Jaar: 2014

Amsterdam, 28 november 2014 – Drie dagen geleden heeft de KNBSB gemeend een brief te  moeten sturen naar alle verenigingen. Ik denk daar het mijne van, en heb die gedachten gedeeld met de clubs. 

De KNBSB wil graag dat iedereen de brief onder ogen krijgt, dus ik heb ‘m ook in z’n geheel op deze site gezet. Je vindt de brief van de KNBSB hier. Ik denk echter dat de bond er beter aan gedaan had onderstaande brief te sturen:

Aan [...]  |Lees verder

PDF van onderstaande brief

Aan alle bij de KNBSB aangesloten verenigingen

Onderwerp: feedback op wijzigingsplannen senioren competities wedstrijdsport

Geacht bestuur, beste honk- en softballer,

Voor u een brief met ongewone inhoud, vanwege een ongewone situatie die zich op dit moment voordoet.

De afgelopen periode zijn er op het bondsbureau veel reacties ontvangen over wijzigingsvoorstellen in de senioren competities wedstrijdsport vanuit de Kolom Breedtesport. [...]  |Lees verder

Amsterdam, 26 november 2014 – Op 10 november presenteerde de KNBSB de nieuwe plannen voor wijzigingen in de competitieopzet en wedstrijdreglementen. Op basis daarvan is op 11 november, met dank aan Thomas Felix van Domstad Dodgers, een enquête live gegaan waar deze plannen getoetst werden.

Hoewel alle plannen inmiddels volledig van tafel zijn en het doel dus bereikt, willen we de resultaten van de enquête wel delen op deze site.

In totaal [...]  |Lees verder

11. Indien de KNBSB deze wijzigingen doorvoert in uw klasse, zou u dan overwegen over te stappen naar een Independent League (waarin de ‘oude’ regels zouden worden gehanteerd)

12. Vanaf welke klasse dient volgens u een tijdslimiet te gelden? (ga bij deze vraag uit van de situatie in 2016)

13. Wilt u zelf nog iets opmerken over de voorgenomen wijzigingen? (open vraag)

14. Wat zou voor u redenen kunnen zijn om te stoppen met honkbal?

15. [...]  |Lees verder

Deze vragen gaan over uw persoonlijke situatie

10. Welke van de voorgestelde wijzigingen kunnen voor u een reden zijn om te stoppen met honkbal?

maximum speelduur 150 minuten

maximum speelduur 120 minuten

onbeperkt wisselen

iedereen mag slaan

warming up max. 30 minuten

maximum van 5 timeouts per wedstrijd

verbod op timeout door speler
 [...]  |Lees verder