17 april 2024
  • 11:02 Honkbal, zoals het hoorde
  • 13:35 San Marino bedenkt zich op de valreep en schrijft in voor Serie A 2023
  • 11:29 Italiaans honkbal verliest kampioensclub, maar krijgt 5 miljoen van NOC
  • 00:48 Mike Piazza haalt 2 Major League pitchers voor Azzurri bij WBC 2023
  • 19:53 Amerikaanse coaches gaan Italiaans honkbal verder ontwikkelen richting WBC 2023

Alcmaria Victrix Afd Honk & Softbal

KNBSB
T.a.v. Dhr Gijs Selderijk
Betreft: Voorstellen Wedstrijdsport
Datum: 3-11-2014

Geachte heer Selderijk, Gijs,

Met kracht willen wij (Alcmaria Victrix) protesteren tegen de voorstellen zoals die ingebracht zijn tijdens het doelgroepenoverleg wedstrijdsport van 25-10-2014.
Wij willen ons krachtig verzetten tegen:

1. De spelregelwijzigingen. Deze zullen in onze optiek alleen maar leiden tot een groter verlies aan senioren leden. De leden zijn er nu aan gewend dat een honkbalwedstrijd 9 innings duurt, tenminste op 3e klasse en hoger niveau. Zij weten dat zij een bepaalde tijd kwijt (of rijk) zijn aan de wedstrijd, hun hobby. Door nu de speeltijd te beperken tot 2 uur en nog verdere maatregelen, zoals iedereen slaan, geen automatische nul en rest van de voorstellen gaat het spelletje op een veredelde vorm van Beeball, op zich een leuke speelvorm maar alleen voor de allerjongsten.
Veel senioren leden, die nu nog actief zijn, zullen, als deze regels doorgezet worden, stoppen met honk- of softbal, zij kiezen en nu voor om het spel in de huidige vorm te spelen, dat geldt voor de spelers in de 1e, 2e en 3e klasse honk en softbal. Je zult je spelers een volwaardig product aan moeten blijven bieden voor de hoge contributie die van de spelers/sters verwacht wordt. Dat geldt minder voor de 4e en 5e klasse, daar wordt het spel puur recreatief gespeeld en voornamelijk door de weeks voor de softbal. Hier is vorig jaar al een aanpassing voor doorgevoerd en dat wordt als positief ervaren.

2. De competitie indeling 2015. Ook hier hebben wij grote bezwaren tegen. In de competitie bepalingen 2014 is vastgelegd dat de kampioenen van de 2e klassen het recht verwerven om te promoveren naar de 1e klasse, niet de nr. 2, 3 en 4. Je kunt tijdens het spel de regels niet veranderen, dat zou van slecht bestuur getuigen. Ook het opsplitsen van de beiden huidige 1e klasse A & B in een 1e klasse H met de vijf bovenste van beiden klassen is vooraf niet vast gelegd in de competitie bepalingen 2014 en lijkt uiteindelijk op willekeur, immers niemand wist vooraf dat deze afsplitsing er zou komen, dus, nadat de kampioen en degradanten ongeveer bekend waren, ging het nergens meer om in beiden klassen, echter achteraf wordt men geconfronteerd met een opgelegde opsplitsing, die voor veel teams nadelig uitpakt. Alcmaria Victrix is in het seizoen 2014 kampioen van de 2e klasse B geworden en heeft het recht verworven om naar de 1e klasse te promoveren en niet door een naam te veranderen op het zelfde niveau te blijven acteren, immers er zitten grotendeels dezelfde teams in de nieuw te vormen klasse als vorig jaar, inclusief de degradanten uit de oude 1e klasse B, die dus feitelijk niet degraderen.

Begrijp uit de mededelingen dat er een extra doelgroepenoverleg komt waar wij onze bezwaren kunnen uiten. Het nu gepresenteerde plan kan op nauwelijks draagvlak van uw leden rekenen en wij moeten ervan uitgaan dat u het voor de leden doet, die zien hiermee hun investering in hun sport beknot worden en zullen overwegen dan maar te stoppen met hun hobby.

Mocht u ervan overtuigd zijn dat dit de enige oplossing is om tot meer leden te komen, kunt u deze wijzigingen als voorstel voor het seizoen 2016 inbrengen in het doelgroep overleg, het spel is nu al feitelijk op gang gebracht, veel clubs zitten midden in het op orde brengen van de selecties voor volgend jaar en willen de spelers een volwaardig product aanbieden, door het beknotten van speeltijd en niveau wordt dat mogelijk achterhaald.

Dan nog even een losse opmerking t.a.v. het veranderen van de spelregels voor het terugbrengen van de speeltijd. Vaak zijn op dit niveau club scheidsrechters actief, in uw voorstellen dient de scheidsrechter een kookwekker mee te moeten nemen om de speed-up regels te hanteren, naast het al uitgebreide taken pakket wat hij/zij meekrijgt om de wedstrijd te moeten leiden, de speed-up regels bestaan eigenlijk al, het toepassen, zeker op wat lager niveau, gebeurt nauwelijks. Ook op het hoogste niveau (hoofdklassen) ziet men het niet toegepast worden. In het geval als iemand wel consequent de regel toepast zal dat tot confrontaties op het veld gaan leiden met strafzaken tot gevolg.

Nogmaals, laat het senioren honk- en softbal op 1e, 2e en 3e klasse op niveau, biedt uw leden een volwaardig product aan en als uw zwaarwegende redenen hebt om dit aan te passen kan dat alleen ingezet worden voor het seizoen 2016, en alleen dan als uw leden deze voorstellen steunen en daar lijkt het op dit moment absoluut niet op.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur en TC honk- en softbal van Alcmaria Victrix.
Menno Spoor, Mike de Zwart, Walter Bonn, Petra Jose Arends .

Ronald Bouwman

RELATED ARTICLES