17 april 2024
  • 11:02 Honkbal, zoals het hoorde
  • 13:35 San Marino bedenkt zich op de valreep en schrijft in voor Serie A 2023
  • 11:29 Italiaans honkbal verliest kampioensclub, maar krijgt 5 miljoen van NOC
  • 00:48 Mike Piazza haalt 2 Major League pitchers voor Azzurri bij WBC 2023
  • 19:53 Amerikaanse coaches gaan Italiaans honkbal verder ontwikkelen richting WBC 2023

Amsterdam, 28 november 2014 – Drie dagen geleden heeft de KNBSB gemeend een brief te  moeten sturen naar alle verenigingen. Ik denk daar het mijne van, en heb die gedachten gedeeld met de clubs. 

De KNBSB wil graag dat iedereen de brief onder ogen krijgt, dus ik heb ‘m ook in z’n geheel op deze site gezet. Je vindt de brief van de KNBSB hier. Ik denk echter dat de bond er beter aan gedaan had onderstaande brief te sturen:

Aan alle bij de KNBSB aangesloten verenigingen

Geacht bestuur, beste honk- en softballer,

Voor u een brief met ongewone inhoud, vanwege een ongewone situatie die zich op dit moment voordoet.

De afgelopen periode zijn er op het bondsbureau veel reacties ontvangen over wijzigingsvoorstellen in de senioren competities wedstrijdsport vanuit de Kolom Breedtesport. Deze reacties hebben ons doen inzien dat er bij het tot stand komen van deze voorstellen grote fouten zijn gemaakt. Wij, het bestuur van de KNBSB en de Kolom Breedtesport, vinden dat wij hier onze excuses voor moeten aanbieden. Wij vragen u deze brief te verspreiden onder de leden van uw vereniging.

Naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen van de Kolom Breedtesport voor senioren competities wedstrijdsport, heeft het bondsbureau een grote hoeveelheid reacties gekregen waaruit blijkt dat er door ons niet goed is nagedacht over de procedure en de inhoud van de voorstellen. Daarbij spijt het ons dat we deze plannen gepresenteerd hebben zonder vooraf duidelijk te maken welk probleem we willen oplossen, hoe groot het probleem is en waarom we de oplossing zoeken in de Kolom Breedtesport.

Ook na de presentatie van de plannen hebben we fouten gemaakt, en ook daarvoor willen we u onze excuses aanbieden. Wij hadden de tegenstanders van de plannen niet moeten wegzetten als conservatief en als handelend uit eigen belang. Ook de mededeling op onze site waarin we meldden dat we de reacties van de clubs niet individueel zouden beantwoorden getuigde van weinig respect.

Natuurlijk hadden we ook het sjoemelen met de cijfers achterwege moeten laten, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen, dus wij hopen dat u ons vergeeft. Wij vergeven u in ieder geval voor de soms wat emotionele reacties die ons handelen bij u heeft uitgelokt. Maar belangrijker nog is dat wij u willen bedanken voor de inhoudelijke feedback die wij de afgelopen weken hebben mogen ontvangen, dat waarderen we ten zeerste.

Er is al veel gezegd over het respect dat we in de sport voor elkaar moeten hebben. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. We kunnen van mening verschillen, maar dat doet ieder vanuit oprechte betrokkenheid bij onze sporten. We moeten er dan ook naar streven dat we elkaar vinden in de belangen bij de verschillende standpunten en niet de verschillen verdiepen door gebrek aan respect voor andere standpunten. We zijn met velen bezig om te zorgen dat onze sporten worden gewaardeerd door een groter publiek en gaan groeien, zodat meer mensen onze geweldige sporten gaan beoefenen.

Met betrekking tot de wijzigingsvoorstellen voor de competitie belooft het bestuur van de KNBSB de leden dan ook om in 2015 op een respectvolle manier en in een goede sfeer met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze sporten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bondsbestuur KNBSB

Ronald Bouwman

RELATED ARTICLES