Zijn de kwaliteitseisen voor de Hoofdklasse een papieren tijger?

Amsterdam, 5 juli 2022 – Het heeft wat langer geduurd dan eigenlijk de bedoeling was, maar de Minimum Kwaliteitseisen (MKE) voor de Hoofdklasse zijn opgesteld, besproken met de verenigingen én gepubliceerd op de site van de KNBSB.

Deze kwaliteitseisen werden eind oktober vorig jaar aangekondigd toen de bond bekendmaakte dat de Hoofdklasse op slot ging. Zowel de eisen als het op slot gaan van de Hoofdklasse zijn onderdeel van het “progressief ontwikkelingstraject Honkbal Hoofdklasse”. Het is de bedoeling dat op 11 juli, tijdens de Honkbalweek Haarlem, alle Hoofdklassers een convenant ondertekenen om zich voor de komende jaren aan deze MKE te conformeren.

Omdat de Hoofdklasse nu op slot zit is het voor de verenigingen die nog geen Hoofdklasse spelen, maar wél de ambitie hebben te promoveren, belangrijk om te weten aan welke eisen ze nog meer moeten voldoen als simpelweg kampioen worden in de Eerste Klasse niet meer voldoende is.

Als je de ambitie hebt de Hoofdklasse te professionaliseren zijn dergelijke kwaliteitseisen onvermijdelijk, maar in de praktijk leveren ze ook direct een hoop praktische problemen op. Want de eisen zijn niet alleen toetredingseisen, maar ook gaan ze logischerwijs gesteld worden aan de negen verenigingen die nu al in de Hoofdklasse spelen.

Op dit moment worden er ook al eisen gesteld aan hoofdklasseclubs, dus helemaal nieuw is het allemaal niet. Zo zijn er al eisen met betrekking tot de aanwezigheid en de kwaliteit van een lichtinstallatie, maar als je nu niet aan die eisen voldoet, zoals bijvoorbeeld HCAW (lichtmasten zijn te laag) of Storks (lichtmasten ontbreken) kun je jaar in jaar uit dispensatie krijgen. Dat is straks met de introductie van deze MKE afgelopen. Je kan één jaar (aldus bondsdirecteur Stefaan Eskes tijdens de mondelinge toelichting van vorige week dinsdag) dispensatie krijgen, maar dan alleen als kan worden aangetoond welke stappen zijn/worden ondernomen om in de nabije toekomst aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

HCAW is al jaren in gesprek met de gemeente, maar krijgt het ook al jaren niet voor elkaar om toestemming te krijgen voor hogere lichtmasten. Dat past namelijk niet in het bestemmingsplan en dat bestemmingsplan zal ook niet veranderen. In april van dit jaar is de club overgegaan op LED-verlichting, en in overleg met de KNBSB loopt er met de nieuwe lichtinstallatie een proef, maar hoe je het went of keert, de masten blijven te laag.

Het allereerste actiepunt het beleidsplan 2018-2021 van Storks is “Voldoen aan accommodatie-eisen HK honkbal”. Met als toevoeging “Meest in het oog springend en tevens meest uitdagend is het kunnen spelen op eigen veld van lichtwedstrijden. Voor 2018 is een tijdelijke oplossing gevonden met dank aan de gastvrijheid van Neptunus.”. Inmiddels weten we dat ook in seizoen 2022 nog steeds een beroep gedaan wordt op de gastvrijheid van Neptunus.

In De Haag lijken ze zelf niet echt te geloven in de tijdelijkheid van deze oplossing. Aan het begin van de competitie stond op de site van Haagse Topsport “Donderdagavond vond het eerste ‘thuisduel’ plaats op de accommodatie van Neptunus in Rotterdam omdat zoals bekend de Hagenaars op het Schapenatjesduin in Kijkduin ‘nog’ niet over een lichtinstallatie beschikken.”. De aanhalingstekens bij het woord ‘thuisduel’ zijn nog onschuldig, maar ze staan ook bij het woord ‘nog’ wat impliceert dat er ook bij deze kenners van de Haagse situatie weinig fiducie is dat die lichtinstallatie er gaat komen.

