Hoofdklasse naar 10 teams in 2018?

Amsterdam, 18 oktober 2016 – Gisteren werd het concept van de competitieopzet van de Overgangsklasse voor 2017 rondgestuurd. Met het toevoegen van zes Rookie teams én promovendus Wassenaar is dit waarschijnlijk het meest uitdagende speelschema dat door de bond opgesteld moet worden.

In eerdere plannen stond dat de Overgangsklasse na het ‘overgangsjaar’ 2017 weer terug zou gaan van 16 naar 12 teams, maar in de nieuwe opzet staat dat er maar drie teams zullen degraderen.

Een oneven aantal teams is onwaarschijnlijk dus lijkt het logisch dat er een plek ingeruimd wordt voor een promoverend team uit de Eerste Klasse. In plaats van 12 kom je dan uit op 14 Overgangsklasse teams in 2018.

In de nieuwe competitieopzet staat ook dat het hoogst geëindigde standaard team recht heeft op het spelen van promotie-/degradatiewedstrijden tegen de nummer 8 van de Hoofdklasse.

Voor een ‘gewone’ competitie is 14 teams echter teveel. Je komt daarmee namelijk uit op 26 speelweekenden en dat is haast niet te plannen in de maanden waarin in Nederland gespeeld kan worden. Ik weet dat er eerder dit jaar in de werkgroep “aantrekkelijke competities” is gesproken over een Hoofdklasse met meer dan acht teams, dus ik acht de kans aanwezig dat er in 2018 twee teams extra zullen promoveren. Je komt dan in de Overgangsklasse uit op 12 teams, zoals eerder al min of meer was aangekondigd, en de Hoofdklasse zal dan uitgebreid worden naar 10 teams.

Er moet dan natuurlijk nog wel wat gebeuren in het begeleiden van deze nieuwe Hoofdklassers, want op dit moment staan deze Overgangsklassers bepaald niet te trappelen om op het hoogste niveau uit te komen. Maar daar heeft de bond dan nog een jaar voor.

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat 2018 als extra overgangsjaar gebruikt gaat worden en dat er ook na dat seizoen twee extra teams zullen degraderen zodat in 2019 weer het gewenste aantal van 12 teams bereikt wordt.

Opmerkelijk blijft het feit dat al deze plannen van de Kolom Topsport gevolgen hebben voor de Kolom Breedtesport, maar dat deze laatste nog nergens over is geïnformeerd.

Hoe 2018 er exact uit zal zien blijft dus speculeren, maar wel is duidelijk hoe de competitie er voor de Overgangsklasse in 2017 uit zal zien:

– Eén poule van 16 teams
– Er wordt een reguliere competitie gespeeld van 30 wedstrijden in 15 speelweekenden
– Na de reguliere competitie vindt er een splitsing plaats

Gezien het aantal beschikbare weekenden en de afstemming met de hoofdklassecompetitie ten aanzien van de Promotie/Degradatiewedstrijden is gekozen voor de huidige opzet:

– De nummers 1 t/m 4 van de reguliere competitie komen uit in de Kampioenspoule (Poule A)
– Er wordt een dubbele competitie gespeeld van 12 wedstrijden in 6 weekenden
– Het hoogst geëindigde standaardteam heeft het recht Promotie/Degradatiewedstrijden (Best-of-5) te spelen tegen de nummer 8 van de Hoofdklasse.

Dit betekent 21 speelweekenden (15+6) en een Best of Five voor de hoogst geëindigde.

– De nummers 5 t/m 16 van de reguliere competitie komen uit in de degradatiepoules
– Er zijn twee degradatiepoules, te weten:
Poule B bestaat uit de nummers 5, 8, 9, 12, 13 en 16 van de reguliere competitie
Poule C bestaat uit de nummers 6, 7, 10, 11, 14 en 15 van de reguliere competitie
– Beide degradatiepoules spelen een hele competitie van 10 wedstrijden in vijf weekenden.

Dit betekent 20 speelweekenden (15+5) en een beslissingswedstrijd voor de beide nummers 5.

– De nummers 6 van Poule B en Poule C degraderen naar de Eerste Klasse
– De nummers 5 van Poule B en Poule C spelen op zaterdag 16 september een beslissingswedstrijd op neutraal terrein
– De winnaar handhaaft zich voor Overgangsklasse
– De verliezer degradeert naar de Eerste Klasse

Uit de eerste reacties blijkt dat niet alle Overgangsklassers deze opzet verwacht hadden, en dat is best vreemd omdat in het begeleidend schrijven vermeld wordt dat de opzet besproken zou zijn tijdens het Overgangsklasse Overleg van 14 september. De notulen sturen naar ronald@9innings.nl mag natuurlijk altijd, ik zoek het dan wel verder uit 😉