1x per week spelen in de Overgangsklasse

Amsterdam, 20 oktober 2018 – Voor veel ‘echte topsporters’ is het een gruwel, maar het ziet er naar uit dat de realiteitszin z’n intreden gaat doen in de ‘topsport’ van het Nederlandse honkbal. Vanaf 2020 zou je in de Overgangsklasse ook nog maar één wedstrijd per week kunnen gaan spelen.

De plannen zijn nog vers, maar wel al in een vergevorderd stadium. De Overgangsklasse clubs zijn inmiddels geïnformeerd en de KNBSB is nog “in dialoog met de direct betrokkenen om het plan breedgedragen te krijgen”, zoals  de bond het zelf noemt.

De belangrijkste reden voor veranderingen en plannen van de laatste, en waarschijnlijk ook komende, tijd is natuurlijk het alsmaar dalende aantal leden. De directe aanleiding voor dit plan ligt echter in de Overgangsklasse zelf. Het niveauverschil is groot en er zijn al Overgangsklasse-teams die bestaan uit ‘twee verschillende selecties’. Daarbij zie je ook dat teams uit de 1ste Klasse in toenemende mate niet willen promoveren, maar dat er in die teams juist wél steeds meer jonge en/of voormalige Hoofdklasse- en/of Overgangsklasse-spelers spelen.

Het doel van de plannen is dat spelers en teams de mogelijkheid hebben om een groot aantal jaren op het hoogst haalbare niveau te spelen. Daarbij worden de verenigingen door de bond uitgedaagd met hun teams naar het hoogst haalbare niveau te groeien. 

Voor de Overgangsklasse in 2020 zal dit betekenen dat er een zaterdag- én een zondagcompetitie georganiseerd gaat worden. Teams kunnen zich dan vervolgens inschrijven of kwalificeren voor beide competities of slechts één van de twee. In dat laatste geval kunnen clubs voor de verschillende speeldagen ook verschillende teams inschrijven.

Aan de aanleiding en het doel van de plannen zal niet veel meer veranderen, maar over de concrete invulling zal nog behoorlijk wat gesproken moeten worden.

In het voorstel dat ook aan de clubs is gepresenteerd is er in de Overgangsklasse in 2020 ruimte voor maximaal 9 teams die zowel op zaterdag als zondag spelen en voor minimaal 6 teams die alleen op zaterdag of zondag spelen. Dat betekent dat er volgend seizoen twee clubs uit de Overgangsklasse zullen degraderen naar de volgend jaar al nieuw te vormen Topklasse, zeg maar de nieuwe Hoofdklasse Aluminium. De promovendus uit deze klasse kan zich dan inschrijven in de Overgangsklasse.

Omdat de overschrijvingsperiode op 15 november afloopt moeten de plannen voor die tijd bekend en geaccepteerd zijn. Clubs moeten tenslotte weten waar ze aan toe zijn en de kans krijgen een selectie samen te stellen die past bij de ambities van de club.

En er liggen nog wel wat uitdagingen voordat dit plan ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Wat nu bijvoorbeeld als de clubs die maar één keer willen spelen allemaal op zondag willen spelen? Hoe gaan die competities er dan uitzien? Maar ook zijn er Hoofdklasse clubs die hun Overgangsklasse-team gebruiken voor opleiding, en van één keer spelen in de week naar drie keer is wel een grote stap. 

Wat mij betreft zijn dit vooral uitdagingen die de clubs zelf moeten oplossen. Het gaat om een paar teams van een paar clubs waar voor een paar jaar moeilijkheden kunnen ontstaan. Deze moeilijkheden moeten natuurlijk zo klein mogelijk gehouden worden, en daar zal nog druk over gesproken worden. Maar er moet iets gebeuren, zeker ook in de Overgangsklasse. En ik denk dat deze plannen als ze verder uitgewerkt zijn een grote stap in de goede richting kan zijn.

Ik roep bij deze de bond dan ook op de rug recht te houden en de clubs roep ik op de plannen te accepteren, te omarmen en over hun schaduw heen te stappen, en te kijken naar de toekomst, verder dan alleen de komende twee jaar. 

Volgende halte: Hoofdklasse 2022. Wie biedt?

De beoogde ‘Honkbal Piramide’ uit het plan