24 mei 2024
  • 11:02 Honkbal, zoals het hoorde
  • 13:35 San Marino bedenkt zich op de valreep en schrijft in voor Serie A 2023
  • 11:29 Italiaans honkbal verliest kampioensclub, maar krijgt 5 miljoen van NOC
  • 00:48 Mike Piazza haalt 2 Major League pitchers voor Azzurri bij WBC 2023
  • 19:53 Amerikaanse coaches gaan Italiaans honkbal verder ontwikkelen richting WBC 2023

Amsterdam, 9 december 2016 – Om tien uur morgenochtend komt de Bondsraad weer bij elkaar om te vergaderen. Na het afblazen van de goedkeuring van het Beleidsplan 2017+ door het KNBSB Congres 19 november jl. hebben ze in ieder geval genoeg om over te praten.

Omdat ik ook wel benieuwd ben naar de stemming (letterlijk en figuurlijk) heb ik besloten om toch ook maar weer naar Nieuwegein af te reizen. Om toch enigszins voorbereid het schouwspel te kunnen gadeslaan besloot ik gisterenavond de stukken die op KNBSB.nl staan maar ‘ns door te nemen.

Op verzoek van het congres staat wederom de Begroting 2017 op de agenda, en dan is met name de contributie interessant omdat het bestuur nog steeds vindt dat deze verhoogd moet worden om daarmee de communicatie-inspanningen te kunnen bekostigen. Tijdens de vorige vergadering kwam deze contributieverhoging er met de hakken over de sloot, en onder voorwaarde, doorheen, maar nu de Bondsraadsleden tijdens het congres hebben kunnen zien en horen dat veel verenigingen die verhoging helemaal niet zien zitten, zou dat deze keer weleens anders kunnen zijn.

Maar het meest interessante agendapunt is volgens mij het extra toegevoegde agendapunt 5.b het “Activiteitenplan 2017”. Hoe dit plan zich verhoudt met het niet goedgekeurde Beleidsplan 2017+ is mij niet helemaal duidelijk, maar ook in 2016 is er een vergelijkbaar Activiteitenplan gemaakt, dus het zal al wel gepland zijn geweest.

Er is ook behoorlijk wat geknipt en geplakt uit het plan van vorig jaar én natuurlijk uit het Grand Slam! Plan waar beide activiteitenplannen ook mee beginnen. Qua originaliteit scoort het plan dus een dikke onvoldoende, maar goed, het zou ook niet goed zijn als de plannen elk jaar totaal verschillend zijn.

In tegenstelling tot vorig jaar staat er nu wel ‘iets’ in over de Topsportcompetities. Dat hiaat heb ik vorig jaar zelf ook gemist, maar na het gedoe over hetzelfde gemis in het Beleidsplan heeft het bondsbestuur zich deze keer niet nog een keer aan dezelfde steen gestoten. Hoewel, een halve alinea is natuurlijk nog niet echt riant. Opmerkelijk in deze vier alinea’s is de zin “Om dit te bereiken is een sterke coproductie tussen de KNBSB en de verenigingen een belangrijke voorwaarde.” En daarbij is eigenlijk niet eens van belang wat er hier bereikt moet worden. Het feit dat het bondsbestuur inziet dat er samengewerkt moet worden met de verenigingen is al winst. Of ze ook bereid zijn in die samenwerking te investeren moet nog blijken.

Aan het begin van het plan natuurlijk eerst het schema van de ‘Grand Slam! Ambitie’, en daarna de volgende tekst onder het kopje “Focuspunten“.

Hoewel we graag tegelijkertijd aan alle punten van de ‘Grand Slam! Ambitie’ zouden willen werken, is dat met de beperkte capaciteit op het bondsbureau en de beperkte financiële middelen niet realistisch. Het Bondsbestuur heeft er daarom voor gekozen de komende tijd op een beperkt aantal punten te focussen. De focuspunten zijn:

– Vitale verenigingen
– Opleidingen professionaliseren en kwaliteit en kwantiteit kader vergroten
– Ledengroei
– Aantrekkelijke Topsport competities Honkbal en Softbal

In het plan worden de punten verder uitgewerkt, maar ook zonder die uitwerking gebeurt hier namelijk wel iets opmerkelijks. Want wat is er in hemelsnaam gebeurd met het Nederlands Team? Of om in bondstermen te blijven, Team KONT. In alle plannen, in alle acties, in alle vezels en in alle haarvaten van het huidige bondsbestuur wordt het Nederlands Team en de Top 3-5 positie als absolute topprioriteit beschouwd, en nu is hier niet genoeg capaciteit voor en/of ontbreken de financiële middelen?

Nee, natuurlijk niet, maak je geen zorgen. Het Nederlands Team blijft natuurlijk het enige dat écht telt, waar straks als puntje bij het paaltje komt alles voor moet wijken. Het Nederlands Team is hier niet vergeten, maar het heeft inmiddels in alle plannen een status aparte gekregen en wordt derhalve niet meer genoemd bij de focuspunten.

Bij de uitwerking van de punten in het plan is er wel weer ruim aandacht voor het grote Oranje, maar óók voor alle andere, jeugdigere Oranjes. Ook is er aandacht voor de breedtesport, softbal, organisatieontwikkeling’, “deskundigheidsbevordering” en de commercie. Het is met al deze punten in ieder geval een veel evenwichtiger plan dan het plan waar het congres van wat moest vinden. Lees hier en oordeel zelf.

Ronald Bouwman

RELATED ARTICLES