KNBSB blijft liegen en bedriegen

Amsterdam, 23 november 2016 – De toon wordt harder, dat klopt. Maar de KNBSB is daar toch écht helemaal zelf verantwoordelijk voor. Met het opnieuw uitvinden van de gebeurtenissen op het KNBSB Congres is in ieder geval een nieuw dieptepunt bereikt.

Om iets over vier uur viel vandaag de Home Plate #46 in mijn mailbox. Het onderwerp dat bovenaan prijkt is “Uitstel vaststellen beleidsplan”. Ik was zaterdag op het congres aanwezig, had mijn eigen stukje al getikt en was dus benieuwd naar hoe de bond dit had opgeschreven.

In mijn vorige verslagje had ik al geschreven dat het leek alsof de bond bij een congres in een parallelle wereld aanwezig was geweest. Het bericht dat de bond vandaag de wereld in slingerde gaf wederom aanleiding om daar vanuit te gaan.

Het gebrabbel over het “Integraal raamwerk” dat als excuus gebruikt wordt voor de totaal onevenredig verdeelde aandacht in het Beleidsplan laat ik voor het gemak maar even voor wat het is.

Veel kwalijker is het verdraaien van de inhoud van het amendement dat werd ingediend én unaniem aangenomen. In het verslag op knbsb.nl staat nu namelijk “Tijdens het congres is een amandement ingediend om het verplichte karakter van het licentiebeleid voor trainers/coaches los te laten. Zo is de wens licenties voor trainers/coaches in topsport-klassen te verplichten en in wedstrijdsport hiernaar te streven.”. Terwijl het bij het amendement (let op, met maar één a) dat daadwerkelijk werd ingediend er helemaal geen onderscheid gemaakt werd tussen topsport en wedstrijdsport. Het ging om alle klassen, overal en altijd. Dat is aangenomen en dat zal ook in het nieuwe plan moeten staan.

Daarna maakt de bond nog een grote fout onder het kopje “Vervolg”. Zoals in Hoofddorp ook al duidelijk werd probeert het KNBSB bestuur een wig te drijven tussen de topsport- en de breedtesport verenigingen, en dat wordt nu door het verdraaien van de feiten nogmaals geprobeerd.

Er staat nu namelijk “Wel heeft het bestuur tijdens het congres nadrukkelijk aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van aanvullende stukken bij de zes betreffende hoofdklasseverenigingen ligt.”. Het zal best zo zijn dat het bestuur liever de verantwoordelijkheid bij deze zes clubs legt dan dat ze ‘m zelf dragen, maar ik heb dat én niet gehoord tijdens het congres én zou dat ook nooit het geval mogen zijn. Het is een plan van de bond dat zij goedgekeurd willen hebben door de verengingen. Zij zullen er dus ook zelf voor moeten zorgen dat ze de input gaan ophalen.

Ik heb begrepen dat de zes clubs sowieso van plan zijn met elkaar in gesprek te blijven, en natuurlijk dragen zij ook verantwoordelijkheid voor een goede oplossing, maar de bond moet aan het werk en ze doen er verstandig aan eerst de onzin van hun site te halen.