Falende bestuurders moeten hun conclusies trekken

Amsterdam, 10 maart 2018 – Ik moest het halen uit een doorgestuurd berichtje uit het Haarlems Dagblad, maar de KNBSB heeft over het jaar 2017 een tekort van € 362.414 genoteerd.

Bij de bond vinden ze dat kennelijk allemaal heel normaal want een nieuwsberichtje is er niet aan gewijd, maar ik vind dit een belachelijk hoog bedrag. 

Op de site van de KNBSB is goed weggestopt inderdaad het KNBSB Jaarverslag 2017 terug te vinden. Het genoemde bedrag, dik drieënhalve ton, klopt, het gigantische gapende gat is echt. De verklaring voor het tekort ontbreekt nog en zal volgens de bondssite na 12 maart komen.

Uit de verklaring die ik in het Haarlems Dagblad lees haal ik dat het tekort vooral is ontstaan door de tegenvallende sponsorinkomsten en door de onvoorziene (#fail) verzekeringspremies voor Balentien en Van de Hurk voor deelname aan de WBC. En dan moeten we eigenlijk nog blij zijn ook dat het Nederlands Team de halve finale bereikte want anders had de financiële malaise nóg veel groter geweest.

Eind augustus, het seizoen naderde al z’n eind, werd het tekort nog ingeschat op ‘slechts’ € 156.000. Bart Volkerijk schreef toen een toelichting op de ‘financiële tussenstand’ en begon met “De exploitatie 2017 loopt voor de meeste onderdelen zoals gepland. Met name het algemene deel en breedtesport verloopt volgens verwachting.”. Wie verder leest ziet de scheuren in de begroting al ontstaan.

De grootste schandvlek is het totaal gefaalde sponsorplan. “Baseball means bad business”, er hoeft eigenlijk maar één woordje toegevoegd te worden om die slogan kloppend te krijgen. 

Dat er weinig markt is voor sponsoring kun je niemand verwijten, zelfs de meeste Nederlandse schaatsers die ik straks in het Olympisch Stadion rondjes zie rijden voor het ISU WK Allroud zijn op dit moment nog niet zeker van de sponsoring voor de komende jaren, en dan hebben we het toch over volkssport nummer één in de periode dat Koning Winter in het land is.

Wat de bond, het bestuur, en met name de mensen die commercieel verantwoordelijk zijn, wél te verwijten valt is dat ze als een stelletje struisvogels begroot hebben, vervolgens geen ruimte hebben gelaten voor tegenvallers, en dat kunstje bij de tussentijdse prognose gewoon nog een keer herhaald hebben. 

Want zeg nou eerlijk, als je het hele jaar, tijdens de hele reguliere competitie maar € 29.000 sponsorgeld hebt opgehaald voor het softbal, wie verzint eind augustus dan dat je het jaar wel gaat eindigen met € 80.000? Dezelfde persoon kennelijk die aan het begin van het jaar bedacht had dat het € 160.000 zou worden.

Voor het honkbal is het begrotingsproces niet veel anders verlopen. Aan het begin van het jaar dachten de bondswijzen dat het € 175.000 zou worden. Op 25 augustus zagen ze dat dat bedrag dat nét iets te hoog gegrepen was, maar € 149.000 moest nog wel gaan lukken. Om vervolgens aan het eind van het jaar tot de conclusie te komen dat de teller is blijven staan op…… € 71.000…. #HOEDAN

Op 24 maart is er weer openbare vergadering van de bondsraad. Ik ga ervan uit dat de commercieel directeur, die niet alleen verantwoordelijk was voor de sponsoring maar daar ook zelf een grote rol in heeft gespeeld, daar aankondigt dat hij z’n conclusies trekt en opstapt. 

In het jaarverslag is deze commercieel directeur niet terug te vinden op de loonlijst, dus ontslaan kan niet, maar er kan en moet dus wél gewoon gestopt worden met de uurtje-factuurtje-relatie. 

Aan honkbaliconen wil ik m’n handen eigenlijk niet branden, maar het zou ook de Algemeen Directeur niet misstaan als hij de weg vrijmaakt voor iemand die de gaatjes op andere manieren probeert te vullen dan met praatjes. Misschien dat hij de Voorzitter dan kan overtuigen hetzelfde te doen. In hetzelfde jaarverslag is te lezen dat er wéér 500 leden minder zijn, zijn Grand Slam Ambitie gaat het dus ook niet redden.

Zelf ben ik de 24ste niet in de gelegenheid om de aftocht van deze heren te aanschouwen. Ik moet zelf spelen tegen PUC in Parijs. Ik betaal m’n eigen budgethotel, m’n eigen reisverzekering, we hebben goedkoop twee busjes geregeld, en we hebben de verwachtte sponsorinkomsten redelijk conservatief ingeschat. Daarbij zijn we al een aantal maanden aan het sparen om ter plaatse niet om te komen van de dorst. Zo ingewikkeld is begroten niet.