De nieuwe KNBSB All Stars

Amsterdam, 5 juni 2018 – Na het financiële wanbeleid van 2017, met het als het gevolg daarvan opstappen van het bestuur, en de aankondiging van een nieuwe structuur, werden vandaag de namen van ‘de poppetjes’ die het moeten gaan doen bekendgemaakt door het interim-bestuur. 

In april was al aangekondigd dat er in feite twee aparte organisaties opgetuigd zouden worden, één voor de topsport en één voor de wedstrijdsport (voorheen breedtesport). Deze tweedeling wordt nu ook in de beoogde nieuwe organisatiestructuur in alle lagen doorgevoerd. Dat betekent dus in de nieuwe en gedecimeerde Bondsraad, in het kleinere bestuur én op het bondsbureau. Daarnaast zal een aantal functies op de scheidslijn tussen de twee organisaties worden ingevuld.

Tijdens de presentatie vanavond werden na een korte blik op de nieuwe structuur (zoals hieronder ook te zien) de beoogde nieuwe bondsraadsleden en beoogde nieuwe bestuursleden geïntroduceerd.

UPDATE: HIER DE VOLLEDIGE PRESENTATIE
(en hier het bijbehorende persbericht van de KNBSB)

Na het zien van alle CV’s kan niet anders gezegd worden dat het interim-bestuur er in geslaagd is een waar All Star Team samen te stellen. Als het goed is wordt morgen de presentatie met daarin ook de profielen door de KNBSB gedeeld, maar hieronder alvast de namen en functies met linkjes naar de LinkedIn-profielen zodat iedereen zelf kan zien wat deze zwaargewichten aan bagage meenemen.

(tekst gaat door onder de foto’s)

Bondsraad
Topsport Softbal: Diana Remmers (LinkedIn)
Diana Remmers

Topsport Honkbal: Peter Kwakernaak (LinkedIn)
Peter Kwakernaak

Financieel: Gijs ten Bosch (LinkedIn)
Gijs ten Bosch

Verenigingssport: Sjoerd Visser (LinkedIn)

Verenigingssport: René van der Horst (LinkedIn)
René van der Horst

Verenigingssport: Erik Eilering (LinkedIn)
Erik Eilering

Commercie: Jan van Gorkum (LinkedIn)
Jan van Gorkum

Bondsbestuur
Topsport Softbal: Petra Arends (LinkedIn)

Topsport Honkbal: Job van Beekhoven (LinkedIn)

Penningmeester: Remko de Bie (LinkedIn)
Remko de Bie

Verenigingssport: Mark Herbold (LinkedIn)
Mark Herbold

Verenigingssport/Juridische zaken: Peter van der Aart (LinkedIn)
peter van der aart

Commercie: Stefaan Eskes (LinkedIn)
Stefaan Eskes

Bondsbureau
Managing Director Topsport: Tjerk Smeets

Managing Director Verenigingssport: Bart Volkerijk (LinkedIn)
Bart Volkerijk

Naast een paar oude bekenden zien we vooral ook veel nieuwe gezichten. En als je de LinkedIn pagina’s een beetje doorkijkt zal je snel zien dat er aan bestuurlijke ervaring geen gebrek is, en dan niet alleen op clubniveau, maar zeker ook in het bedrijfsleven.

Na de namen met de achtergronden en de functies werd ook toegelicht waar de verschillen zitten tussen topsport en wedstrijdsport. Op de slide “Wie doet wat?” werden de taken van de twee takken opgesomd:

Verenigingssport
* Alle competities
* Relaties met de clubs + ondersteuning
* Kader opleiden
* Promotie t.b.v. ledenbehoud/groei
* Relatie met NOC*NSF
* Sponsoring op lokaal/regionaal niveau
* Beperkte internationale vertegenwoordiging
* Sluitende begroting

Topsport
* A-team en nationale selecties
* Talentontwikkeling
* CTO en Baseball & Softball Academies
* Relatie met NOC*NSF
* Internationale vertegenwoordiging & PR
* Promotie t.b.v. ledenbehoud/groei
* Sponsoring op landelijk niveau
* Sluitende begroting

Hoewel het interim-bestuur aan het eind van de presentatie complimenten en applaus kreeg zitten er nog heel wat haken en ogen aan deze drastische wijzigingen in de structuur van de organisatie. Zo moeten de statuten gewijzigd worden en zal ook de huidige Bondsraad én de verenigingen hier nog wat van moeten vinden.

Tijdens de volgende vergadering van de Bondsraad “oude stijl” op 25 juni a.s. zal een aantal eerste stappen genomen worden:
* De huidige bondsraad kiest/benoemt het nieuwe bestuur én een nieuwe voorzitter. Later wordt deze voorzittersrol gerouleerd binnen het bestuur, maar dat is met de huidige reglementen en statuten nog niet mogelijk.
* De huidige bondsraad moet ook een Commissie van Toezicht benoemen.
* Het interim-bestuur zal aftreden

Als het goed is kan het nieuwe bestuur daarna aan de slag, maar om alles écht officieel goed geregeld te hebben moet er eerst een nieuw congres worden gehouden. Dat moet in ieder geval dit jaar, en zal waarschijnlijk na het seizoen ergens tussen oktober en december moeten plaatsvinden.