‘Contributieverhoging voor clubs die het KNBSB Congres niet bezoeken’

Amsterdam, 26 november 2021 – Morgenochtend om 10:00u begint het KNBSB Najaarscongres 2021. Natuurlijk had het beter geweest als dat ‘live’ had gekund, maar het voordeel van een digitale variant is dat het voor alle bestuurders van alle clubs ontzettend makkelijk is om deel te nemen. Zeker na de dik anderhalf jaar corona-ellende en het bijbehorende thuiswerken moet voor verreweg de meeste mensen het deelnemen aan een digitale vergadering een fluitje van een cent zijn.

In april van dit jaar werd het congres ook al digitaal gehouden. Toen waren er uiteindelijk maar 55 van de 155 verenigingen ‘aanwezig’. Niets minder dan een aanfluiting wat mij betreft. Het enige verweer dat die 100 luie, lakse, onverschillige clubs hadden was dat er op het congres niet meer gestemd kon worden, en dat alle discussie die eventueel nog aangegaan kon worden dus per definitie zinloos was. Maar deze keer is dat anders. Deze keer heeft de KNBSB voor de logische en meer democratische weg gekozen.

De stukken zijn eerst gepubliceerd op de website van de bond, er is op 22 november al ruimte geweest voor Q&A wat betreft de financiën, morgen is het congres en kan er worden gediscussieerd en kunnen de plannen eventueel aangepast worden, en daarna zal er worden gestemd.

Begin dit jaar werd er dus vóór het congres al gestemd en als je denkt van 55 van de 155 laag was, dan vallen die 47 verenigingen die de vorige keer gestemd hebben helemaal tegen natuurlijk. Dit is niet alleen een aanfluiting, maar eigenlijk ook gewoon onacceptabel. Het is onmogelijk om de moeilijke situatie waar we ons met onze sporten in bevinden achter ons te laten als verreweg het grootste gedeelte van de clubs niet wil meedoen en niet wil bijdragen aan de oplossingen. Wat mij betreft is het dan ook tijd om daar ook echt iets mee te gaan doen.

De tijd van vriendelijk vragen is geweest. De bond is nu al jaren heel actief met het zoveel mogelijk betrekken van de verenigingen en ook op het gebied van de communicatie zijn grote stappen gemaakt. Dat ik het niet altijd eens ben met de inhoud staat daar los van. Ik ben dan ook een groot voorstander van overstappen van de wortel naar de stok. Niet stemmen, niet naar het congres? Dat kan maar dan krijg je wel een verhoging van de contributie voorgeschoteld! Welke club brengt dit morgen ter stemming in?

Ja, natuurlijk zijn bestuursleden vrijwilligers en hebben ze het ook heel druk met de eigen vereniging, met familie en met werk, maar twee keer per jaar tijd maken voor een congres moet toch kunnen? En lukt dat niet? Laat iemand uit je vereniging de honneurs waarnemen! En wil je als club geen contributieverhoging? Prima, moet je morgen gewoon even tegen stemmen.

Tip voor iedereen die morgen wél van plan is deel te nemen aan het congres én zich wil voorbereiden: Neem ook even de vragen én antwoorden door die dankzij Herons afgelopen maandag tijdens het financiële vragenuur besproken zijn.

Voor wie de illustratie niet helemaal duidelijk is: thumbs up voor de organisatie van dit congres, en dan met name voor het pas stemmen NA het congres zodat discussie TIJDENS het congres weer zin heeft!