Hoofdklasse gaat met één bal spelen, misschien…

Amsterdam, 21 oktober 2017 – Wat de bond dit seizoen niet op een fatsoenlijke manier heeft kunnen regelen lijkt in 2018 langs een andere weg toch te gaan gebeuren. Er zal worden gespeeld met één ‘League Ball’.

De Hoofdklasse clubs hebben hier in het Hoofdklasse Overleg het initiatief voor genomen op de manier zoals de bond dat vorig jaar ook had moeten doen.

Er is een hele trits aan leveranciers gevraagd een aanbod te doen voor het leveren lees meer

Schrappen verlenging wordt geschrapt

Amsterdam, 16 oktober 2017 – Vanavond was de laatste van tien clusterbijeenkomsten waar de voorgenomen plannen voor 2018 en 2019 gepresenteerd en besproken werden.

Tijdens al deze bijeenkomsten is elke keer dezelfde presentatie getoond, dat werd door de accountmanager voor het cluster Amsterdam vandaag gemeld. Ik ben zelf bij de eerste, vijfde en nu dus tiende bijeenkomst geweest en ik heb inderdaad elke keer dezelfde slides gezien.

Dat betekent lees meer

Nieuwe Technisch Directeur wordt betaald uit bezuiniging huisvesting

Amsterdam, 10 oktober 2017 – Vandaag verstuurde de bond een persbericht met als titel “KNBSB wijzigt topsport organisatie”. In dit bericht wordt aangekondigd dat Gijs Selderijk een andere functie binnen de bond gaat vervullen en dat er gezocht wordt naar een nieuwe Technisch Directeur.

Hier is voor gekozen omdat in het meerjarenbeleidsplan van de KNBSB is vastgelegd dat er meer aandacht moet zijn voor de topsportcompetities en lees meer

Wat hebben jeu de boules, schermen en honkbal met elkaar gemeen?


Amsterdam, 9 oktober 2017 – Aan het begin van het jaar werd tijdens het KNBSB Congres al bekendgemaakt dat er een samenwerking aangegaan was met de Nederlandse Basketball Bond (NBB) op het gebied van opleidingen, verenigingsondersteuning en het secretariaat.

Die samenwerking is vanaf 1 augustus jl. wel heel erg intensief geworden, tijdelijk, omdat vanaf die datum Bart Volkerijk naast Directeur van de KNBSB ook lees meer

Kunnen we niet gewoon die hele bond opheffen?

Amsterdam, 9 oktober 2017 – Ik zal de vraag uit de kop ook meteen maar beantwoorden en daarna uitleggen waar ie vandaan komt. Het antwoord is “nee”, of “jammer genoeg niet”, maar het kan niet, we kunnen de bond niet opheffen want we hebben ‘m nodig.

Nou ja, we hebben ‘een’ bond nodig, of dat deze is, met deze mensen in deze structuur, dat is nog maar de vraag.

Afgelopen zaterdag was er in Nieuwegein weer een openbare vergadering lees meer