek werden zes scenario’s voor samenwerking vastgesteld en uitgewerkt. Aan de hand van een aantal thema’s zijn die scenario’s “integraal beoordeeld op impact (bijdrage en complexiteit)”, zoals in de conclusie van het onderzoek valt te lezen. Van de verschillende scenario’s kreeg fuseren de hoogste score. Ook werd door middel van een online ledenpeiling de leden om input gevraagd. Hieruit bleek dat bij de achterban van beide clubs een fusie de voorkeur heeft. “Slechts een kleine minderheid ziet fuseren als niet wenselijk” waarbij in het rapport aangetekend wordt dat de zorg om historie en identiteit bij Kinheim groter is dan bij DSS.

Op basis van deze conclusies heeft een onderzoeksteam het advies gegeven over te gaan tot een volwaardige maar geen onvoorwaardelijke fusie. Met dit advies geeft het onderzoeksteam ook direct een opdracht terug aan de verenigingen. De voorwaarden die bij dit advies horen werden vanochtend dan ook via de mail en op de websites in een vijftal bullets gedeeld met de leden van de verenigingen.

 • Werkgroepen [tbv uitwerken fusievoorstel] vóór 29 februari gevuld en operationeel
 • Representatieve werkgroepen. (clubs, leeftijd, breedte- topsport, honk- softbal)
 • Extra aandacht voor het borgen van de clubhistorie van beide verenigingen
 • Extra aandacht voor een krachtige merknaam en identiteit
 • Extra aandacht voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten in 2020

En de leden moet ook echt zelf aan de bak want er zijn maar liefst tien(!) werkgroepen waarvoor ingeschreven kan worden:

 • Werkgroep Organisatie
 • Werkgroep Financiën en audits
 • Werkgroep Identiteit
 • Werkgroep Communicatie
 • Werkgroep Activiteiten
 • Werkgroep Juridische zaken
 • Werkgroep Accommodatie
 • Werkgroep Technische zaken
 • Werkgroep Sponsoring
 • Werkgroep Gemeentelijke zaken

Het lijkt misschien wat veel, zeker als je je realiseert dat het ook nog ‘ns representatieve werkgroepen moeten zijn, maar het onderzoeksteam vindt dit “Belangrijk in het kader van het verdelen van de werkdruk, het krijgen van draagvlak en het creëren van ambassadeurs.

En een dergelijke grondige en intensieve aanpak past ook goed bij de ambities van de onderzoekers zelf. In de conclusie van het rapport schrijven ze daarover:

De ambitie is uitgesproken om het kloppend hart voor de topsport en breedtesport van het honk- en softbal in de 023 regio te worden. De kern van deze ambitie is aantrekkingskracht en aantrekkingskracht zet in onze ogen een vliegwiel in beweging. Een vliegwiel dat zorgt voor betere sportieve, financiële en sociale prestaties. Daarom is het een toekomstbestendig initiatief! Op de vraag “op welke wijze vormen Kinheim en DSS een krachtig en toekomstgericht ‘kloppend hart voor honk- en softbal in de 023 regio?’” is maar één antwoord mogelijk. Door samen te werken! We concluderen dat er bij beide verenigingen volop geloof is in de ambitie en dat niets doen geen optie is.

Hoe voorwaardelijk of onomkeerbaar deze fusie is, als straks misschien blijkt dat niet aan alle zelf opgelegde voorwaarden voldaan wordt, valt nog te bezien, maar met de ambities is in ieder geval niets mis. En misschien is het nostalgie, maar ik zou het mooi vinden als Haarlem weer écht de honk- en softbalhoofdstad van Nederland wordt. Hopelijk kan in de Hoofdklasse 023 dan misschien ook weer wat meer inbrengen tegen de oppermachtige bolwerken van 010 en 020.

Ronald Bouwman

RELATED ARTICLES