Cromtigers

Krommenie, 8 november 2014.
Aan:
KNBSB
t.a.v. Programmamanager Breedtesport
en bestuur KNBSB
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein
Geacht bestuur,

Het bestuur van BSC Cromtigers heeft ernstige bezwaren tegen de gang van zaken rond de presentatie en behandeling van de voorstellen met betrekking tot de Competitiestructuur 2015 voor honkbal senioren breedtesport.
Wij onderschrijven het standpunt, verwoord in de brief van de voorzitter van Twins, dat de procedure rond het doelgroepen overleg honkbal senioren breedtesport, dat op 25 oktober j.l. heeft plaatsgevonden met de leden van het Kolomoverleg Breedtesport, niet juist is.

1. De plannen zijn gemaakt zonder overleg met de clubs
2. De plannen voor de vernieuwde competitieopzet hadden al vóór het begin van seizoen 2014 bekend gemaakt moeten worden
3. De aannames die ten grondslag gaan aan de reglementswijzigingen hadden ondersteund moeten worden door cijfers en onderzoek

Hoewel inmiddels een groot aantal mensen en clubs op de hoogte zijn van de strekking van de voorstellen, zijn de verenigingen, tot op de dag van vandaag, nog steeds niet officieel geïnformeerd over deze voorstellen.

De manager breedtesport van de KNBSB heeft naar aanleiding van de reacties besloten op 22 november een extra bijeenkomst te organiseren waarbij bestuurders en kaderleden zijn uitgenodigd.

De strekking van de voorstellen is daarbij dusdanig ingrijpend dat voordat de bijeenkomst op 22 november plaats vindt duidelijk moet zijn dat er géén besluiten voor seizoen 2015 genomen worden. En dat er voor seizoen 2016 ruim de tijd wordt genomen om nut en noodzaak van eventuele wijzigingen met de clubs te bespreken.

Met vriendelijke groeten
P. de Goede
Voorzitter BSC Cromtigers Krommenie.