En daar zijn ze dan, de plannen voor 2018!

Amsterdam, 23 oktober 2017 – Het is zover, de definitieve plannen voor 2018 zijn ruim een uur geleden gepubliceerd op de site van de KNBSB.

Op de pagina met de definitieve wijzigingen is ook een handig memo terug te vinden met daarin alle voorgestelde wijzigingen uit het oorspronkelijke plan met daarin goed herkenbaar in hoeverre hieraan wel, of juist niet wordt vastgehouden.

Wellicht later nog op- of aanmerkingen op de inhoud, maar iedereen lees meer

Vol verwachting klopt ons hart…. Plannen 2018?

Amsterdam, 23 oktober 2017 – Tijdens de laatste clusterbijeenkomst werd het al aangekondigd, vandaag, 23 oktober, worden de definitieve reglementswijzigingen en competitie-opzetten 2018 gepubliceerd op de site van de KNBSB.

*UPDATE: de plannen zijn gepubliceerd*

Afgelopen vrijdagmiddag werd dat in de nieuwsbrief “Verenigingszaken” nog een keer herhaald, maar vooralsnog is het met die publicatie nog niet gelukt. Maar we hebben nog lees meer

Academies gaan op zaterdag spelen (en dus niet op zondag)

Amsterdam, 22 oktober 2017 – Afgelopen week maakte de KNBSB bekend dat de Academies in 2018 niet de zondag maar de zaterdag als vaste speeldag krijgen.

Tijdens de clusterbijeenkomsten van de afgelopen weken bleek dat er nogal wat commentaar was op de keuze voor de zondag. Met name voor de junioren van de Academies zou die keuze slecht uitpakken omdat deze groep veelal z’n wedstrijden bij de clubs in de 1ste Klasse moet gaan spelen en daar lees meer

Hoofdklasse gaat met één bal spelen, misschien…

Amsterdam, 21 oktober 2017 – Wat de bond dit seizoen niet op een fatsoenlijke manier heeft kunnen regelen lijkt in 2018 langs een andere weg toch te gaan gebeuren. Er zal worden gespeeld met één ‘League Ball’.

De Hoofdklasse clubs hebben hier in het Hoofdklasse Overleg het initiatief voor genomen op de manier zoals de bond dat vorig jaar ook had moeten doen.

Er is een hele trits aan leveranciers gevraagd een aanbod te doen voor het leveren lees meer

Schrappen verlenging wordt geschrapt

Amsterdam, 16 oktober 2017 – Vanavond was de laatste van tien clusterbijeenkomsten waar de voorgenomen plannen voor 2018 en 2019 gepresenteerd en besproken werden.

Tijdens al deze bijeenkomsten is elke keer dezelfde presentatie getoond, dat werd door de accountmanager voor het cluster Amsterdam vandaag gemeld. Ik ben zelf bij de eerste, vijfde en nu dus tiende bijeenkomst geweest en ik heb inderdaad elke keer dezelfde slides gezien.

Dat betekent lees meer