Competitievervalsing

Amsterdam, 15 november 2016 – Hoe de Hoofdklasse- en Overgangsklasse-competitie eruit gaan zien is nog niet bekend, maar als er niets bijzonders bedacht wordt dan weet je nu al zeker dat ouderwetse competitievervalsing niet te vermijden valt.

Om te beginnen lijkt het me goed om vast te stellen dat competitievervalsing niet betekent dat er vals gespeeld wordt. Meer dan kortzichtigheid valt de clubs dan ook niet te verwijten.

Competitievervalsing ontstaat op het moment dat het clubs wordt toegestaan dusdanig te handelen dat het algemene belang van de competitie geschaad wordt. Op het moment dat dit gebeurt moet de KNBSB ervoor zorgen dat de regels dusdanig worden aangepast dat het algemene belang weer gediend wordt.

In het Beleidsplan 2017 dat aanstaande zaterdag hopelijk wordt weggestemd opent het inderhaast toegevoegde hoofdstuk “De topsport competities honkbal en softbal” met de zin “De topsportcompetities zijn onze belangrijkste wekelijkste uithangborden“. Het lijkt dan ook logisch dat de bond, zeker in deze competities, competitievervalsing wil tegengaan.

Afgelopen jaar echter waren ze er zelf de oorzaak van dat Pioniers door het aantrekken van Garia ná de deadline bijna in de Holland Series terecht kwam. Met het verlenen van de dispensatie werd het belang van het Nederlands Team boven dat van de Hoofdklasse gesteld.

Ook HCAW heeft na de deadline geprobeerd voor een speler dispensatie te verkrijgen, maar dit werd uiteindelijk geweigerd omdat de speler geen Oranjeklant is. Het had voor HCAW weinig uitgemaakt, maar het was een aardige test van de regels en hoe hiermee door de bond wordt omgegaan. In het nieuwe Reglement van wedstrijden is de dispensatie nu ook expliciet benoemd in artikel 4.2h:

De Kolom kan aan een in het lopende competitiejaar ontslagen profspeler met Nederlandse nationaliteit dispensatie verlenen om in een door de KNBSB uitgeschreven Honkbal Topsportcompetitie uit te komen. Voorwaarde is dat de speler in hetzelfde competitiejaar op het roster van een vertegenwoordigend Koninkrijksteam staat.

Dit artikel getuigt van weinig respect voor de Hoofdklasse en staat haaks op de bewering dat de topsportcompetities de belangrijkste wekelijkse uithangborden zijn.

Voor komend seizoen heeft een aantal clubs er al voor gezorgd dat er geen dispensatie verleend hoeft te worden. Maar de competitievervalsing wordt er niet minder om.

Curt Smith werd twee weken geleden toegevoegd aan het roster van Pioniers, maar zal hoogst waarschijnlijk pas in september voor de Hoofddorpers kunnen uitkomen omdat dan het seizoen van zijn werkgever de Lincoln Saltdogs pas is afgelopen.

Ook Sams (L&D Amsterdam) en De Caster (Neptunus) hebben gewoon een honkbalwerkgever in het buitenland en zullen hoogst waarschijnlijk pas laat in het Nederlandse seizoen te bewonderen zijn. Maar met de nieuwe dispensatieregel kan dus ook elke speler andere van Oranje later gewoon worden toegevoegd aan een Hoofdklasse roster.

Het is een lastige constatering want eigenlijk wil je zoveel mogelijk goede Nederlandse spelers in de Hoofdklasse zien spelen. Zeker als ze in het grote Oranje spelen, maar op deze manier heeft het laatste gedeelte van het seizoen, als je niet oppast, helemaal niets meer met het eerste gedeelte van het seizoen te maken.

Daarmee wordt lange rij met oefenwedstrijden tot aan de play-offs, waar menig club de afgelopen jaren over geklaagd heeft, zelfs voor het oefenen waardeloos.

En dat is dus aan het einde van de competitie, maar door het afhaken van Kinheim dreigt er ook aan het begin van de competitie een probleem te ontstaan. Dit keer niet in de Hoofdklasse, maar wel in de Overgangsklasse.

In de Hoofdklasse zal namelijk in het eerste gedeelte van de competitie elke week één team vrij zijn. De kans is echter groot dat niet de spelers uit het Hoofdklasse team thuis voor de buis gaan zitten, maar dat ze dit overlaten aan de jongens die in het Overgangsklasse team spelen. Volgend jaar komt de negental opgave namelijk te vervallen en aan het begin van het seizoen mag elke Hoofdklasser zolang hij geen 15 Hoofdklasse wedstrijden gespeeld heeft gewoon in de Overgangsklasse spelen.

Waarom de Hoofdklasse verenigingen dit zullen doen? Aan het begin van de Overgangsklasse competitie wordt bepaald wie er ‘in het linker rijtje’ komt te staan. De clubs die daar staan zijn in ieder geval veilig en zullen niet degraderen. Zeker in dit eerste jaar waar misschien wel vier ploegen moeten degraderen én de Rookies misschien wat meer moeite zullen hebben met het niveau willen de Hoofdklasse clubs niet meteen met hun tweede team uit de topsport vallen.

Jammer dat er geen echt plan en een visie op de topsportcompetities is, dan zou je op basis daarvan regels en afspraken kunnen maken.