26 juni 2022
  • 08:15 Mike Piazza bouwt zijn Azzurri op naar de Haarlemse Honkbalweek
  • 14:54 Team Rotterdam gaat EK Little League in ItaliĆ« spelen
  • 00:23 Italiaanse deelnemers Europa Cup bewapend voor vijfdaagse in Bonn
  • 23:52 Azzurri oefenen tegen kampioensclub met oog op Honkbalweek Haarlem
  • 17:42 Azzurri breiden selectie uit onderweg naar Honkbalweek Haarlem

11. Indien de KNBSB deze wijzigingen doorvoert in uw klasse, zou u dan overwegen over te stappen naar een Independent League (waarin de ‘oude’ regels zouden worden gehanteerd)
11

12. Vanaf welke klasse dient volgens u een tijdslimiet te gelden? (ga bij deze vraag uit van de situatie in 2016)
12

13. Wilt u zelf nog iets opmerken over de voorgenomen wijzigingen? (open vraag)

14. Wat zou voor u redenen kunnen zijn om te stoppen met honkbal?
14

15. Als u een van deze redenen als de BELANGRIJKSTE zou moeten aanmerken, welke zou dat dan zijn?

15-1

16. Indien tijdsgebrek een reden kan zijn om met honkbal te sporten, zou u dan blijven spelen als de wedstrijdduur beperkt zou worden tot 2,5 uur (2015: 2e klasse, 2016:1e klasse) of 2 uur (2015: 3e klasse en lager, 2016:2e klasse en lager)?

16-n

17. Steunt u het initiatief van 9innings om de reglementswijzigingen tegen te houden?
17-n

<=Vorige