Positief over de plannen

Amsterdam, 24 oktober 2017 – Gisteren werden de aangepaste plannen voor 2018 gepubliceerd op de site van de KNBSB. Het feit dat ze er stonden was gisteren voor mij aanleiding om erover te schrijven, maar daar kan ik het natuurlijk niet bij laten.

Naast de timing van de bekendmaking van de plannen wil ik ook stilstaan bij het proces én natuurlijk bij de inhoud van de plannen.

Het proces
In 2014 ben ik, en met mij heel veel andere honkballiefhebbers, veel te laat wakker geschrokken toen de plannen voor nieuwe regels door de Kolom Breedtesport gepresenteerd werden. Dat konden de clubs als eerste zichzelf aanrekenen omdat de plannen wel aan bod waren gekomen tijdens de clusterbijeenkomsten eerder dat jaar, maar weinig clubs vonden die bijeenkomsten toen belangrijk genoeg om een afvaardiging naartoe te sturen. Aan de andere kant had de bond ook niet echt z’n best gedaan om de verenigingen duidelijk te maken dat er belangrijke en ingrijpende beslissingen genomen zouden worden, en dat is ook een verantwoordelijkheid van de bond.

In 2017 is het allemaal gelukkig anders. De bond heeft erg z’n best gedaan om zoveel mogelijk clubs en leden te informeren én te betrekken bij de nieuwe plannen. En de clubs en de leden hebben zich gerealiseerd dat door de gekozen kolomstructuur de Kolom Breedtesport ook daadwerkelijk beslissingen kan en zal nemen die grote gevolgen kunnen hebben. 

Het ook dit jaar opnieuw aankondigen van spelen op tijd was een misstap van de Kolom Breedtesport. Daar was en is geen draagvlak voor en ook ontbreekt een goede onderbouwing. Een klap in het gezicht van de mensen die in 2014 hier al tegen waren. Gelukkig is er net als in 2014 geluisterd naar de kritiek en is dat plan wederom in de prullenbak verdwenen. Ik hoop dat we het hier nu ook nooit meer over hoeven te hebben. 9 innings! … Plus verlenging natuurlijk 🙂

De plannen voor 2018 zijn nu veel beter dan toen ze begin augustus voor het eerst op knbsb.nl gepubliceerd werden. Omdat veel mensen hebben meegepraat en er veel wijzigingen zijn doorgevoerd zullen ook veel meer mensen ‘zich gehoord’ voelen. Daarbij zal er door de discussies die op de bijeenkomsten gevoerd zijn ook meer begrip zijn voor de uitdagingen waar de bond mee worstelt. Een typische win-win situatie dus.

Dat er in de bondsraad door het bondsbestuur nog vraagtekens gezet werden bij de representativiteit van de bezoekers van de clusterbijeenkomsten zullen we maar even parkeren. Net als de aankondiging van het onderzoek dat gaat plaatsvinden onder de leden trouwens. In deze context, de plannen voor 2018 zijn al definitief, is dat onderzoek totaal irrelevant.

De inhoud
Zoals ik in eerdere stukken al aangaf wil ik maar voor een zeer beperkt gedeelte iets zeggen over de inhoud van de plannen. Ik weet gewoonweg te weinig van softbal en de jeugdcompetities van het honkbal om daar gefundeerd m’n mening over te spuien.

Voor het senioren honkbal durf ik wel wat te zeggen. Hier blijft in de nieuwe plannen de verlenging behouden en worden er niet meer honkballers verplicht op tijd te gaan spelen. Grote winst wat mij betreft.

De piramide die ontstaat door het starten met een Topklasse in 2019 had voor mij niet gehoeven, maar tegen ben ik ook niet. Ik vind het eigenlijk wel grappig omdat de huidige twee 1ste Klasse poules ingedeeld zijn op basis van regio om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk reiskilometers gemaakt worden. Dat schijnt volgens de kolom dus ineens niet meer belangrijk te zijn.

Nog grappiger waren de piramides die in de presentatie getoond werden. Als we in 2019 net zoveel teams hebben als in die piramides zijn opgenomen dan is in één klap het ledenprobleem verdwenen. Ik schat dat we zo’n 30.000 leden nodig hebben om al die klassen en teams te vullen met spelers, en dat zijn er zo’n 10.000 meer dan we op dit moment hebben.

Of we er verstandig aan doen om wel of niet met harde of zachte 8,5 inch of 9 inch ballen moeten spelen weet ik niet. Ik zou zeggen aanhaken bij de rest van de wereld en niet als een soort Gallisch dorpje als enige in de wereld iets anders proberen te doen.

Wel of geen coachpitch? Ik weet het niet, ik weet er te weinig van en ik heb op de drie clusterbijeenkomsten waar ik geweest ben voor beide standpunten goede argumenten gehoord. Het is volgens mij een groot goed dat de bond hier ruimte laat voor overleg tussen de coaches, al begrijp ik de mensen die gewoon harde regels willen ook wel. Ook hier dus voors en tegens.

Er is eigenlijk maar één onderdeel in de plannen dat wat mij betreft echt slecht is, en dat heeft meer te maken met de combinatie van regels dan met één losse wijziging. Ik bedoel hier de wijzigingen voor de 2e Klasse Junioren. Ik heb geen idee om hoeveel honkballers het gaat, maar hier lijkt echt iets fout te gaan. Niet alleen wordt er in deze plannen voor 2018 een half uur korter gespeeld dan dit jaar, maar ook moeten alle aanwezige  spelers gaan slaan. Daar bovenop komt dan ook nog ‘ns dat de mercy rule komt te vervallen waardoor het niet ondenkbaar is dat er wedstrijden zijn waar teams ingemaakt worden en spelers van het team dat klop krijgt maar één keer aan slag komen. Maar ook als dat twee keer per weekend wordt dan is dat eigenlijk te weinig om honkbal nog écht leuk te blijven vinden.

Afsluiting
Dat we als honkballers en softballers meer verantwoordelijkheid moeten nemen lijkt me ook duidelijk. De bond gaat niet oplossen dat spelers en daarmee hele teams zich op het allerlaatste moment afmelden voor een wedstrijd. Dat lijkt me typisch iets dat bij de clubs opgelost moet worden. Misschien moet je dan niet drie teams van tien spelers inschrijven maar twee van vijftien. Zwaarder sanctioneren kan de bond doen, opgelegde boetes doorbelasten aan de ‘schuldige’ spelers kunnen de clubs ook doen, maar liever creëer je een situatie waarbij de spelers gewoon lekker willen komen spelen.

Verder zouden de coaches en scheidsrechters er goed aan doen om beter te letten op de snelheid van het spel. Hier zijn regels voor, laten we ons eerst aan die regels houden en die eerst handhaven voordat we allerlei nieuwe regels gaan implementeren. Spreek met elkaar af dat er niet 15 ballen tussen de innings door gegooid worden, stap niet uit de battersbox als je aan slag staat, hustle het veld in, etc. etc. Leuker voor het publiek, als dat er is, maar ook leuker voor jezelf.