UVV praat recht wat krom is

Amsterdam, 11 juni 2016 – Na de ellende die UVV deze week opnieuw over de Hoofdklasse heeft uitgeroepen is voor iedereen duidelijk dat er iets met de bestaande regels en afspraken omtrent de Rookie League moet gebeuren. De bond, UVV en de zeven andere Hoofdklasse clubs zullen het daar in ieder geval snel over eens zijn. Het moet ook mogelijk zijn dit voordat seizoen 2017 van start gaat geregeld te hebben.

Wat UVV maar niet lijkt te begrijpen is dat mensen het vervelend vinden als afspraken niet nagekomen worden. Strikt juridisch gezien staat het UVV vrij om voor dit seizoen een nieuwe speler aan te trekken om het Hoofdklasse team te versterken. Ondanks de onderlinge afspraken die hierover gemaakt zijn dus. Sterker, UVV heeft dat al gedaan. Sinds vandaag staat de Amerikaan Matt Erickson op het Utrechtse roster.

Waar het misgaat is dat UVV tot twee keer toe onderling gemaakte afspraken eenzijdig opzegt en dat vervolgens probeert goed te praten. Als je het niet eens bent met een afspraak moet je ‘m niet maken.

Vandaag besloot de penningmeester van UVV nog maar weer eens in die toch al niet zo fraaie vlek te wrijven. Het principe van scheren en stilzitten is hem kennelijk vreemd. En nogmaals, het gaat hier niet over of de huidige regels en afspraken rondom de Rookie League goed of slecht zijn, het gaat hier om het feit dat die afspraken er nu eenmaal zijn én dat ze in gezamenlijkheid tot stand zijn gekomen. En deze spelregels kun je niet middenin een seizoen ineens veranderen.

In eerste instantie leek UVV heel goed te begrijpen dat als je dingen samen hebt afgesproken, je ook de interpretatie van deze afspraken gezamenlijk moet doen. Dat was dan ook de reden waarom de penningmeester van UVV alle gesprekspartners afgelopen week een mail met toelichting op het UVV-standpunt stuurde, maar deze eindige met de vragen:

Staan jullie achter onze mening van vervanging? Zou je bereid zijn per omgaande je mening te geven?

Over de regel die geïnterpreteerd moet worden bestaat ook geen meningsverschil, deze is door de KNBSB naar alle betrokkenen op 9 april al naar iedereen gecommuniceerd:

UVV mag vanaf heden geen spelers van buitenaf aantrekken voor haar hoofdklasseteam in 2016.

Over de interpretatie van deze afspraak kan dus kennelijk wél van mening verschilt worden. Het werd al snel duidelijk dat de KNBSB én vier van de zeven clubs hetzelfde dachten over deze regel. Geen nieuwe speler is geen nieuwe speler, was hun antwoord voor UVV. De twee clubs op wiens antwoord niet gewacht is waren nog druk met Europa Cup verplichtingen.

Alleen Twins leek wel wat te zien in de uitleg van UVV. Daarbij doet Twins wel de aanname dat het terugtrekken van de Rookies niet heeft gezorgd voor genoeg financiële ruimte om een nieuwe speler aan te trekken. Als die nieuwe Amerikaan niet is komen roeien, en als hij z’n slaapzak niet in de dug-out heeft liggen, dan is voor mij niet helder waarom de kosten die horen bij de reis en het verblijf van deze nieuwe speler niet in het Rookie team gestoken hadden kunnen en dus moeten worden.

In de mail die de penningmeester van UVV vandaag de wereld in slingert probeert hij de genomen acties goed te praten, maar zonder veel succes.

Hij zegt bijvoorbeeld “Niemand heeft er aan gedacht dat er mogelijkerwijs wellicht ook sprake zou kunnen zijn van vervanging.” Is dat zo, heeft niemand daaraan gedacht? Of komt het UVV nu even beter uit om die gedachtengang te kiezen? En als niemand erover gedacht heeft, moet dat dan niet in de groep gegooid worden zodat er wél over gedacht kan worden? Juist ja, exact wat UVV afgelopen week gedaan heeft. Alleen zonder de door de Utrechters gewenste uitkomst.

Ook staat in de mail van vandaag “…het terugtrekken van het Rookieteam (reeds in december aangegeven en vooraf verschillende hoofdklassers erbij betrokken)…” Maar wie die hoofdklassers dan zijn blijft onduidelijk. Feit is dat pas half maart de oefenwedstrijden voor de UVV Rookies afgezegd werden en dat de tegenstanders behoorlijk overvallen waren en niet voorbereid waren op deze mededeling.

De laatst zin van de mail is exemplarisch voor hoe UVV denkt de waarheid te kunnen manipuleren:

Maar onze intentie is en blijft: geen extra spelers zoals dat in april werd afgesproken.

Het woordje “extra” wordt ineens toch in de afspraak van april getoverd. Terwijl daarvoor nota bene wordt erkend dat er niet nagedacht is over “extra” of “vervanging“. Het woordje “extra” staat dan ook niet in de mail van 9 april waarin de afspraken werden bevestigd.

Leuk geprobeerd, maar weinig mensen zullen dit een geloofwaardig en eerlijk verhaal vinden.