Nieuwegein Diamonds

Ronald,

Wij (HB1 van de Nieuwegein Diamonds) hebben de afgelopen jaren in de 4e klasse op tijd (2 uur gespeeld). Dat spelen op tijd is in de 4e en 5e klassen veelal geen overbodige luxe.

Het klassenverschil is soms zo groot dat je in 2 uur 4 innings speelt met uitslagen van 24-0. Afgelopen seizoen is er een ‘mercy rule’  ingevoerd zodat je na 1,5 uur al klaar bent met spelen.

Ik heb dat als zeer, zeer onbevredigend ervaren. Enerzijds omdat het klassenverschil tussen teams in de 4e en 5e klasse soms erg groot is, anderzijds omdat je dan effectief maar 1,5 uur speelt. De pre-game is dan het meest intensieve deel van de wedstrijddag.

De wedstrijden waar echt honkbal werd gespeeld, worden nu na 2 uur beëindigd. Onze scoreboeken leveren dan op dat we dan meestal 7 innings gespeeld hebben.

Dus deze hele actie om de sport ‘attractiever’ te maken en leden te behouden gaat over 2 innings? Een half uur?

In mijn optiek heeft de KNBSB een ander probleem, namelijk een PR-commercieel probleem. Waar andere sporten uitstekende resultaten weten om te zetten naar een programma on jeugd te enthousiasmeren voor de sport, geeft de KNBSB niet thuis.

Als je een ‘wereldkampioenschap’ (WBA) wint en je doet daar dan niets mee, is het kijken naar speeltijd (dat halve uurtje) een zeer zwak, ja ronduit belachelijk, voorstel om leden vast te houden.

Wat ik in mijn bestuurstijd bij de Diamonds van de KNBSB heb mogen ervaren is, dat er wel middelen worden geboden aan de verenigingen (lees posters etc), maar dat er geen structureel plan ligt om, samen met de clubs, tot een verbreding van het aantal leden te komen.

Ik denk dat iedere club bereid is om met de Bond mee te werken aan een beleidsplan om actief het ledenaantal te verhogen. Het is echter zinloos om dat zonder structurele aanpak te doen. Immers, meer spelers betekent ook meer kader, meer veldbezetting, meer etc.
Bond en clubs kunnen met een top-down aanpak, met een onderbouwd beleidsplan dit vorm geven.

Het lijkt mij dat de Bond samenwerking moet zoeken met clubs en spelers en niet dat de Bond clubs en spelers, vanwege een half uur speeltijd, tegen zich in het harnas jaagt.

Met vriendelijke groeten,
Kees Romkema

speler en teammanager HB1 Nieuwegein Diamonds.