17 april 2024
  • 11:02 Honkbal, zoals het hoorde
  • 13:35 San Marino bedenkt zich op de valreep en schrijft in voor Serie A 2023
  • 11:29 Italiaans honkbal verliest kampioensclub, maar krijgt 5 miljoen van NOC
  • 00:48 Mike Piazza haalt 2 Major League pitchers voor Azzurri bij WBC 2023
  • 19:53 Amerikaanse coaches gaan Italiaans honkbal verder ontwikkelen richting WBC 2023

Goedemiddag Gijs en Joyce

Graag wil ik via deze e-mail enkele zaken met Gijs (als manager breedtesport) en Joyce (als clustervertegenwoordiger) delen betreffende de voorstellen voor komend jaar.

Ik heb echter het e-mailadres van Joyce niet, vandaar het verzoek deze mail door te sturen naar haar.

Onderstaande is geschreven voordat duidelijk werd dat de besluitvorming is uitgesteld en er een nieuwe bijeenkomst is gepland voor 22 november.

Echter wilde ik toch de originele e-mail die ik destijds heb opgezet versturen, zodat de ideeën en gedachten van All In bekend zijn binnen de KNBSB.

De mail is niet herschreven sindsdien, dus sommige delen zijn mogelijk achterhaald:

De e-mail is vooral in de ik-vorm geschreven, echter zijn de punten ook voortgekomen uit gesprekken met alle andere trainers / coaches.

Onderstaande evaluatie is dan ook een clubantwoord die ik als TC voorzitter verzameld heb en niet een persoonlijke mening.

1) Voorstellen seizoen 2015

Het punt dat ik wil aanhalen zijn de voorgestelde wijzigingen voor seizoen 2015, zoals aangegeven op de doelgroepenbijeenkomst van 25 oktober jl.

Ik ben hier via de KNBSB facebookgroep op gewezen door iemand.

Deels met verbazing, deels met begrip heb ik dit gelezen.

Veel van de standpunten staan ook op de site www.9innings.nl, dus ik zal proberen om niet teveel in herhaling te vallen.

· 2 uur i.p.v. 9 inningen:

Wat het meest tegenstaat is de afschaffing van 9 inningen per wedstrijd vanaf de 3e klasse en hoger. Naar mijn mening hoort dit net zo veel bij honkbal als een pitcher en catcher.
Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het als probleem zien om een dag(deel) op pad te zijn, maar dit zijn vooral de spelers die niet op het hoogste niveau spelen.
De mensen die 3e klasse en hoger spelen, zijn vaak de gedreven spelers die niets liever doen dan de hele dag op het veld staan.
Ik denk dan ook dat een enquête onder deze specifieke doelgroep een heel ander beeld zal opleveren.

· Re-entry en iedereen slaan:
In de laagste klassen (huidige 4e en 5e) zal dit prima werken. Daar zijn vaak de nieuwere spelers aanwezig en de beginnende teams. De insteek is vaak ook vooral “plezier en gezellig ballen”. Door daar bij de wedstrijden een bredere groep spelers actief in te betrekken lijkt me prima.
Voor hogere klassen lijkt me die niet wenselijk. Tijd zal dit uitwijzen, maar ik verwacht dat de meesten toch zullen kiezen voor “slechts” negen man aan slag, eventueel met DH. Bij onze heren 1 zal dit in ieder geval wel zo zijn.

· Iedereen 18 wedstrijden:
Hier kan ik weer terugwijzen op mijn evaluatie van het seizoen 2014 van de jeugd (eerdere e-mail van 2 november). Ik denk dat dit een niet eerlijke situatie oplevert voor teams die voor een kampioenschap, danwel degradatie gaan strijden. Vanaf de 2e klasse geldt geen vrije inschrijving. Doordat er onevenwichtige competities ontstaan (vanwege de strikte 18 wedstrijden) kunnen teams hierdoor bevoordeeld / benadeeld worden.
Ik vraag dan ook om dit te heroverwegen, met name voor de 3e klasse en hoger.

· Voorbereidingstijd 30 minuten:
Ik snap dat sommige clubs moeite hebben om teams in te plannen. Immers is er soms maar één veld en twee of drie teams die daarop geplaatst moeten worden op een dag. Het inperken van inspeeltijden is een optie. Echter kan je zo als team geen gedegen voorbereiding hebben op je wedstrijd. In een half uur moet je nu dus met twee teams een BP en een in/outfield draaien. Dit is erg krap / onmogelijk.
Als ik bijvoorbeeld kijk naar ons eigen veld / accommodatie, is het onmogelijk om naast het veld warm te gooien en een BP te doen. Warmlopen zal wellicht gaan, maar op het moment dat er een bal aan te pas komt heb je echt een veld nodig. Meerdere verenigingen (in het zuiden) hebben dit probleem qua accommodatie. Daarnaast is dit niet bevorderlijk voor de gezondheid van de spelers (immers geen goede warming up).

· Geen metalen spikes:
Op zich klinkt dit logisch, er is ook voldoende alternatief schoeisel met kunststof spikes. Maar door dit nu direct te verbieden gaan veel spelers met een kostenpost opgezadeld worden, indien zij nog goede / net nieuwe spikes hebben en deze niet meer gebruikt mogen worden is dit in mijn ogen niet fair.
Een geleidelijke uitfasering van metalen spikes lijkt me beter.
(Ook weet ik niet hoe het zit met de aanbod in de winkels. Heeft Covee / SSK / Forelle voldoende kunststof spikes op voorraad om heel Nederland te voorzien?)

