Brief aan de KNBSB

Amsterdam, 30 oktober 2014 – Er is de afgelopen dagen veel gezegd, geschreven, gebeld, gemaild, geliked, gedeeld en in een enkel geval ook gevloekt en getierd.

De aandacht is eigenlijk vooral gegaan naar wat er zou gaan veranderen aan ons geliefde honkbal, maar los van de inhoud van de voorgestelde wijzigingen (kijk hier voor de Presentatie Doelgroepenoverleg van 25 oktober) laat de manier waarop de KNBSB nu tot een besluit denkt te kunnen komen ook veel te wensen over.

Dat is dan ook exact de zere plek waar de Voorzitter van Twins Sporting Club Oosterhout,  Geert Snellen, zijn vinger op legt in zijn brief aan de bond. Omdat deze brief goed omschrijft waar het aan de formele kant allemaal fout gaat heb ik de tekst van deze brief hieronder integraal opgenomen, met zijn toestemming natuurlijk.


 

Twins Sporting Club Oostrhout

 

 

 

 

Datum 29 oktober 2014 

Onderwerp: Competitiestructuur 2015 voor honkbal senioren breedtesport


Geachte Leden van het Kolomoverleg Breedtesport,

Op zaterdag 25 oktober j.l. heeft doelgroepen overleg honkbal senioren breedtesport plaatsgevonden.

Genodigd waren namens de verenigingen, coaches, trainers en technisch kader. Bestuurders waren hiervoor niet genodigd.

Bij die uitnodiging waren geen stukken met voorstellen gevoegd. Op zich niet vreemd omdat het doel van de bijeenkomst was om in gesprek te gaan met het technisch kader en het seizoen 2014 te evalueren en om te kijken naar de toekomst.

“Wie schetst mijn verbazing”. Als voorzitter van Twins ben ik sinds gisteren dinsdag 28 oktober op de hoogte van de presentatie, zoals in bijlage gevoegd, die is gehouden tijdens dat doelgroepen overleg.

Het gaat daarbij om voorstellen met ingrijpende gevolgen voor de seniorencompetities honkbal in de breedtesport voor het seizoen 2015 die in dat overleg aan de orde werden gesteld. In de uitnodiging was daar geen sprake van, laat staan dat de voorstellen waren bijgevoegd.

Op dit moment is Twins als vereniging nog steeds niet geïnformeerd door de KNBSB over deze voorstellen en evenmin ligt er een verslag voor van dit gehouden doelgroepenoverleg.

Wel lees ik in voornoemde presentatie dat het Kolomoverleg Breedtesport voornemens is om op maandag 3 november a.s. besluiten te nemen over de reglementering en de structuur van de competities senioren honkbal breedtesport voor 2015.

Dit betekent dat het Kolomoverleg Breedtesport ingrijpende besluiten gaat nemen na een bijeenkomst met coaches, trainers en technisch kader zonder de besturen van verenigingen daar in te kennen.

Met alle respect voor het technisch kader van verenigingen, maar binnen Twins en naar ik aanneem ook bij andere verenigingen, maakt uiteindelijk het bestuur beleid en stemt het bestuur namens de vereniging al dan niet in met voorstellen van de KNBSB en niet het technisch kader van de vereniging.

Ik verwacht dan ook van het Kolomoverleg Breedtesport dat de uitkomsten van de gehouden evaluatie met het technisch kader van verenigingen gedeeld worden met de besturen van de verenigingen en dat de uitkomsten van die evaluatie verwerkt worden in de definitieve voorstellen tot wijziging van reglementering en competitie structuur om vervolgens te worden voorgelegd aan de verenigingen en besproken alvorens het Kolomoverleg Breedtesport hier besluiten over neemt.

Het kan voor mij niet bestaan dat het Kolomoverleg Breedtesport op 25 oktober evalueert met coaches, trainers en technisch kader, met alle respect voor deze technische mensen maar voor mij als bestuurder “voorbijgangers” in een vereniging, het vervolgens nalaat verenigingen te informeren wat deze evaluatie heeft opgeleverd en wat de plannen zijn voor 2015, om op 3 november, 9 dagen later, te besluiten ingrijpende wijzigingen door te voeren, kennelijk onder het motto “we hebben overleg gehad met doelgroepen”.

Als ik daarbij in beschouwing neem hoe zorgvuldig het Kolomoverleg Softbal, in een traject van meer dan een jaar, samen met de verenigingen is gekomen tot een herstructurering van de topsport softbalcompetities dan is daarmee vergeleken deze werkwijze van het Kolomoverleg Breedtesport een grote schande.

Ik maak er hierbij dan ook bezwaar tegen dat het Kolomoverleg Breedtesport besluiten neemt over de reglementering en structuur van de senioren honkbalcompetities breedtesport voor 2015 zonder eerst een overleg te houden met de betrokken verenigingen waarin deze definitieve voorstellen kunnen worden besproken om te komen tot voldoende draagvlak voor dergelijke voorstellen.

Voorts ga ik er vanuit dat deze definitieve voorstellen tijdig aan de verenigingen worden toegezonden zodat zij de gelegenheid hebben deze voorstellen intern te bespreken. Er zijn immers veel verenigingen die van dit alles geen enkele weet hebben.

Met vriendelijke groeten
G.H. Th. Snellen
Voorzitter Twins Sporting Club Oosterhout

i.a.a.:
Bestuur KNBSB
Leden van de Bondsraad
Verenigingen Cluster West Brabant
Maarten Bakker wedstrijdsecretaris Domstad Dodgers
Barbara Beckman – van der Bom Secretaris HSV Cheetahs
Jack Heuts HSV Cheetahs


Laat dit een voorbeeld zijn voor andere voorzitters van andere clubs. We laten dit toch zomaar niet gebeuren?!

Ronald Bouwman
Speler van de HCAW Reserve Reserves

Klik hier voor het eerste bericht “9 innings, honkbal zoals het hoort”
Klik hier voor het tweede bericht “Oproep”