Moeten we echt extra gaan betalen voor de communicatie van de KNBSB?

Amsterdam, 26 januari 2017 – Ruim twee weken geleden publiceerde de KNBSB het vernieuwde Beleidsplan 2017. Hierin staat o.a. te lezen dat de bond gaat samenwerken met de Hoofdklasse clubs.

Dit nog op te richten samenwerkingsverband heeft als missie “Het onder gemeenschappelijke naam en voor gemeenschappelijke rekening bevorderen van de kwaliteit en populariteit van het honkbal in Nederland.

Dit is een taak die tot op heden in z’n geheel op het bordje van de KNBSB lag, en voor een groot gedeelte lijkt dat een taak voor de afdeling communicatie te zijn. Het afgelopen jaar heeft deze afdeling extra mankracht gekregen die betaald werd uit de reserves. De komende jaren echter moet de bekostiging hiervoor, gedeeltelijk, komen uit een contributieverhoging.

Deze contributieverhoging staat (nog) niet als separaat onderwerp op de agenda, maar uit artikel 12.5 van de statuten van de bond blijkt dat het Congres gaat over de vaststelling van de meerjaren begroting. En in de meerjaren begroting die a.s. zaterdag wordt voorgelegd staat expliciet “contributieverhoging eenmalig 5%”. Agendapunt of geen agendapunt, die contributieverhoging kan dus gewoon door het congres worden tegengehouden.

Eerder is de Bondsraad onder voorwaarden akkoord gegaan met de verhoging, maar we zijn nu alweer een paar maanden verder, dus er zou sprake kunnen zijn van voortschrijdend inzicht.

Ik ben dan ook benieuwd naar wat het congres vindt van het functioneren van die afdeling. Ik schreef eerder al over de in mijn ogen bond-onwaardige postings op Facebook, maar kijk bijvoorbeeld ook ‘ns naar de Nederlands Honkbalsite. Deze is amper een half jaar geleden vernieuwd en zou het visitekaartje kunnen, en zelfs moeten zijn voor het belangrijkste uithangbord van de honkbalbond. Let wel, dat is de Hoofdklasse, en niet het Nederlands team.

Natuurlijk is het leuk dat er nu in aanloop naar de WBC regelmatig berichten over Nederlandse Major Leaguers en andere profs worden geplaatst, maar verder loopt de site hopeloos achter. Het is echt geen pan:

– De vier evenementen die op de homepage zijn uitgelicht zijn al geweest
– Maar er is geen vermelding van het World Port Tournament of de World Baseball Classic
– De teksten op de pagina’s van de evenementen dateren van voor de toernooien
– En dus is ook de info over de Honkbal Week Haarlem verouderd, en helaas ingehaald door de harde werkelijkheid
– Kinheim staat nog tussen de Hoofdklasse clubs (oeps, stond, dat was afgelopen maandag nog zo, ze zijn dinsdag alsnog uit de navigatie bovenin gehaald)
– Maar alle Hoofdklasse rosters zijn nog wel van vorig jaar (overschrijvingsperiode is bijna drie maanden geleden afgelopen)
– Het overzicht van actieve profhonkballers klopt niet (meer). Ja, is lastig zo’n lijst bijhouden, er verandert erg veel en erg vaak. Maar doe het goed, of niet.
– De winst op het laatste EK ontbreekt nog bij de prestaties van het Nederlands team

Ook vrijwilligers mag je aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Dat stond op één van de slides op het KNBSB Congres afgelopen november. Los van de poppetjes en of ze wel of niet betaald worden van onze contributie(verhoging) mag je denk ik de bond best aanspreken op wat er op Honkbalsite.com gebeurt. De disclaimer in het colofon doet daar niets aan af.

“De KNBSB is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.”

Een onzinnige disclaimer (in het colofon staan gewoon medewerkers van de bond) die alleen nog maar onzinniger wordt omdat de volgende alinea er zo uit ziet:

“Copyright
Niets van deze website mag worden overgenomen, vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de KNBSB, de betreffende fotograaf en/of auteur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de KNBSB”

De KNBSB kan en wil de verantwoordelijkheid voor die site dus niet aan. Het lijkt me daarom goed dat het nieuwe Hoofdklasse-samenwerkingsverband het beheer van de site gaat oppakken. De bijbehorende kosten kunnen ze a.s. zaterdag al terugverdienen als ze de voorgenomen contributieverhoging blokkeren.

Maar misschien, en hopelijk, zijn er ook andere criteria te verzinnen op basis waarvan bepaald kan worden of de extra investering in communicatie een contributieverhoging waard is. En als het congres daar zaterdag niet om vraagt dan hoop ik dat de Bondsraad daar in ieder geval over heeft nagedacht. Als je onder voorwaarden akkoord gaat zonder dat je die voorwaarden kenbaar (en meetbaar) maakt weten ze bij de bond ook niet waar ze op afgerekend zullen worden.