Theoretisch gezien tekenen HCAW en Storks op 11 juli dus voor hun eigen vertrek uit de Hoofdklasse, als de regels niet veranderen tenminste. Het alternatief, de regels wél veranderen, is ook niet erg aantrekkelijk. Want als de bond de eisen naar beneden bijstelt, om bepaalde verenigingen binnen boord te houden, ga je voorbij aan de doelstelling van het ontwikkelingstraject dat is ingezet, namelijk het verbeteren en professionaliseren van de gehele competitie en de deelnemende verenigingen.

Los van de al bestaande eisen die er aan de accommodatie gesteld worden staan er in het document Minimum Kwaliteitseisen Hoofdklasse ook veel nieuwe eisen. En ook hiervoor geldt dat het maar de vraag is hoe haalbaar alles voor de verenigingen is, en als blijkt dat er eisen niet haalbaar zijn, hoe hard er dan gehandhaafd gaat worden.

Ook is het beoordelen of verenigingen voldoen aan de eisen nog niet zo eenvoudig. De bond heeft te kampen met onderbezetting op het bondsbureau en de licentiecommissie die zich hiermee moet gaan bezighouden moet nog worden samengesteld. Om het deze commissie én de verenigingen makkelijker te maken zijn er samen met het document met de eisen ook een aantal templates en voorbeelden van ingevulde documenten gepubliceerd. De vraag is dan weer of de verenigingen hun boekhoudingen kunnen vertalen naar de gewenste vorm.

Verder staan er in het stuk ook nog een aantal subjectieve eisen en termen die in eerste instantie door de nog samen te stellen licentiecommissie beoordeeld zullen worden, maar waar uiteindelijk ook betere en objectief meetbare criteria bij vastgesteld moeten worden. (Wat bepaalt bijvoorbeeld de “topsportwaardige uitstraling” van een accommodatie?)

Maar ook dan zijn we er nog niet want als iedereen uiteindelijk op één lijn zit wat betreft de eisen moet ook nog bepaald worden welke sancties horen bij het niet naleven van die eisen. Over het halen van de certificaten van de Nederlandse Dopingautoriteit staat “Bij geen deelname kan de KNBSB een speler/staflid de speelgerechtigdheid ontnemen”. Maar wanneer “kan” “zal” wordt staat er niet bij. En wat gebeurt er als je als vereniging niet voldoet aan de financiële eisen? “Bij herhaaldelijk overtreden dan wel bij meerdere overtredingen kan dit tot sancties leiden”. Niet alleen staat hier dus ook weer “kan” en geen “zal”, maar ook zijn de sancties (nog?) niet gedefinieerd.

Als blijkt dat de plannen van de Gemeente Den Haag voor de herinrichting van het sportpark waar Storks speelt niet uitgevoerd zullen worden, en er dus geen lichtmasten geplaatst worden, zal Storks waarschijnlijk gedwongen worden om uit de Hoofdklasse te stappen. Ik verwacht niet dat er met deze nieuwe eisen een andere conclusie mogelijk zal zijn. Overigens wordt die beslissing wel makkelijker als je de prestaties van Storks op het veld meeweegt. Achteraf gezien kan je je afvragen of het een goed idee was om Storks dit jaar in de Hoofdklasse te laten meedoen.

Aan de andere kant verwacht ik niet dat HCAW, als de club aan de meeste eisen voldoet maar met te lage lichtmasten blijft zitten, uit de Hoofdklasse gezet zal worden. Ongeacht de uitkomst van de proef die nu loopt. En daarmee heb je meteen het grote probleem te pakken want als er een uitzondering voor HCAW gemaakt gaat worden voor wat betreft de accommodatie waarom dan niet voor bijv. Quick of RCH als het gaat om Talentontwikkeling. Of voor Kinheim/DSS of Pioniers als het gaat om de financiële eisen of de eisen voor het beleidsplan?

Ik begrijp dat al het professionaliseren van de Hoofdklasse het doel is er eisen gesteld moeten worden, maar als die eisen in de praktijk niet nageleefd en/of gehandhaafd kunnen worden moet je je afvragen of je jezelf niet een ander doel moet stellen. De praktijk zal het uitwijzen.

De eerste ‘dispensatie’ is inmiddels al verleend. Om in 2023 Hoofdklasse te kunnen spelen moest je volgens de Minimum Kwaliteitseisen uiterlijk op 1 juli jl. de financiële stukken over 2021 aanleveren. Die deadline zal in ieder geval niet worden gehandhaafd. UVV en Euro Stars hebben dus nog even om hun zaak voor promotie voor te bereiden.