17 april 2024
  • 11:02 Honkbal, zoals het hoorde
  • 13:35 San Marino bedenkt zich op de valreep en schrijft in voor Serie A 2023
  • 11:29 Italiaans honkbal verliest kampioensclub, maar krijgt 5 miljoen van NOC
  • 00:48 Mike Piazza haalt 2 Major League pitchers voor Azzurri bij WBC 2023
  • 19:53 Amerikaanse coaches gaan Italiaans honkbal verder ontwikkelen richting WBC 2023

PDF van onderstaande brief

Aan alle bij de KNBSB aangesloten verenigingen

Onderwerp: feedback op wijzigingsplannen senioren competities wedstrijdsport

Geacht bestuur, beste honk- en softballer,

Voor u een brief met ongewone inhoud, vanwege een ongewone situatie die zich op dit moment voordoet.

De afgelopen periode zijn er op het bondsbureau veel reacties ontvangen over wijzigingsvoorstellen in de senioren competities wedstrijdsport vanuit de Kolom Breedtesport. De wijze waarop feedback is gegeven door een deel van de leden is dusdanig kwetsend dat het bestuur van de KNBSB daar stelling tegen wil innemen. Wij vragen u deze brief te verspreiden onder de leden van uw vereniging.

Naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen van de Kolom Breedtesport voor senioren competities wedstrijdsport, heeft het bondsbureau een grote hoeveelheid reacties gekregen waaruit blijkt dat de discussie hierover meer tijd nodig heeft. De KNBSB erkent dat er te snel is gehandeld in het besluitvormingsproces over dit onderwerp. Zoals u wellicht al heeft vernomen, heeft het bondsbureau besloten om in 2015 geen wijzigingen door te voeren in de competities, maar een jaar extra de tijd te nemen om het onderwerp in breder verband te bespreken met de leden.

De KNBSB waardeert de inhoudelijke feedback van de leden ten zeerste. De hoeveelheid reacties van de afgelopen periode geeft aan dat er een grote betrokkenheid is bij de leden. Daar zijn we blij mee. Waar we zeer zeker niet blij mee zijn, is de ongenuanceerde manier waarop een deel van de leden zich uit en de grove bewoordingen die daarbij worden gebruikt. De manier waarop discussies worden gevoerd op sociale media en de toon van berichten die rechtstreeks naar de vrijwilligers en medewerkers van de KNBSB zijn gestuurd, worden als zeer kwetsend en respectloos ervaren. Dat is niet de manier waarop we met elkaar omgaan.

Het bestuur van de KNBSB kan en wil niet tolereren dat leden zich op een kwetsende en respectloze manier uiten naar medewerkers en vrijwilligers van de bond.

Er is al veel gezegd over het respect dat we in de sport voor elkaar moeten hebben. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. We kunnen van mening verschillen, maar dat doet ieder vanuit oprechte betrokkenheid bij onze sporten. We moeten er dan ook naar streven dat we elkaar vinden in de belangen bij de verschillende standpunten  en niet de verschillen verdiepen door gebrek aan respect voor andere standpunten. We zijn met velen bezig om te zorgen dat onze sporten worden gewaardeerd door een groter publiek en gaan groeien, zodat meer mensen onze geweldige sporten gaan beoefenen.

Met betrekking tot de wijzigingsvoorstellen voor de competitie roept het bestuur van de KNBSB de leden dan ook om in 2015 op een respectvolle manier en in een goede sfeer met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze sporten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bondsbestuur KNBSB

Ronald Bouwman

RELATED ARTICLES