· Speed up rules:
Dit zijn volgens mij dezelfde regels die men momenteel in de Arizona Fall League uitprobeert. Ook hier is enige weerstand op vanuit de spelers / fans.
Nogmaals, de insteek is helder, de meeste punten kan ik me ook wel in vinden.
Ik wil dit dan ook niet per definitie afschieten, maar ben benieuwd hoe dit uitpakt.
Eén concreet ding is wellicht de wisseltijd tussen inningen. Een tijdslimiet er aan is prima, maar 90 seconden is kort. Als je als catcher op het tweede honk staat als honklopen en de derde nul valt, moet je binnen anderhalve minuut in pak op je plekkie zitten… dat is snel.

· Cup verplicht:
Gewoon voor mijn interesse. Geldt dit ook voor dames die in de herencompetitie meespelen?

· Herindeling competitiestructuur:
Ik ben er voorstander van om ook een “amateurkampioen” aan te wijzen, naast de semi-prof kampioen die er nu elk jaar is. Dat punt vind ik prima.
Ook de mogelijkheid om teams van dezelfde club op het juiste niveau te plaatsen is geen probleem.
Wat ik wel lastig vind is de gevolgen hiervan voor de teams uit de huidige 5e klasse. Gekeken naar ons 2e herenteam, zal hun tegenstand alleen maar toenemen. Immers komen er naar verhouding meer 4e klasse teams in de poule bij. De krachtverschillen worden hierdoor groter, wat het spelplezier wellicht laat afnemen. Ik heb er momenteel juist al moeite mee dat er teams in de 5e klasse zitten die qua niveau prima in de 4e klasse passen, maar geen zin hebben om daar te spelen. De teams uit de onderkant van de 5e klasse gaan in de nieuwe opzet nog vaker verliezen. Niet echt stimulerend.

Het is niet zo dat ik vanuit onze club tegen alle verandering ben. Graag wil ik (namens All In of vanuit een regio) meedenken en meediscussiëren wat er gebeurd. Echter wel met een breed platform en met gedegen voorinformatie.
De wijzigingen die tijdens het doelgroepenoverleg zijn gepresenteerd zijn zo ingrijpend, dat ik niet denk dat dit door een kleine groep mensen (clustervertegenwoordigers) in zo’n korte tijd (1 week) goed beoordeeld en besloten kan worden.

Tot slot is dit bovenstaande enkel voor de voorstellen vanuit de kolom breedtesport voor seniorenteams. Ik weet niet of er ook dergelijke informatie is voor de doelgroepen jeugd en beeball…

Dat brengt mij bij mijn tweede hoofdpunt…

2) Communicatie betreffende punt 2

Zoals ik punt 1 begon hoorde ik van de wijzigingen via een post op de KNBSB-facebookgroep.

De KNBSB heeft zoveel mooie en goede middelen om dit te verspreiden, maar of ik heb het gemist, of het is niet gebeurd.

– Op de KNBSB website staat niets

– Via de homeplate lees ik niets

– Via een directe mailing aan het bestuur ontvangen we niets

– Op de clusterbijeenkomsten horen we niets

– De dialoog met de clustervertegenwoordiger is er niet

– Tijdens het bezoek van Gijs aan All In in maart dit jaar is er niet over gesproken

Natuurlijk is er aangegeven dat er op 25 oktober doelgroepoverleg is. Echter de inhoud is niet medegedeeld. Hoe konden we dit weten?

Ook op de clusterbijeenkomsten is gesproken over teruglopende ledenaantallen en is gevraagd naar redenen (bij ons is aangegeven dat dit vooral in de juniorenleeftijd zit, door studie buiten de woonplaats en werk). Er is niet gezegd dat er al zo’n concrete plannen zijn die zomaar ingelegd worden.

Een verbeterpunt voor de KNBSB is misschien ook om de clustervertegenwoordiger beter te positioneren. De rol van de vertegenwoordiger is dus blijkbaar heel groot (want beslisbevoegd voor regels), echter door het jaar heen is er geen dialoog tussen de vertegenwoordiger en de clubs in die regio. Dit vind ik vreemd… Ik weet dat deze persoon het vrijwillig doet en met passie voor de sport (waarvoor respect), maar de zichtbaarheid in de regio is er niet.

Ik durf voor meerdere clubs te spreken als ik zeg dat er absoluut bereidheid is voor aanpassingen en gesprekken, echter wordt op deze manier geen breed draagvlak gecreëerd.

Vanuit de KNBSB is wel geïnventariseerd wat er speelt op bepaalde issues, maar de concrete plannen hiervan zijn nooit benoemd tijdens de contacten.

En inderdaad, ik (of iemand ander van All In) ben zelf niet bij het doelgroepenoverleg geweest. Vanwege de beperkte voorinfo over de inhoud, gecombineerd met de reistijd versus de contacttijd was er niemand aanwezig.

Achteraf gezien natuurlijk zonde.

Maar ik kan me niet voorstellen dat de KNBSB, met als één van de doelstellingen “in contact komen met verenigingen” op deze wijze te werk wil gaan.

Of de insteek was om via een schokeffect de dialoog aan de gang te krijgen…dat is gelukt in ieder geval

Graag ben ik benieuwd naar de opties en waar nodig wil ik dus graag meehelpen.

De honkbalsport is te mooi om niet in betrokken te zijn!

Met vriendelijke groet,

Wouter Hoex

Voorzitter TC
Honk en Softbal vereniging All In
Veldhoven

Ronald Bouwman

RELATED ARTICLES