Speelt de CEB vals? En zo ja, komen ze ermee weg?

Amsterdam, 21 mei 2016 – Volgende week zaterdag vergadert het CEB Executive Committee over de mogelijke maatregelen tegen de deelnemers aan de ELB.

Dit zal dan ook het moment worden waarop moet blijken hoeveel steun de ELB daadwerkelijk heeft in Europa. Het ziet er naar uit dat die steun in ieder geval niet zal komen van de KNBSB. De Nederlandse bond verbood eerder L&D Amsterdam al deel te nemen, en nadat L&D Amsterdam (na een waarschuwing van Jan Esselman, President van de CEB) haar spelers verbood deel te nemen aan het ‘gelegenheidsteam’ Team Amsterdam, werd gisteren ook het ‘standpunt van geen bezwaar’ dat de KNBSB had ingenomen ingetrokken. Praktisch gezien maakt dat niets meer uit, er zijn de komende week tenslotte geen ELB-wedstrijden, maar op deze manier kunnen de KNBSB en de CEB komend weekend in ieder geval weer zeggen dat ze op dezelfde lijn zitten.

Hierbij ga ik er vanuit dat Jan Esselman ook daadwerkelijk namens de CEB spreekt, en daarbij de geldende regels en afspraken als leidraad hanteert. En dat is nu precies het punt waar de mensen achter de ELB denken dat het misgaat. Het vermoeden is dat Esselman alleen gehandeld zou hebben bij de waarschuwing aan L&D Amsterdam, en erger nog, dat hij eigenhandig en zonder overleg de regels veranderd heeft die betrekking hebben op de rosters en de speelgerechtigdheid van spelers die eerder ook voor andere teams zijn uitgekomen.

De gemaakte aanpassingen zouden nodig zijn geweest om spelers als Loek van Mil en Stijn van der Meer wél speelgerechtigd te krijgen/houden voor de European Championship Cup, maar spelers die vorig weekend zouden spelen voor Team Amsterdam niet.

Het lijkt er dan ook op dat de CEB en/of Esselman hun standpunt ten aanzien van de ELB heeft willen ondersteunen met al bestaande regels, zonder dat deze regels al daadwerkelijk echt bestonden.

Je zou ook kunnen beargumenteren, en zo zal de CEB het wel brengen, dat de doorgevoerde wijzigingen slechts dienen om de huidige situatie met spelers als Van Mil en Van der Meer ook formeel geregeld te hebben.

Of Esselman echt alleen en zonder overleg gehandeld heeft is voor mij moeilijk te achterhalen. Hij reageert in ieder geval niet meer op mijn vragen via de mail. Feit is wel dat de wijzigingen niet vermeld stonden in het document “CEB Competitions Rules 2016 Changes f (PDF)” dat op 10 mei jl. op de site van de CEB gepubliceerd is, maar dat ze wel zijn verwerkt in het document met de nu geldende regels “CEB Competition Rules 2016 f(PDF)”.

Dit kan worden gezien als een administratief foutje of als een grove poging tot valsheid in geschrifte waarvoor koppen moeten rollen. Welke variant de Europese bonden zullen kiezen zal wel door ‘politieke overwegingen’ bepaald worden, dus door of de bonden vóór of tegen de ELB zijn. Dat zal dus volgende week blijken.